Engin M. Gözükara

Engin M. Gözükara

Yazar
0.0/10
0 Kişi
·
14
Okunma
·
0
Beğeni
·
435
Gösterim
Adı:
Engin M. Gözükara
Tam adı:
Prof. Dr. Engin Mevlüt Gözükara
Unvan:
Türk Akademisyen, Bilim Adamı, Yazar
Doğum:
Malatya, Türkiye, 1939
Prof.Dr. Engin M. Gözükara 1939 yılında Malatya İlinde, doğmuştur. İlköğrenimini tamamladıktan sonra, 1959 yılında Malatya Akçadağ ilk öğretmen Okulundan dönem birincisi ve Ankara Atatürk Lisesi Fen Kolundan pekiyi derece ile mezun olmuştur. Aynı yıl Ankara Fen Fakültesi Biyoloji Bölümüne girmiş ve 1963 yılında mezun olarak Hacettepe Tıp Fakültesine asistan olarak atanmıştır. 1969 yılında Hacettepe Üniversitesi, Mezuniyet Sonrası Eğitimi Fakültesinde Doktora çalışmalarını tamamlayarak doktora derecesini almıştır.
Doktora çalışmasını tamamladıktan sonra 1969-1970 yıllan arasında Amerika Birleşik Devletleri'nden Overseas Educational Service'nin bursu ile bir yıl Ohio Üniversitesi'nde bazik nuklear proteinlerin saflaştırılması ve karakterize edilmeleri konusunda çalıştı. 1970-1972 yılları arasında da Kaliforniya Üniversitesi'nin Biyokimya Departmanında (Riverside Campusunda) doktora sonrası (postdoktoral Fellow) araştırıcı olarak karaciğer glukoz 6-fosfat dehirdogenaz enziminin in vivo regülasyonu, aktif merkezde rol alan amino asitlerin tayini ve çeşitli nukleatidler ve bazı steroid hormonlarla enzimin inhibisyonu konusunda araştırmalarını sürdürmüştür. Bu araştırmalardan uluslararası mecmualarda yaptığı yayınlardan dolayı kuzey Amerikanın bir blimsel organizasyonu olan "Sigma Xi Society"' nin üyeliğine seçilmiştir.
1974 yılında Üniversite Doçenti unvanını aldı. 1978 yılında Fulbright programının Seçkin Bilim Adamı Araştırma bursunu kazanarak A.B.D. Sağlık Bakanlığı'mn Washington merkezindeki Ulusal Kanser Enstitüsün'de (National Cancer Institute,Natîonal Institute of Health) bir yıl Fulbright bursiyeri üç yıl ise Konuk Bilim Adamı (Visitİng Scientist) olarak moleküler karsinojenesis laboratuvannda çalışmalarını sürdürmüştür. Bu dönemde karışık fonksiyonlu oksidaz sistemi (Mixedfunction oxidase system) ile karsinojenik bir bileşik olan benzo(a)pyren'in metabolize edilişi ve metabolitlerin yüksek basınçlı sıvı kromatogra-fisi (HPLC) ile ayırdedilmeleri ve kantitite tayinlerini yapmıştır. Ayrıca reaktif metabolitlerin DNA ve proteinlere ve bu bileşiği metabolize eden enzim proteinlerine kovaient bağlanmasını ve bu bağlanmaya epoksid hidrolaz enziminin etkilerini araştırmıştır. Bu çalışmalara ilave olarak deney hayvanlarına enzim indüksiyonuna neden olan bileşikler enjekte ederek bu hayvanların karaciğerinden total RNA izolasyonu yapmış ve ilaçlan ve kanser yapan bileşikleri metabolize eden enzim sisteminin bir komponenti olan sitokrom P-450 proteininin farklı formlarım tüp içinde sentez ederek hem erkek ve dişi deney hayvanlarının bu bileşiklere farklı cevap verdiğini hem de enzim sentezinin zamana bağlı olarak nasıl bir değişiklik gösterdiğini ortaya çıkarmıştır, ilaç metabolize eden enzimlerin sentezi konusunda moleküler düzeyde yaptığı bu son çalışma, Eczacıbaşı-1985 Bilimsel araştırma ödülüne layık görülmüştür. Kanser konusunda yaptığı araştırmalar ve yayınlar nedeni ile Amerikanın bilimsel bir kanser cemiyeti olan "American Association For Cancer Research" m üyeliğine seçilmiştir.
