Edouard-Philippe Engelhardt

Edouard-Philippe Engelhardt

Yazar
6.5/10
2 Kişi
·
6
Okunma
·
0
Beğeni
·
85
Gösterim
Adı:
Edouard-Philippe Engelhardt
Unvan:
Fransız Diplomat, Araştırmacı Yazar
Fransız diplomat Edouard Philippe Engelhardt yirmi seneden fazla bir süre Osmanlı Devleti'nde memur olarak bulunduktan sonra, Sultan II. Mahmut'un saltanatının ilk dönemlerinden, 1882 yılına kadar tarihimizin önemli bir dönemi olan ve araştırmalara en fazla konu olmuş Tanzimat Dönemi hakkında incelemeler yapmış, vesikalar toplamıştır.
Türkiye’de bir aristokrasi sınıfı, daha doğrusu Avrupa’nın anladığı şekilde seçkin bir sınıf yoktur. Ama şeriat, tüm toplumun temel teşkilâtına esas olan eşitliğin Hristiyanları kapsamasını kabul etmediği gibi, Hristiyanların şeref ve haysiyetlerinin küçümsenmesine yönelik davranışlardan övgüyle bahseder.
Bazı tarihçiler, bu emirnameden söz ederken millî âdet ve geleneklerin gereklerinden sayılan ve ortadan kaldınimasına kadar itirazsız kullanılan mallann müsaderesinden fedakârlık eden padişahın cömertliğini fazlasıyla överler. Fakat aynı tarihçiler, enîîmame- nin yayınlanmasından on beş gün sonra. Sultan Mahmut’un Çapçı adındaki Musevi sarrafın mallarını haczetmesi ve bir sene sonra da eski Reisülküttap Şeyda Efendi’nin bütün servetini gasp ettiğini yazmamışlar; daha doğrusu bundan haberdar olmamışlardır.
Dini, hükümeti, orduyu, adliyeyi, ziraatı ve ticareti kapsayan, büyük devlet adamlarından oluşan özel bir kurul tarafından incelenen bir ıslahatlar silsilesinden bahsediliyordu. Bu program hakkında ortada dolaşan söylentilerin tamamen asılsız olmadığını ispat eden birşey varsa o da özel kurulun reisi Arif Bey’in haber almaya meraklı yabancı bir diplomata söylemiş olduğu şu sözlerdir: “Biz programımızı icraata geçireceğiz. Fakat biraz sabretmeli. Herşeyi birden yapamayız. Bir çok batıl inanca ve eski âdete galip gelmeye mecbur olduğumuzu bilesiniz! Millete yeni bir dil öğretmek kadar güç bir görevle karşı karşıyayız.”
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Edouard-Philippe Engelhardt
Unvan:
Fransız Diplomat, Araştırmacı Yazar
Fransız diplomat Edouard Philippe Engelhardt yirmi seneden fazla bir süre Osmanlı Devleti'nde memur olarak bulunduktan sonra, Sultan II. Mahmut'un saltanatının ilk dönemlerinden, 1882 yılına kadar tarihimizin önemli bir dönemi olan ve araştırmalara en fazla konu olmuş Tanzimat Dönemi hakkında incelemeler yapmış, vesikalar toplamıştır.

Yazar istatistikleri

  • 6 okur okudu.
  • 5 okur okuyacak.