Devrim Ulucan

Devrim Ulucan

Yazar
0.0/10
0 Kişi
·
0
Okunma
·
0
Beğeni
·
1
Gösterim
Adı:
Devrim Ulucan
Unvan:
Akademisyen, Yazar
Doğum:
İstanbul, 1940
Prof. Dr. Devrim ULUCAN, 1965′de İstanbul Hukuk Fakültesi′nden mezun olduktan sonra, "Streik und Aussperrung in der Türkei" konulu teziyle 1971 yılında Köln Üniver-sitesi′nde "dr. Jur." unvanını almıştır. Türkiye′ye dönen ULUCAN, as¬kerlik görevini yaptıktan sonra 1974′de İstanbul Teknik Üniversitesi′ne asistan olarak girmiştir. 1981 yılında "Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği ve Hukuki Niteliği" konulu tezi ile "doçent", 1989 yılında ise "profesör" ol¬muştur. Devrim ULUCAN İ.T.Ü İşletme Fakültesi ve Üniversitenin değişik mühendislik fakültelerinde İş Hukuku, Ekonomi Hukuku ve AB Hukuku alanlarında lisans ve yüksek lisans dersleri vermiştir. 1980 - 1990 yıllan arasında "Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)" ve "Friedrich Ebert Vakfı" burslusu olarak Almanya′da Köln ve Freiburg. i. Br. Üniversiteleri′nde konuk öğretim üyesi olarak bilimsel araştırmalarda bulunmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi′nde görev yaptığı süre içinde ULUCAN, "dekan yardımcılığı" ve "Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığı" görevlerini de üstlenmiştir. 1991-1994 yıllan arasında Savaş Taşkent, Murat DEMİRCİOĞLU ve Öner EYRENCİ ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı′nda "Bakan Danışmanlığı" yapan ULUCAN, bu dönemde başta "iş güvencesi" olmak üzere, çalışma hayatını ilgilendiren bir çok kanun taslağı ve yine başta Anayasanın çalışma hayatını ilgilendiren maddelerinde olmak üzere Anayasa ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak çalışmalarında bulunmuştur. Bu dönemde ULUCAN aynca, Uluslararası Çalışma Örgütü Konferanslanna hükümet temsilcisi olarak katılmıştır. Merkezi Cenevre′de bulunan "İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hu¬kuku Uluslararası Derneği"nin üyesi olan ULUCAN, 2002 yılından bu yana söz konusu derneğin Türk Milli Komitesi′nde yönetim kurulu üyesi görevini yürütmektedir. 2006 yılında emekli olan Prof. Dr. Devrim ULUCAN halen Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi′nde Dekan olarak görev yapmakta; ders verme ve bilimsel çalışmalarına ara vermeden devam etmektedir.
Yazara henüz alıntı eklenmedi.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Devrim Ulucan
Unvan:
Akademisyen, Yazar
Doğum:
İstanbul, 1940
Prof. Dr. Devrim ULUCAN, 1965′de İstanbul Hukuk Fakültesi′nden mezun olduktan sonra, "Streik und Aussperrung in der Türkei" konulu teziyle 1971 yılında Köln Üniver-sitesi′nde "dr. Jur." unvanını almıştır. Türkiye′ye dönen ULUCAN, as¬kerlik görevini yaptıktan sonra 1974′de İstanbul Teknik Üniversitesi′ne asistan olarak girmiştir. 1981 yılında "Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği ve Hukuki Niteliği" konulu tezi ile "doçent", 1989 yılında ise "profesör" ol¬muştur. Devrim ULUCAN İ.T.Ü İşletme Fakültesi ve Üniversitenin değişik mühendislik fakültelerinde İş Hukuku, Ekonomi Hukuku ve AB Hukuku alanlarında lisans ve yüksek lisans dersleri vermiştir. 1980 - 1990 yıllan arasında "Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)" ve "Friedrich Ebert Vakfı" burslusu olarak Almanya′da Köln ve Freiburg. i. Br. Üniversiteleri′nde konuk öğretim üyesi olarak bilimsel araştırmalarda bulunmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi′nde görev yaptığı süre içinde ULUCAN, "dekan yardımcılığı" ve "Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığı" görevlerini de üstlenmiştir. 1991-1994 yıllan arasında Savaş Taşkent, Murat DEMİRCİOĞLU ve Öner EYRENCİ ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı′nda "Bakan Danışmanlığı" yapan ULUCAN, bu dönemde başta "iş güvencesi" olmak üzere, çalışma hayatını ilgilendiren bir çok kanun taslağı ve yine başta Anayasanın çalışma hayatını ilgilendiren maddelerinde olmak üzere Anayasa ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak çalışmalarında bulunmuştur. Bu dönemde ULUCAN aynca, Uluslararası Çalışma Örgütü Konferanslanna hükümet temsilcisi olarak katılmıştır. Merkezi Cenevre′de bulunan "İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hu¬kuku Uluslararası Derneği"nin üyesi olan ULUCAN, 2002 yılından bu yana söz konusu derneğin Türk Milli Komitesi′nde yönetim kurulu üyesi görevini yürütmektedir. 2006 yılında emekli olan Prof. Dr. Devrim ULUCAN halen Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi′nde Dekan olarak görev yapmakta; ders verme ve bilimsel çalışmalarına ara vermeden devam etmektedir.