1984 yılında inönü Üniversitesi Biyokimya Anabilim Dalına Biyokimya Profesörü olarak atanmıştır. Bir yıl süre ile fnönü Üniversitesinde, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevini, altı ay süre ile de Rektör Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 1986 yılında İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne atanmıştır. Rektörlüğü döneminde Tıp ve Mühendislik Fakülteleri ile Arapgir ve Elbistan Meslek Yüksekokullarının kuruculuğunu yapmış ve öğretime açmıştır. Beş yıl içinde Üniversite'nin öğrenci sayısını 1600 den 6000'e ve öğretim eleman sayısını 122 den 400 e çıkarmış ve Üniversitede 25 adet yeni programı eğitime ve öğretime açmıştır. Ayrıca Müzik Eğitimi ve Resim-iş Eğitimi gibi güzel sanat dallarının da Üniversitede bünyesinde açılmasını sağlamıştır. İnönü Üniversitesi ve Baylor CoIIege of Medicine arasında eğitim işbirliği sözleşmesi yapmış, Dünyaca ünlü meşhur kalb cerrahı Dr.Micheal E.DeBakey'i Tıp Fakültesi ve Hastanenin danışmanlığına atamış ve 600 yataklı Amerikan standartlarında Türkİyenin en modern Hastanesinin olan Turgut Özal Tıp Merkezinin temelini atmıştır.
Rektörlüğü dönemi sonunda 1991 yıhnda tekrar A.B.D. deki Ulusal Kanser Enstitüsüne (National Cancer Institute,NIH ) konuk bilim adamı (Visiting Scientist) olarak gitmiş ve DNA tamir sistemi geninde bozukluk olan ve bir çeşit deri kanserine neden bazı hastalardan alınan deri hücrelerine sağlam gen transfer ederek, DNA tamir mekanizmasının büyük Ölçüde düzeltildiği konusundaki araştırmasını sürdürmüştür. Bu çalışma 1994-Sedat Sîmavi vakfı "Sağlık Bilimleri" ödülüne layık görülmüştür. Prof.Gözükara 1998 yılında tekrar A.B.D. deki Ulusal kanser enstitüsüne giderek bir yıl süre ile Dünyada nadir rastlanan ve Van bölgesinde sıkça görülen çok sayıda Xeroderma pigmentosum hastalarından biopsi alarak onlar üzerinde moleküler düzeyde genetik çalışmalar yapmıştır.
Prof.Dr.Engin M.Gözükara bir yıl Ohio Üniversitesinde, 2,5 yıl Kaliforniya Üniversitesi Biyokimya deparmanmda postdoktoral Fellow olarak ve 6 yıl süre ile de Amerikanın Ulusal Kanser Enstitüsünde (National Cancer Institute,NIH)' konuk Bilim Adamı (Visiting Scientist) olmak üzere toplam 9 yıl Amerikanın en iyi Üniversite ve Araştırma laboratuvarlannda bilimsel araştırmalarına devam etmiştir. Prof.Dr. Gözükara'nın toplam 42 yayını bulunmaktadır. Araştırmalarının pek çoğu uluslararası düzeydeki Biochemica biophysica açta, Molecular Pharmacology, Carcinogenesi, Nature, Archives Biochemistry and Biophysics, Pharmacology, , Human molecular genetics, Bull.Environ. Contam. Toxicol.,Cell Biochemistry and function, Asian journal of Surgery, Journal of investigative Dermâtology ve Cancer Research gibi mecmualarda, Microsome, Drug oxidation and Chemical carcinogenesis ve DNA repair mechanism adlı kitaplarda İngilizce olarak yayınlanmıştır. Dr. Gözükara'nmın araştırmalarına uluslararası düzeyde çoğu Amerikalı olmak üzere yaklaşık 370 Bilim Adamı tarafından Gozukara nın ismi kendi bilimsel yayınlarında atıflar yapılarak kullanılmıştır. (Scientific Citation Index).
Prof.Dr. Gözükara lisans ve lisansüstü düzeyde çok çeşitli dersler vererek şimdiye kadar 6 öğrenciye yükseksek lisans tezi, ve 4 öğrenciye de doktora tezi danışmanlığı yaparak üniversitelere bilim adamı yetiştirilmesine de önemli katkılarda bulunmuştur.
Prof. Dr. Gözükara, biyokimya alanındaki güncel bilgileri içeren 1200 sayfalık bir biyokimya kitabı yazmıştır. 1990 yılında 5000 adet basılan kitap Öğrenciler ve alanın Öğretim üyeleri tarafından beğeni ile karşılanmış olup bu gün pek çok üniversitede ders kitabı olarak okutulmaktadır. Ikİ bölüm ilavesi ile 1994 başlarında Biyokimya 1 ve Biyokimya 2 olarak kitabın ikinci baskısı yapılmıştır. Böylece aday ders kitabı yazarak hem Türk bilim hayatına ve hem de Türk Yükseköğretimine Önemli katkıda bulunarak çağdaş bilgilerin daha geniş kitlelere yayılmasını teşvik eden öğretim üyelerinden birisi olmuştur.
