Ebu'l-Hasan El-Maverdi

Ebu'l-Hasan El-Maverdi

7.3/10
3 Kişi
·
6
Okunma
·
4
Beğeni
·
503
Gösterim
Adı:
Ebu'l-Hasan El-Maverdi
Unvan:
Iraklı Hukukçu, Yazar, Fıkıh ve Tefsir Alimi
Doğum:
Basra, Irak, 974 (H.364)
Ölüm:
Bağdat, Irak, 1058 (H.450)
Adı Ali bin Muhammed, künyesi Ebü’l-Hasan’dır. Maverdi nisbesiyle meşhur olmuştur. Şafii mezhebi fıkıh alimlerinden olan Maverdi, 974 (H.364) yılında Basra’da doğdu. 1058 (H.450)de Bağdat’ta vefat etti. Bab-ı Harb kabristanına defnedildi.

İlim öğrenmeye Basra’da başlayıp, önce meşhur nahiv ve hadis alimlerinden ders aldıktan sonra Bağdat’a giderek Ebu Hamid-i İsferaini’den fıkıh ilmini öğrendi. Bağdat’ta tefsir, hadis, fıkıh, fıkıh usulü ve edebiyat mevzularında zamanının alimlerinden ders alan Maverdi, tahsilini tamamlayıp icazet (diploma) aldıktan sonra kıymetli eserler yazmış, talebe yetiştirmiş ve bazı mühim vazifelerde bulunmuştur.

Maverdi Kaim bi emrillah zamanında Kadılkudat payesini almış ve halifeler yanında büyük mevkı sahibi olmuş, çok kerre halifelerle melikler ve büyük emirler arasındaki gerginlikleri gidermek için arabulucu olarak hareket etmiştir.

Bağdat ve civarında fetva verme, hakimlik vazifelerinde bulunup, bu vazifelerini mükemmel bir şekilde yerine getiren Maverdi, uzun seneler fıkıh, hadis ve tefsir ilimlerini okutup, değerli talebeler yetiştirmiştir. Yetiştirdiği alimlerin başında hadis ve tarih ilminde meşhur El-Hatibü’l- Bağdadi gelir. Bu talebesi, Tarih-i Bağdad adlı eseriyle ve hadis ilmine dair yazdığı eserlerle tanınmıştır. Bundan başka İbnü Hayrun Ebu’l Fadl Ahmed bin Hasan, Abdulmelik bin İbra, Ebu Fedail Muhammed bin Ahmed gibi birçok talebe yetiştirmiştir.
Budala ile düşüp kalkmaktan daha zararlı gelen hiçbir şey yoktur. Nefis; şerefli, edepli, soysop sahibi kimse ile konuşmakla düzeldiği gibi budala ile düşüp kalkmakla da bozulur.
Eski iranlıların bir atasözünde şöyle söylenir: "Altı şey vardır ki hiç sabit durmaz: Bulutların gölgesi,kötülerle arkadaşlık, kadınlarla sohbet, yalan söyleyene övgü, zulmeden sultan, çok mal"
Ebu'l-Hasan El-Maverdi
Sayfa 50 - İlke yayınları
Hz.Ömer, iktidarın ağır sorumluluğunu şu sözlerle dile getirir: "Fırat ırmağının kıyısında bir kuzu kaybolacak olsa, Allah'ın bundan dolayı beni sorguya çekmesinden korkarım."
Ebu'l-Hasan El-Maverdi
Sayfa 8 - İlke yayınları
* Hükümdarların musibeti, kötü uygulamalardır.
* Bakanların musibeti, kötü niyetleridir.
* Devlet adamlarının musibeti, itaatten ayrılmasıdır.
* Askerlerin musibeti, komutanlarına karşı çıkmaktır.
* Halkın musibeti, kötü yönetimdir.
* Alimlerin musibeti, yöneticiliği sevmektir.
* Hakimlerin musibeti, açgözlü olmaktır.
* Adaletli olanların musibeti, şüphelerden sakınmamaktır.
* Devletin musibeti, kendisini koruyanların aykırı düşmesidir.
* Yiğidin musibeti, kararlılığını kaybetmektir.
* Güçlünün musibeti, düşmanı zayıf görmektir.
* Çalışkanın musibeti, kaderin engelleridir.
* Danışmanın musibeti, farklı görüşlerin olmamasıdır.
* Kendisine nimet verilenin musibeti, minnettarlık duymamaktır.
* Günah işleyenin musibeti, kötü zan beslemektir.
* Liderlerin musibeti, siyaseti bilmemektir.
Ziraatle uğraşanlara iyi davranınız; çünkü onlar iyi yaşadıkları sürece siz de iyi yaşarsınız
Ebu'l-Hasan El-Maverdi
Sayfa 27 - İlke yayınları
Arkadaşımla beraber hangi kitabı okusak acaba derken... Bu kitabı kitaplıktan iki elimizin arasında tutuştuğunu gördük. Yazar Basralı bir alim aynı zamanda Gül suyu(ma-i verd) üretimi ve satımıyla ilgilendiginden dolayı ' El- Maverdi' adıyla meşhur olmuştur. Kendisi islam alimi olduğu için İslam düşüncesine göre insanın toplumla ilişkileri nasıl olmalı,devlet niçin gerekli, devletin temel görevleri, Devlet adamında bulunması gereken nitelikler belirtilmiştir. Kitapta zaman zaman Peygamber(S.a.v)' e ait hadislerde bulabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra kafamda kurduğum Devlet ütopyası biraz daha şekillenmeye başladı diyebilirim ...:-)

