Deniz Kandiyoti

Deniz Kandiyoti

Yazar
7.0/10
1 Kişi
·
5
Okunma
·
0
Beğeni
·
358
Gösterim
Adı:
Deniz Kandiyoti
Unvan:
Akademisyen, Araştırmacı Yazar
Doğum:
İstanbul, Türkiye, 15 Mart 1944
İslam'ın ve devlet politikasının kadınlar üzerindeki etkilerini anlamaya yönelik yeni araştırmalara öncülük etti ve sonuç olarak bu alana daha fazla önem verdi.
Kandiyoti, 2010 yılı itibariyle Londra Üniversitesi'nin bir parçası olan Oriental and African Studies Okulu'ndaki Kalkınma Araştırmaları Profesörüdür ve 1992 yılında çalışmaya başlamıştır.
“...Geleneksel varoluşun ekonomik temelini çözen kırsal değişim, büyüklere saygıyı azaltarak ve genç evli erkeklerin liderlik rolünü üstlenmelerine yol açarak erkekler dünyasındaki otorite ilişkilerinde de büyük bir çözülmeye neden oldu.”
Kadınlar ihtiyaç zamanında erkek işi olarak görülen işleri ustlenebilirken ,bunun tersi hiçbir zaman söz konusu olmaz.
Deniz Kandiyoti
Sayfa 66 - Metis yayınları 2011 basımı
“Bağımsızlık sonrası ortaya çıkan pek çok devletin başına bela olan siyasi meşruiyet ve ekonomik bölüşüm alanında başarısızlıkları, daha önceki milliyetçi projelerin laiklik iddialarının sorgulanmasına neden olmuştur. Etnik ve dinsel kimliklerin artan biçimde siyasallaşması yeni çelişkileri körükler, var olan ulusal birlik tanımlarına meydan okur, yeni kültürel canlanmalara ve kültürel kimliklere dayanır; köktendinci hareketleri destekler.”
“Popüler medya tarafından aktarılan mesajlar, daha fazla tüketimin ve evlilik yoluyla sınıf atlama başarısının sürekli özendirilmesi olarak nitelenebilir. Sonuçta, hareketliliğin ve kent yaşamına eklemlenmenin tek yolu olarak tüketim, kadın gecekondu nüfusunda hevesli ve gönüllü katılımcılar bulmaktadır...”
.... Ortadoğu ülkelerinde görülen erkek egemenliği biçimlerinin İslamiyet'e atfedilmesi temel bir yanılgıya dayanıyordu...
“... Hükümetler bu durumlarda taktik olarak kadınların denetimini ait oldukları cemaate ve ailelerine devretmeyi, böylece kadın yurttaşlarını gerekli yasal korumadan yoksun bırakmayı tercih edebilirler. Buna bir de devlet destekli köktendinciliğin eklendiği durumlarda, ataerkil otoritenin akraba olmadıkları halde kadınların kamusal alanda nasıl giyinip nasıl davranacaklarını denetleyen erkeklerce uygulanması eklenmektedir...”
Kemalist miras şuan etkin bir şekilde tartışma konusu yapılmakta ve zıt politik eğilimler bu mirası kendilerine mal etmektedirler.
“..., ataerkil denetimin zayıflamasının yaşlı kuşağın gençler üzerindeki mutlak ekonomik denetimi ellerinde tutmayı sürdürememelerinin doğrudan bir sonucu olduğu söylenebilir. Bu gelişme ilk bakışta yalnızca genç erkeklerin daha erken bağımsızlaşmasını sağlıyor gibi görünse de, kadınlar üzerinde de etkisi bulunmaktadır.”
Erkekler yalnızca karıları, kızları ve kizkardesleri karşısında, ürünlerini nakit parayı denetleyerek aracı gibi davranmakla kalmazlar, bu parayı tüketim tercihlerinde de kendi çıkarları doğrultusunda kullanırlar. Türkiye kırsal kesiminde yapılan araştırmalar, erkeklerin daha çok ve daha iyi beslendiklerini ,kendi boş zaman etkinliklerine daha çok para ve zaman ayırdıklarını ve kadınlardan daha fazla tüketime düşkünlük gösterdiklerini ortaya koyuyor.
Deniz Kandiyoti
Sayfa 68 - Metin yayınları 2011 basımı
Batı'da 80'li yıllarda kadın araştırmalarında ciddi bir çeşitlenme olmuş, her yöreye özgü kadın araştırmaları kendi tarzlarını geliştirmeye başlamıştı. Ortadoğu ülkeleriyle ilgili çalışmalarda ise kadın söz konusu olduğunda neredeyse refleksi anımsatan bir düzenlilikle hemen İslamiyet gündeme getiriliyordu.
224 syf.
·16 günde·Beğendi·7/10
Kitap, yazarın 1975 ile 1995 yılları arasında yazmış olduğu denemelerden seçilmiş olanlanları içeriyor. Ortadoğu ve Türkiye’de kadın ve toplumsal cinsiyet üzerine araştırmalar yapan yazar oldukça zengin içeriğe sahip denemeler yazmış. Bununla birlikte İngilizceden çeviri olan bu kitabın dili benim için oldukça yorucuydu. Çeviri için uzun ve birleşik cümlelerin tercih edilmiş olması, verim almamı engelledi diyebilirim. Okuyacaklara sakin ortamlarda dikkatle okumayı öneririm. İyi okumalar.

Yazarın biyografisi

Adı:
Deniz Kandiyoti
Unvan:
Akademisyen, Araştırmacı Yazar
Doğum:
İstanbul, Türkiye, 15 Mart 1944
İslam'ın ve devlet politikasının kadınlar üzerindeki etkilerini anlamaya yönelik yeni araştırmalara öncülük etti ve sonuç olarak bu alana daha fazla önem verdi.
Kandiyoti, 2010 yılı itibariyle Londra Üniversitesi'nin bir parçası olan Oriental and African Studies Okulu'ndaki Kalkınma Araştırmaları Profesörüdür ve 1992 yılında çalışmaya başlamıştır.

Yazar istatistikleri

  • 5 okur okudu.
  • 19 okur okuyacak.