Ebi Bekir B. Süleyman Cezuli

Ebi Bekir B. Süleyman Cezuli

Yazar
0.0/10
0 Kişi
·
0
Okunma
·
0
Beğeni
·
7
Gösterim
<<Şüphesiz, Allah ve melekleri o peygambere çok salât (ve tekrim) ederler. Ey iman edenler, siz de ona salât edin; tam bir teslimiyetle selâm verin.»
(Ahzab Suresi 56. Ayet)
16. İsim: RESUL. (Sallallâhü Taâlâ aleyhi ve sellem.)

Allahım, bu ismin sahibi zata salât ve selâm eyle.

Bu isim: Mürsel, manasına gelir ki, ism-i mef’ul olur. İfade ettiği mana şudur:

Alemlerin Rabbı tarafından, kullarını İslâm dinine davet için gönderilen"

Allah-ü Taâlâ ona salât ve selâm eylesin. *
Allahım, bu güzel ismin sahibi, büyük zata salât ve selâm eyle. Bu ismin kısaca manası şudur: Çok çok sena edilen, övgüye. medhe lâyık olan üstün zat..
Resulüllah S.A. ”efendimiz, bu vücud âlemini şereflendirıneden evvel: Meleklerin dili ile; Adem a.s. ile, Resulüllah S.A. efendimiz arasında gelip göçen bütün nebilerin, resullerin dili ile ve bunlara inen kitaplarda, tekrar tekrar övülmüştür. Bu vücud âlemini şereflendirdikten sonra, o övgüler dolayısı ile; zat-ı şerifine :

-MUHAMMED. (Sallallâhü aleyhi ve sellem.)

Adı verildi. Ta ki: Bu ism-i şeriflerinin ifade ettiği mana ile; kendilerinin nekadar muazzez, mükerrem ve muhterem olduğu anlaşıla.
ALLAHUMME SALLİ VE SELİM ALA MEN İSMÜHU MUHAMMED SALLALLAHÜ ALEYHİ VE SELLEM. (Allahım, ismi Muhammed S.A. olan zata salât ve selâm eyle.)

ALLAHUMME SALLİ VE SELLİM ALA MEN İSMÜHU AHMED SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM. (Allahım, ismi Ahmed S.A. olan zata salât ve selâm eyle.)

ALLAHUMME SALLİ VE SELLİM ALA MEN İSMÜHU HAMİD SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM. (Allahım, ismi Hamid S.A. olan zata salât ve selâm eyle.)
Abdürrahman b. Avf’in r.a. bir rivayetinde; Resulüllah S.A. Efendimiz şöyle buyurdu:

«Cebrail a.s. bana geldi ve şöyle dedi:

Ya Muhammed, ümmetinden sana kim salâvat okursa.. yetmiş bin melek ona salâvat okur. Bir kimseye melekler salâvat okuyunca, o: Cennet ehli arasına girer.»
Bir gün, şöyle bir hadise oldu:

Şeyh Hazretleri bir kuyu başına vardı. Orada abdest almak istiyordu. Kuyunun su çekecek âleti olmadığından, ne yapacağım bilemedi; durdu.

Bu sırada; bir kız, yüksekçe bir yerden, Şeyh’in bu şaşkın halini gördükte; ona hitab ederek şöyle sordu:

Sen kimsin?. Neden öyle şaşıp kaldın?

Şeyh, kova getireceği ümidi ile kendisini kıza tanıttı ve halini bildirdi. Kız, onun bu halini şöyle cevaplandırdı:

İnsanlar, sizi hayır ve kerametle överler. Sana gelince: Kuyudan bir su çıkarmaktan aciz kaldın; şaşırdın.

Böyle dedikten sonra; gelip kuyuya. üfürdü. Allah’ın izni ile, kuyunun içinden su dışarı taşıp akmaya başladı.

Şeyh abdest aldıktan sonra, kıza sordu:

-Celâl ve ikram sahibi Allah adına sana and içiriyorum; sen bu keramete hangi amel sebebi ile nail oldun?. Bana haber ver.

Kız, cevabında şöyle diyerek durumunu anlatıp haber verdi:

Cenab-ı Resulüllah S.A. hazretlerine, salâvat-ı şerifeyi çok getirip ve bu getirdiğim salâvat-ı şerifeye devamla nail oldum.
Rahman Rahim Allah’ın adı ile..

Müellif merhum, Kur’an-ı Kerim’e iktida ederek, Resulüllah'm S. A. emrine göre hareket edip, BESMELE ile başladı.BESMELE’nin manası:

-Allah’ın adı ile.. (Bismillah)

Demek şu manayadır: Bu kitabı, -
- Allah’ın adı ile okumaya başlıyorum. .

-R ah m a n.

Şu manaya gelir: Öyle şanı yüce Allah ki, dünya âleminde; mümin, kâfir ve cümle mahlukuna türlü nimetleri ile in’am edendir.

-R a h i m . .

Şu manaya gelir: Öyle şanı yüce Allah ki, âihret evinde; ancak mümin kullarına af ve mağfiret, türlü türlü rahmet ile muamele edendir.
Rivayet edilir ki:

-Bir gün, Resulüllah S.A. meclise geldi. Sevinci yüzünden okunuyordu. Şöyle buyurdu:

--(Cebrail, âlemlerin Rabbından bana müjdeli geldi ve şöyle dedi:

~Sen, şuna razı değil misin ya Muhammed: Ümmetinden sana bir salâvat okuyan herkese ben on salâvat okurum. Ümmetinden sana bir selâm gönderen herkese ben on selâm yollarım.)

2. Resulüllah S.A. efendimiz şöyle buyurdu:

“İnsanların şefaatime en lâyığı; bana en çok salavat okuyandır.»
3. Resulüllah S.A. efendimiz şöyle buyurdu:

-(Bana salâvat okuyan kimseye, melekler salâvat okur; bana salâvatı devam ettirdiği süre; meleklerin ona salâvatı devam eder. Bu duruma göre: ““Selavatı ister çok okusun; ister az.»

4. Resulüllah S.A. efendimiz şöyle buyurdu: (İnsana cimrilik yönünden şu yeter: Yanında adım geçtiği halde, bana selavat okumaz.:

5. Resulüllah S.A. efendimiz şöyle buyurdu: «Cuma günleri, bana okuyacağınız salâvat-ı şerifeyi artırınız.)
Şeyh, bu kitabın ismine:
DELAİL’ÜL HAYRAT VE ŞEVARIK’UL ENVAR..

Dedi. Şu demeğe gelir:
HAYIRLARA DELİLLER VE PARLAYAN NURLAR..

Bu isim, gerçekten verildiği esere uygundur. Hak Taâlâ, bu zatın çalışmasmı şükrana lâyık, makbul; günahları bağışlanmış; kendisini umumî rahmetine vâsıl eylesin.

Amin!.
49. İsim: BEŞİR. (Sallallâhü Taâlâ aleyhi ve sellem.)

Allahım, bu ismin sahibi zata salât ve selâm eyle.

BEŞİR.

Lafzı, ism-i faildir. Arap dili kaidesine göre böyle.. Beşaret kökünden gelmektedir. Manası:

İşitildiği zaman sürur verecek haberi vermek veya veren demektir. Yani: Müjdelemek veya müjde vermek.. Daha açık manası:
Müjdeyi tam manası ile veren..
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Ebi Bekir B. Süleyman Cezuli

Yazar istatistikleri

  • 2 okur okuyor.