Enver Konukçu

Enver Konukçu

Yazar
0.0/10
0 Kişi
·
2
Okunma
·
0
Beğeni
·
270
Gösterim
Adı:
Enver Konukçu
Tam adı:
Prof. Dr. Enver Konukçu
Unvan:
Türk Akademisyen, Yazar
Doğum:
Bolu, Türkiye, 1944
1944'de Bolu'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Düzce'de tamamladı. 1962'de İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne girdi. “Bolu Bölgesi Türkmen Kabileleri” tezi ile Umûmi Türk Tarihi kürsüsünden mezun oldu. Kısa müddet, Sakarya Sosyal Araştırma Merkezi ve Salihli Lisesi Tarih öğretmenliğinde bulundu. 1968'de Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Asistanı olarak tayin edildi. 1972'de “Kuşan ve Akhunlar Tarihi” ile doktor, 1978'de “Kalaç Sultanlığı” ile doçent oldu. 1988'de Profesörlüğe yükseltildi. Enver KONUKÇU Pakistan, Karaçi Üniversitesi Islamic Department'da “Indo-Turcica” alanında araştırmalar yaptı (1972). Daha sonra ABD. California Eyâleti, Los Angeles Üniversitesi'nde (UCLA) bu çalışmalarını devam ettirdi. Batum, Tiflis ve Gence Üniversitelerinde de kısa müddet misafir öğretim üyeliği yaptı. Iğdır Oba; Kars, Subatan, Erzurum Alaca ve Yeşilyayla'da Ermenilerin öldürdüğü Türklere ait toplu mezarları tespit ederek ilim âlemine sundu. Bunlarla ilgili üç yayını da mevcuttur. Enver Konukçu, sırası ile Atatürk Devrimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Tarih Bölümü Başkanlığı, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Atatürk Araştırma Merkezi, Unesco ve Milli Komite üyesi olan Konukçu, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde Öğretim Üyeliği yapıyordu. Erzurum ve Doğu Anadolu, Bolu ve Hind-Türk Münâsebetleri konusunda makale ve eserleri mevcuttur. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yayın Listesi

Yayınlarından bazıları alınmıştır.

- Ruy Gonzales de Clavijo'un Gümüşhane Dolaylarına Ait Kayıtları, Gümüşhane 1991.

- “Doğu Anadolu'da Türk Fetihleri”, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bilimleri Araştırma Dergisi, sayı, 20, s.75-100, Erzurum 1992.

- “Subatan Olayı”, Yakın Tarihimizde Kars Sempozyumu, Ankara 1992.

- “Musa Paşa”, Argun Dergisi, s.244, Kasım 1992.

- “Manisa Demiryolu”, Manisa Dergisi, I, (1992).

- Hind'deki Türk Devletlerinden İnsani Değerler, İstanbul 1993.

- Gazeneliler7de İnsanı Değerler, İstanbul 1993.

- Bolu 70, İstanbul 1993.

- Kara ve Akkoyunluların Yurdu, Ankara 1994.

- Bir Türk İslâm Başkenti Delhi, Tarih ve Medeniyet, Kasım 1994.

“ Havza Genelgesi”, 19 Mayıs Samsun Sempozyumu Bildirileri, Samsun 1994.

“ Katakalon Kakaumenas'dan Saltuklulara, Theodosiopolis”, Pro.Dr. Fikret IŞILTAN'a Armağan, İstanbul 1995.

“ Tarihi Akış İçerisinde Cumhuriyet', Akademik Açı, sayfa, 22-26, 1996/I Samsun.

Hindistan'da Türkler, İstanbul 1988.

Delhi Kalaç Sultanlığının Kuruluşu (1290), IX.TTK Bildirileri 1981, Ankara 1988, s.587-593.

Erzurum Tarihi, Ankara 1989.

Doğu'nun Kurtuluşu, Ankara 1990.

Ermenilerin Yeşilyayla'daki Türk Soykırım, Ankara 1990.