Yazara henüz alıntı eklenmedi.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Engin M. Gözükara
Tam adı:
Prof. Dr. Engin Mevlüt Gözükara
Unvan:
Türk Akademisyen, Bilim Adamı, Yazar
Doğum:
Malatya, Türkiye, 1939
Prof.Dr. Engin M. Gözükara 1939 yılında Malatya İlinde, doğmuştur. İlköğrenimini tamamladıktan sonra, 1959 yılında Malatya Akçadağ ilk öğretmen Okulundan dönem birincisi ve Ankara Atatürk Lisesi Fen Kolundan pekiyi derece ile mezun olmuştur. Aynı yıl Ankara Fen Fakültesi Biyoloji Bölümüne girmiş ve 1963 yılında mezun olarak Hacettepe Tıp Fakültesine asistan olarak atanmıştır. 1969 yılında Hacettepe Üniversitesi, Mezuniyet Sonrası Eğitimi Fakültesinde Doktora çalışmalarını tamamlayarak doktora derecesini almıştır.
Doktora çalışmasını tamamladıktan sonra 1969-1970 yıllan arasında Amerika Birleşik Devletleri'nden Overseas Educational Service'nin bursu ile bir yıl Ohio Üniversitesi'nde bazik nuklear proteinlerin saflaştırılması ve karakterize edilmeleri konusunda çalıştı. 1970-1972 yılları arasında da Kaliforniya Üniversitesi'nin Biyokimya Departmanında (Riverside Campusunda) doktora sonrası (postdoktoral Fellow) araştırıcı olarak karaciğer glukoz 6-fosfat dehirdogenaz enziminin in vivo regülasyonu, aktif merkezde rol alan amino asitlerin tayini ve çeşitli nukleatidler ve bazı steroid hormonlarla enzimin inhibisyonu konusunda araştırmalarını sürdürmüştür. Bu araştırmalardan uluslararası mecmualarda yaptığı yayınlardan dolayı kuzey Amerikanın bir blimsel organizasyonu olan "Sigma Xi Society"' nin üyeliğine seçilmiştir.
1974 yılında Üniversite Doçenti unvanını aldı. 1978 yılında Fulbright programının Seçkin Bilim Adamı Araştırma bursunu kazanarak A.B.D. Sağlık Bakanlığı'mn Washington merkezindeki Ulusal Kanser Enstitüsün'de (National Cancer Institute,Natîonal Institute of Health) bir yıl Fulbright bursiyeri üç yıl ise Konuk Bilim Adamı (Visitİng Scientist) olarak moleküler karsinojenesis laboratuvannda çalışmalarını sürdürmüştür. Bu dönemde karışık fonksiyonlu oksidaz sistemi (Mixedfunction oxidase system) ile karsinojenik bir bileşik olan benzo(a)pyren'in metabolize edilişi ve metabolitlerin yüksek basınçlı sıvı kromatogra-fisi (HPLC) ile ayırdedilmeleri ve kantitite tayinlerini yapmıştır. Ayrıca reaktif metabolitlerin DNA ve proteinlere ve bu bileşiği metabolize eden enzim proteinlerine kovaient bağlanmasını ve bu bağlanmaya epoksid hidrolaz enziminin etkilerini araştırmıştır. Bu çalışmalara ilave olarak deney hayvanlarına enzim indüksiyonuna neden olan bileşikler enjekte ederek bu hayvanların karaciğerinden total RNA izolasyonu yapmış ve ilaçlan ve kanser yapan bileşikleri metabolize eden enzim sisteminin bir komponenti olan sitokrom P-450 proteininin farklı formlarım tüp içinde sentez ederek hem erkek ve dişi deney hayvanlarının bu bileşiklere farklı cevap verdiğini hem de enzim sentezinin zamana bağlı olarak nasıl bir değişiklik gösterdiğini ortaya çıkarmıştır, ilaç metabolize eden enzimlerin sentezi konusunda moleküler düzeyde yaptığı bu son çalışma, Eczacıbaşı-1985 Bilimsel araştırma ödülüne layık görülmüştür. Kanser konusunda yaptığı araştırmalar ve yayınlar nedeni ile Amerikanın bilimsel bir kanser cemiyeti olan "American Association For Cancer Research" m üyeliğine seçilmiştir.