Yazarın biyografisi

Adı:
Ebu'l-Hasan El-Maverdi
Unvan:
Iraklı Hukukçu, Yazar, Fıkıh ve Tefsir Alimi
Doğum:
Basra, Irak, 974 (H.364)
Ölüm:
Bağdat, Irak, 1058 (H.450)
Adı Ali bin Muhammed, künyesi Ebü’l-Hasan’dır. Maverdi nisbesiyle meşhur olmuştur. Şafii mezhebi fıkıh alimlerinden olan Maverdi, 974 (H.364) yılında Basra’da doğdu. 1058 (H.450)de Bağdat’ta vefat etti. Bab-ı Harb kabristanına defnedildi.

İlim öğrenmeye Basra’da başlayıp, önce meşhur nahiv ve hadis alimlerinden ders aldıktan sonra Bağdat’a giderek Ebu Hamid-i İsferaini’den fıkıh ilmini öğrendi. Bağdat’ta tefsir, hadis, fıkıh, fıkıh usulü ve edebiyat mevzularında zamanının alimlerinden ders alan Maverdi, tahsilini tamamlayıp icazet (diploma) aldıktan sonra kıymetli eserler yazmış, talebe yetiştirmiş ve bazı mühim vazifelerde bulunmuştur.

Maverdi Kaim bi emrillah zamanında Kadılkudat payesini almış ve halifeler yanında büyük mevkı sahibi olmuş, çok kerre halifelerle melikler ve büyük emirler arasındaki gerginlikleri gidermek için arabulucu olarak hareket etmiştir.

Bağdat ve civarında fetva verme, hakimlik vazifelerinde bulunup, bu vazifelerini mükemmel bir şekilde yerine getiren Maverdi, uzun seneler fıkıh, hadis ve tefsir ilimlerini okutup, değerli talebeler yetiştirmiştir. Yetiştirdiği alimlerin başında hadis ve tarih ilminde meşhur El-Hatibü’l- Bağdadi gelir. Bu talebesi, Tarih-i Bağdad adlı eseriyle ve hadis ilmine dair yazdığı eserlerle tanınmıştır. Bundan başka İbnü Hayrun Ebu’l Fadl Ahmed bin Hasan, Abdulmelik bin İbra, Ebu Fedail Muhammed bin Ahmed gibi birçok talebe yetiştirmiştir.

Yazar istatistikleri

  • 4 okur beğendi.
  • 6 okur okudu.
  • 10 okur okuyacak.