El-Kalkaşendî

El-Kalkaşendî

Yazar
0.0/10
0 Kişi
·
1
Okunma
·
0
Beğeni
·
2
Gösterim
Adı:
El-Kalkaşendî
Tam adı:
Ebü’l-Abbâs Şihâbüddîn Ahmed b. Alî el-Kalkaşendî
Unvan:
Memlüklü Tarihçi, Alim, Yazar
Doğum:
Kalkaşende, Kahire, Mısır, 1355
Ölüm:
15 Temmuz 1418
Kays Aylân’dan Bedr b. Fezâre’ye mensup olduğu için Fezârî diye de anılır. Küçük yaşta İskenderiye’ye giderek başta fıkıh olmak üzere dinî ve edebî ilimleri tahsil etti, felsefe okudu. Hocası İbnü’l-Mülakkın’dan aldığı ve Ṣubḥu’l-aʿşâ adlı eserinde sûretini verdiği icâzetnâmeden (XIV, 322-327), Şâfiî fıkhı üzerine fetva verme, bazı fıkıh ve hadis kitaplarını okutma izni aldığı anlaşılan Kalkaşendî uzunca bir süre kadılık görevinde bulundu. Bir yandan da ders okuttu ve tarih, coğrafya, hukuk, edebiyat, kitâbet, tabii ilimler, Arap kabileleri üzerinde araştırmalar yaptı. Arap edebiyatı sahasında kudreti ve kitâbetteki maharetiyle kısa zamanda tanındı. Kalkaşendî 791’de (1389) Kahire’ye geldi ve başında tarihçi İbn Fazlullah el-Ömerî’nin yeğeni Kadı Bedreddin el-Ömerî’nin bulunduğu Dîvân-ı İnşâ’ya kâtibü’d-dest olarak girdi. Bu görevi uzun yıllar sürdüren Kalkaşendî 10 Cemâziyelâhir 821 (15 Temmuz 1418) tarihinde vefat etti.
Hazreti Ömer, hicri tarihi ilk kullanan, Hz. Peygamber'den sonra mektuplara ilk mührü koyan, Ramazanda cemaatle ilk teravih namazını kıldıran, suçluları cezalandırmak için ilk kırbaç kullanan kişidir.
El-Kalkaşendî
Sayfa 63 - YEDİTEPE YAYINLARI
Daha önce Emevi halifeleri Hazreti Ali ve Hazreti Hasan'a minberden hakaret ederdi. Ömer bin Abdulaziz halife olunca bunu kaldırıp etrafa mektuplar gönderdi. Hakaret sözleri yerine, "İnnellahe yemurü bil adli ve'l ihsani" âyetini koydu.
El-Kalkaşendî
Sayfa 87 - YEDİTEPE YAYINLARI
Abdulmelik bin Mervan halife olunca, Mekke'ye hakim olan Abdullah bin Zübeyr hacılardan biat aldığı için Abdulmelik hac yapılmasını yasakladı. İnsanlar bundan rahatsız oldular. Kudüs'te Kübbetü's Sahra Camiini inşa ettirdi. Halk arefe günü oraya gidip yanında vakfe duruyordu.
El-Kalkaşendî
Sayfa 80 - YEDİTEPE YAYINLARI
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
El-Kalkaşendî
Tam adı:
Ebü’l-Abbâs Şihâbüddîn Ahmed b. Alî el-Kalkaşendî
Unvan:
Memlüklü Tarihçi, Alim, Yazar
Doğum:
Kalkaşende, Kahire, Mısır, 1355
Ölüm:
15 Temmuz 1418
Kays Aylân’dan Bedr b. Fezâre’ye mensup olduğu için Fezârî diye de anılır. Küçük yaşta İskenderiye’ye giderek başta fıkıh olmak üzere dinî ve edebî ilimleri tahsil etti, felsefe okudu. Hocası İbnü’l-Mülakkın’dan aldığı ve Ṣubḥu’l-aʿşâ adlı eserinde sûretini verdiği icâzetnâmeden (XIV, 322-327), Şâfiî fıkhı üzerine fetva verme, bazı fıkıh ve hadis kitaplarını okutma izni aldığı anlaşılan Kalkaşendî uzunca bir süre kadılık görevinde bulundu. Bir yandan da ders okuttu ve tarih, coğrafya, hukuk, edebiyat, kitâbet, tabii ilimler, Arap kabileleri üzerinde araştırmalar yaptı. Arap edebiyatı sahasında kudreti ve kitâbetteki maharetiyle kısa zamanda tanındı. Kalkaşendî 791’de (1389) Kahire’ye geldi ve başında tarihçi İbn Fazlullah el-Ömerî’nin yeğeni Kadı Bedreddin el-Ömerî’nin bulunduğu Dîvân-ı İnşâ’ya kâtibü’d-dest olarak girdi. Bu görevi uzun yıllar sürdüren Kalkaşendî 10 Cemâziyelâhir 821 (15 Temmuz 1418) tarihinde vefat etti.

Yazar istatistikleri

  • 1 okur okudu.
  • 4 okur okuyacak.