Emmanuel-Joseph Sieyès

Emmanuel-Joseph Sieyès

Yazar
7.7/10
3 Kişi
·
10
Okunma
·
1
Beğeni
·
164
Gösterim
Adı:
Emmanuel-Joseph Sieyès
Unvan:
Fransız Siyasetçi, Yazar
Doğum:
Fréjus, Fransa, 3 Mayıs 1748
Ölüm:
Paris, Fransa, 20 Haziran 1836
Fransız siyaset adamı (Fréjus 1748-Paris 1836). Papaz oldu, Tréguier Piskoposluk meclisine üye seçildi (1775), Chartres piskopos naipliğine getirildi (1787). Essais sur les Privilèges’i (imtiyazlar Üstüne Denemeler) [1788] ve Qu’est-ce que le Tiers États’yı (Tiers-États Nedir?) [1789] yayımladı. Bu son eserle büyük üne kavuştu. Paris Tiers’inde milletvekili oldu. «Millet meclisi» deyimini kabul ettirdi (17 haziran 1789). Mounjer ile Jeu* de Paume andını kaleme aldı (20 haziran) ve Sarayın Meclise karşı hazırladığı darbeye Mirabeau ile karşı çıktı. Jakobenler kulübünün kurucularından biri olarak, kilise mallarının millileştirilmesini destekledi, ama ondalık (dîme) vergisinin kaldırılmasını sağlayamadı. Seçmenlerden vergi alınması sisteminin kuruluşunda ve eyaletlerin teşkilâtlanmasında katkısı oldu. Jakoben-lerden ayrıldı. Feuilant’lara bağlandı (temmuz 1791). Konvansiyona seçildi, o-yunu kralın öldürülmesinden yana kulla ndıysa da bir ara ortada görünmez oldu. Thermidor’un karşı hareketi sırasında ayaklanmaları durdurabilmek için bir polis kanunu çıkarılması teklifinde bulundu (mart 1795), Salut Public komitesine girdi, diplomasiyle ilgilendi. İlhaklardan yanaydı, Rewbell ile La Haye’de Batav cumhuriyetiyle yapılan birlik antlaşması görüşmelerine katıldı (mayıs). Direktuvara seçildi. Yıl III anayasası kendisine danışılmadığmdan yerini Carnot’ya bıraktı. Beşyüzler meclisine seçildi. 18-Fructidor’u destekledi. Berlin elçiliğine getirildi (mayıs 1798), Prusya ile bir yakınlaşma sağlayamadı. Direktuvarda Rewbell’in yerini aldı (mayıs 1799). Yıl VII, 30 Prairial gününü düzenledi. Anayasayı, yürütme gücü lehinde değiştirmek istedi. Bunun için keskin bir «kılıç» aradı, Jou-bert’i. sonra da Pouch6’yi polisin başına getirdi. Joubert’in ölümü üzerine, Talley-rand’ın aracılığıyle Bonapart’a yaklaştı. Böylece Brumaire hükümet darbesini hazırladı ve geçici üç konsülden biri oldu (1799). Yıl VIII anayasa taslağını kaleme aldı. Fakat Bonapart bunu dilediği gibi değiştirdi. Senato başkanıyken iktidardan u-zaklaştırıldı. 1800’de senatör, 1809’da kont, Yüzgün’de âyan üyesi oldu. 1816’da kralın ölümünden sorumlu tutuldu ve sürgün edildi, ancak 1830’da Fransa’ya döndü.
yeni nesillerin, çağın aydınlatıcı ışığına gözlerini kapamaları ve geçip giden nesillerin bile artık katlanamadığı bir baskı ve zulüm düzenine hiç ses çıkarmadan alışmaları isteniyor!
yönetimin, özel bir sınıfın baba mirası haline gelir gelmez her türlü ölçüyü kaçıracak derecede şiştiği, yönetilenlerin değil yönetenlerin ihtiyacına göre yeni görev ve makamların oluşturulduğu fark edilmiş midir?
polis ve adliye memurları neden ayrıcalıklıya karşı, hatta suçüstü yakalnmış olana bile, görevlerini ancak korkudan titreyerek ifa ediyorlar da henüz sanık durumundaki yoksula bu kadar zalimce davranıyorlar?
110 syf.
·Beğendi·Puan vermedi
Fransız devrimi ile ilgili belgelerin en önemlilerinden biri, bir anlamda devrimcilerin gerçek manifestosudur. Bu metinde coşkun bir üslup, ama ödünsüz bir bilimsel duruluk ve titizlikle tanımlanıp savunulan ulus, demokrası, özgürlük, eşitlik, ulusal irade gibi kavramlar devrimle canlanmış, devrimin etki ve sonuçlarının evrenselleşmesiyle de tüm modern çağın siyasi tablosunu belirlemiştir. Bugün içinde yaşadığımız dünyanın temel siyasal ve toplumsal parametrelerini artık ilk ortaya çıktıları sıradaki biçimleriyle görebileceğimiz bir kitap.
110 syf.
Büyük bir coşkunlukla kaleme alınmış bir kitap ya da manifesto. Sieyes rahip olmasına rağmen devrimde ilginç bir yer tutmuştur. Bu metin Sieyes’in, kendini rahip olarak kabul eden toplumun kalıplarını kırması bir anlamda. Tarihsel anlamı çok büyük ve kıymetli bir metin. Burjuva toplumunun kurulmasını amaçlıyor. Kitapta bireylerin iradesinin ortaya çıkardığı ulusal devlet çiziliyor hatta üslubu düşünülünce arzulanıyor. Buna göre özgürlük her sınıfa sağlanmalıydı. Fakat Sieyes bu özgürlüğün biçimini biraz değiştiriyor. Seçme hakkının belirli bir vergi ödeme şartıyla verilmesini istiyor. Buna adalet gibi formülasyonlarla baksa da toplumsal sınıfından çıkamıyor. Tanilli’nin dediği gibi bu şartla; devrimi makul sınırları içinde tutmayı amaçlıyor. Bu noktada zaten Sieyes Jakobenler ile çatışıyor. Kitapta yasa tasarısı denebilecek çok fikir var. Okuduğuma göre zaten Sieyes anayasa bağımlısı. Anayasa yapılması konusunda sürekli fikir öne süren biri. Ama her şeye rağmen tarihsel önemi yadsınamaz bir metin bırakmış.
110 syf.
·7/10
fransa'da somut bir şekilde gözler önünde olan üç sınıf vardı. bu sınıflar: ruhban sınıfı, soylular ve 3.sınıf yani proleterya. sieyes, üçüncü sınıfın ne olduğu, ne istediğini ve nasıl bu isteklerini yerine getirebileceklerini; diğer sınıfların karşısında ne durumda olduğunu ve olması gerektiğini açıklamıştır. şu an somut bir sınıfsal ayrışma olmasa da ayrıcalıklı sınıfların var olduğunu kavrayabilmemiz açısından önemli bir kitap.