1984 yılında inönü Üniversitesi Biyokimya Anabilim Dalına Biyokimya Profesörü olarak atanmıştır. Bir yıl süre ile fnönü Üniversitesinde, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevini, altı ay süre ile de Rektör Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 1986 yılında İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne atanmıştır. Rektörlüğü döneminde Tıp ve Mühendislik Fakülteleri ile Arapgir ve Elbistan Meslek Yüksekokullarının kuruculuğunu yapmış ve öğretime açmıştır. Beş yıl içinde Üniversite'nin öğrenci sayısını 1600 den 6000'e ve öğretim eleman sayısını 122 den 400 e çıkarmış ve Üniversitede 25 adet yeni programı eğitime ve öğretime açmıştır. Ayrıca Müzik Eğitimi ve Resim-iş Eğitimi gibi güzel sanat dallarının da Üniversitede bünyesinde açılmasını sağlamıştır. İnönü Üniversitesi ve Baylor CoIIege of Medicine arasında eğitim işbirliği sözleşmesi yapmış, Dünyaca ünlü meşhur kalb cerrahı Dr.Micheal E.DeBakey'i Tıp Fakültesi ve Hastanenin danışmanlığına atamış ve 600 yataklı Amerikan standartlarında Türkİyenin en modern Hastanesinin olan Turgut Özal Tıp Merkezinin temelini atmıştır.
Rektörlüğü dönemi sonunda 1991 yıhnda tekrar A.B.D. deki Ulusal Kanser Enstitüsüne (National Cancer Institute,NIH ) konuk bilim adamı (Visiting Scientist) olarak gitmiş ve DNA tamir sistemi geninde bozukluk olan ve bir çeşit deri kanserine neden bazı hastalardan alınan deri hücrelerine sağlam gen transfer ederek, DNA tamir mekanizmasının büyük Ölçüde düzeltildiği konusundaki araştırmasını sürdürmüştür. Bu çalışma 1994-Sedat Sîmavi vakfı "Sağlık Bilimleri" ödülüne layık görülmüştür. Prof.Gözükara 1998 yılında tekrar A.B.D. deki Ulusal kanser enstitüsüne giderek bir yıl süre ile Dünyada nadir rastlanan ve Van bölgesinde sıkça görülen çok sayıda Xeroderma pigmentosum hastalarından biopsi alarak onlar üzerinde moleküler düzeyde genetik çalışmalar yapmıştır.
Prof.Dr.Engin M.Gözükara bir yıl Ohio Üniversitesinde, 2,5 yıl Kaliforniya Üniversitesi Biyokimya deparmanmda postdoktoral Fellow olarak ve 6 yıl süre ile de Amerikanın Ulusal Kanser Enstitüsünde (National Cancer Institute,NIH)' konuk Bilim Adamı (Visiting Scientist) olmak üzere toplam 9 yıl Amerikanın en iyi Üniversite ve Araştırma laboratuvarlannda bilimsel araştırmalarına devam etmiştir. Prof.Dr. Gözükara'nın toplam 42 yayını bulunmaktadır. Araştırmalarının pek çoğu uluslararası düzeydeki Biochemica biophysica açta, Molecular Pharmacology, Carcinogenesi, Nature, Archives Biochemistry and Biophysics, Pharmacology, , Human molecular genetics, Bull.Environ. Contam. Toxicol.,Cell Biochemistry and function, Asian journal of Surgery, Journal of investigative Dermâtology ve Cancer Research gibi mecmualarda, Microsome, Drug oxidation and Chemical carcinogenesis ve DNA repair mechanism adlı kitaplarda İngilizce olarak yayınlanmıştır. Dr. Gözükara'nmın araştırmalarına uluslararası düzeyde çoğu Amerikalı olmak üzere yaklaşık 370 Bilim Adamı tarafından Gozukara nın ismi kendi bilimsel yayınlarında atıflar yapılarak kullanılmıştır. (Scientific Citation Index).
Prof.Dr. Gözükara lisans ve lisansüstü düzeyde çok çeşitli dersler vererek şimdiye kadar 6 öğrenciye yükseksek lisans tezi, ve 4 öğrenciye de doktora tezi danışmanlığı yaparak üniversitelere bilim adamı yetiştirilmesine de önemli katkılarda bulunmuştur.
Prof. Dr. Gözükara, biyokimya alanındaki güncel bilgileri içeren 1200 sayfalık bir biyokimya kitabı yazmıştır. 1990 yılında 5000 adet basılan kitap Öğrenciler ve alanın Öğretim üyeleri tarafından beğeni ile karşılanmış olup bu gün pek çok üniversitede ders kitabı olarak okutulmaktadır. Ikİ bölüm ilavesi ile 1994 başlarında Biyokimya 1 ve Biyokimya 2 olarak kitabın ikinci baskısı yapılmıştır. Böylece aday ders kitabı yazarak hem Türk bilim hayatına ve hem de Türk Yükseköğretimine Önemli katkıda bulunarak çağdaş bilgilerin daha geniş kitlelere yayılmasını teşvik eden öğretim üyelerinden birisi olmuştur.

Yazar istatistikleri

  • 14 okur okudu.
  • 2 okur okuyacak.