Deniz Kandiyoti

Deniz Kandiyoti

Yazar
7.0/10
1 Kişi
·
3
Okunma
·
0
Beğeni
·
347
Gösterim
Adı:
Deniz Kandiyoti
Unvan:
Akademisyen, Araştırmacı Yazar
Doğum:
İstanbul, Türkiye, 15 Mart 1944
İslam'ın ve devlet politikasının kadınlar üzerindeki etkilerini anlamaya yönelik yeni araştırmalara öncülük etti ve sonuç olarak bu alana daha fazla önem verdi.
Kandiyoti, 2010 yılı itibariyle Londra Üniversitesi'nin bir parçası olan Oriental and African Studies Okulu'ndaki Kalkınma Araştırmaları Profesörüdür ve 1992 yılında çalışmaya başlamıştır.
“...Geleneksel varoluşun ekonomik temelini çözen kırsal değişim, büyüklere saygıyı azaltarak ve genç evli erkeklerin liderlik rolünü üstlenmelerine yol açarak erkekler dünyasındaki otorite ilişkilerinde de büyük bir çözülmeye neden oldu.”
“Bağımsızlık sonrası ortaya çıkan pek çok devletin başına bela olan siyasi meşruiyet ve ekonomik bölüşüm alanında başarısızlıkları, daha önceki milliyetçi projelerin laiklik iddialarının sorgulanmasına neden olmuştur. Etnik ve dinsel kimliklerin artan biçimde siyasallaşması yeni çelişkileri körükler, var olan ulusal birlik tanımlarına meydan okur, yeni kültürel canlanmalara ve kültürel kimliklere dayanır; köktendinci hareketleri destekler.”
“Popüler medya tarafından aktarılan mesajlar, daha fazla tüketimin ve evlilik yoluyla sınıf atlama başarısının sürekli özendirilmesi olarak nitelenebilir. Sonuçta, hareketliliğin ve kent yaşamına eklemlenmenin tek yolu olarak tüketim, kadın gecekondu nüfusunda hevesli ve gönüllü katılımcılar bulmaktadır...”
“... Hükümetler bu durumlarda taktik olarak kadınların denetimini ait oldukları cemaate ve ailelerine devretmeyi, böylece kadın yurttaşlarını gerekli yasal korumadan yoksun bırakmayı tercih edebilirler. Buna bir de devlet destekli köktendinciliğin eklendiği durumlarda, ataerkil otoritenin akraba olmadıkları halde kadınların kamusal alanda nasıl giyinip nasıl davranacaklarını denetleyen erkeklerce uygulanması eklenmektedir...”
“..., ataerkil denetimin zayıflamasının yaşlı kuşağın gençler üzerindeki mutlak ekonomik denetimi ellerinde tutmayı sürdürememelerinin doğrudan bir sonucu olduğu söylenebilir. Bu gelişme ilk bakışta yalnızca genç erkeklerin daha erken bağımsızlaşmasını sağlıyor gibi görünse de, kadınlar üzerinde de etkisi bulunmaktadır.”
“... Aynı zamanda, gecekondu çevresine giren televizyon ve düzeysiz yayınlar, “insanı kendi sınıfına yabancılaştıran, tatmin edilmemiş arzulara ve gereksiz özlemlere yol açıp, kadınlar için mutsuzlukla sonuçlanan tüketim yönelimli bir değerler sistemini etkin biçimde yerleştirir.””
“Tekeli, 1930’larda gündeme gelen kadınlara eşit oy hakkı tanınmasının zamanlamasını, kısmen Atatürk’ün kendi tek partili rejimini dönemin Avrupa diktatörlüklerinden (Hitler Almanyası ve Mussolini İtalyası) ayırmak için yaptığı önemli bir girişim olarak yorumlar. Faşist devletlerin “çocuk, mutfak, kilise” ideolojisinin aksine, kendini kadınlarını parlementoya seçen bir ülke olarak sunan Türkiye, böylece diğer Batılı demokratik uluslar arasında haklı bir yere sahip olduğunu simgelemiş oldu.”
Kitap, yazarın 1975 ile 1995 yılları arasında yazmış olduğu denemelerden seçilmiş olanlanları içeriyor. Ortadoğu ve Türkiye’de kadın ve toplumsal cinsiyet üzerine araştırmalar yapan yazar oldukça zengin içeriğe sahip denemeler yazmış. Bununla birlikte İngilizceden çeviri olan bu kitabın dili benim için oldukça yorucuydu. Çeviri için uzun ve birleşik cümlelerin tercih edilmiş olması, verim almamı engelledi diyebilirim. Okuyacaklara sakin ortamlarda dikkatle okumayı öneririm. İyi okumalar.

Yazarın biyografisi

Adı:
Deniz Kandiyoti
Unvan:
Akademisyen, Araştırmacı Yazar
Doğum:
İstanbul, Türkiye, 15 Mart 1944
İslam'ın ve devlet politikasının kadınlar üzerindeki etkilerini anlamaya yönelik yeni araştırmalara öncülük etti ve sonuç olarak bu alana daha fazla önem verdi.
Kandiyoti, 2010 yılı itibariyle Londra Üniversitesi'nin bir parçası olan Oriental and African Studies Okulu'ndaki Kalkınma Araştırmaları Profesörüdür ve 1992 yılında çalışmaya başlamıştır.

Yazar istatistikleri

  • 3 okur okudu.
  • 15 okur okuyacak.