Yazarın biyografisi

Adı:
Emmanuel-Joseph Sieyès
Unvan:
Fransız Siyasetçi, Yazar
Doğum:
Fréjus, Fransa, 3 Mayıs 1748
Ölüm:
Paris, Fransa, 20 Haziran 1836
Fransız siyaset adamı (Fréjus 1748-Paris 1836). Papaz oldu, Tréguier Piskoposluk meclisine üye seçildi (1775), Chartres piskopos naipliğine getirildi (1787). Essais sur les Privilèges’i (imtiyazlar Üstüne Denemeler) [1788] ve Qu’est-ce que le Tiers États’yı (Tiers-États Nedir?) [1789] yayımladı. Bu son eserle büyük üne kavuştu. Paris Tiers’inde milletvekili oldu. «Millet meclisi» deyimini kabul ettirdi (17 haziran 1789). Mounjer ile Jeu* de Paume andını kaleme aldı (20 haziran) ve Sarayın Meclise karşı hazırladığı darbeye Mirabeau ile karşı çıktı. Jakobenler kulübünün kurucularından biri olarak, kilise mallarının millileştirilmesini destekledi, ama ondalık (dîme) vergisinin kaldırılmasını sağlayamadı. Seçmenlerden vergi alınması sisteminin kuruluşunda ve eyaletlerin teşkilâtlanmasında katkısı oldu. Jakoben-lerden ayrıldı. Feuilant’lara bağlandı (temmuz 1791). Konvansiyona seçildi, o-yunu kralın öldürülmesinden yana kulla ndıysa da bir ara ortada görünmez oldu. Thermidor’un karşı hareketi sırasında ayaklanmaları durdurabilmek için bir polis kanunu çıkarılması teklifinde bulundu (mart 1795), Salut Public komitesine girdi, diplomasiyle ilgilendi. İlhaklardan yanaydı, Rewbell ile La Haye’de Batav cumhuriyetiyle yapılan birlik antlaşması görüşmelerine katıldı (mayıs). Direktuvara seçildi. Yıl III anayasası kendisine danışılmadığmdan yerini Carnot’ya bıraktı. Beşyüzler meclisine seçildi. 18-Fructidor’u destekledi. Berlin elçiliğine getirildi (mayıs 1798), Prusya ile bir yakınlaşma sağlayamadı. Direktuvarda Rewbell’in yerini aldı (mayıs 1799). Yıl VII, 30 Prairial gününü düzenledi. Anayasayı, yürütme gücü lehinde değiştirmek istedi. Bunun için keskin bir «kılıç» aradı, Jou-bert’i. sonra da Pouch6’yi polisin başına getirdi. Joubert’in ölümü üzerine, Talley-rand’ın aracılığıyle Bonapart’a yaklaştı. Böylece Brumaire hükümet darbesini hazırladı ve geçici üç konsülden biri oldu (1799). Yıl VIII anayasa taslağını kaleme aldı. Fakat Bonapart bunu dilediği gibi değiştirdi. Senato başkanıyken iktidardan u-zaklaştırıldı. 1800’de senatör, 1809’da kont, Yüzgün’de âyan üyesi oldu. 1816’da kralın ölümünden sorumlu tutuldu ve sürgün edildi, ancak 1830’da Fransa’ya döndü.

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 10 okur okudu.
  • 14 okur okuyacak.