Selçuklulardan Cumhuriyete Erzurum, Ankara 1992.

Mustafa Kemal Atatürk ve Erzurum, Erzurum 2000

Alaşehir Kongreleri, Ankara 2002
Yazara henüz alıntı eklenmedi.
121 syf.
·4 günde
Kapağı kalın ciltli ve isimsiz olan eski kitaplara hususi bir merakım vardır.En kıymetli, gizemli kitaplara bu şekilde erişeceğimi düşünürüm hep.Bayburt il halk kütüphanesinin raflarında böyle bir nadir eseri daha keşfedip okumak kısmet oldu.
Kuşanlar ve Akhunlar ile alakalı benim bildiğim ikinci bir kitap yok.Kitabın bu hususta yazılmış tek eser olması ayrı bir değer katıyor.Eser akademik bir dille yazılmış olsa da her okuyanın rahatlıkla anlayabileceği şekilde açık ve anlaşılır.
Kuşanların Yüeçilerin torunu olduğuna ve Hunların elinden kaçarak batıya doğru göç etmelerine değinildikten sonra Kujula Khaphides,Kanişka vs. hükümdarlar hakkında bilgi verilmiş.Toplamda 36 sayfada Kuşanlardan bahsedililip Akhunlara geçilmiş.Akhunların menşei ve yerleştiği coğrafyadan bahsedildikten sonra Akşunvar,Mihrakula gibi hükümdarların Sasanilerle münasebetlerine değinilmiş.Özellikle Firuzla Mihrakula arasında geçen savaşlar ilginçti.Firuz, Sasani tahtını ele geçirmek için Akhunlar'a sığınıyor.Akhun hükümdarı olan Mihrakula belli şartlar karşılığında yardım ediyor.Anlaşmaya göre Firuz'un kızını Mihrakula'ya vermesi gerekiyor.Fakat Firuz Mihrakula'yı hakir görüp kızını vermek istemiyor.Kızım bu deyip bir cariyeyi gönderiyor.Cariye başına bela geleceğinden endişe ederek gider gitmez Firuz'un kızı olmadığını, cariyesi olduğunu itiraf ediyor.Ve savaş başlıyor.Akhunlar Turan taktiğiyle Sasanileri dağlara çekip bozguna uğratıyor.Firuz esir düşüyor.Bağışlanması için Mihrakula'nın ayağına kapanıp secde etmesi isteniyor.O da sabah güneşin doğduğu vakitte secde edeceğini söylüyor.Böylelikle mecusi olan Firuz aslında doğan güneşe secde ederek Mihrakula'yı aldatıp esaretten kurtuluyor.
Bundan sonra Akhunların Sasani-Göktürk işbirliğiyle yıkılış sürecine yer verilmiş. Daha sonraki dönemlerde ise Kuteybe bin Müslim komutasındaki Emevi fetihleri ve Nizek Tarhan'dan bahsediliyor.

Yazarın biyografisi

Adı:
Enver Konukçu
Tam adı:
Prof. Dr. Enver Konukçu
Unvan:
Türk Akademisyen, Yazar
Doğum:
Bolu, Türkiye, 1944
1944'de Bolu'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Düzce'de tamamladı. 1962'de İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne girdi. “Bolu Bölgesi Türkmen Kabileleri” tezi ile Umûmi Türk Tarihi kürsüsünden mezun oldu. Kısa müddet, Sakarya Sosyal Araştırma Merkezi ve Salihli Lisesi Tarih öğretmenliğinde bulundu. 1968'de Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Asistanı olarak tayin edildi. 1972'de “Kuşan ve Akhunlar Tarihi” ile doktor, 1978'de “Kalaç Sultanlığı” ile doçent oldu. 1988'de Profesörlüğe yükseltildi. Enver KONUKÇU Pakistan, Karaçi Üniversitesi Islamic Department'da “Indo-Turcica” alanında araştırmalar yaptı (1972). Daha sonra ABD. California Eyâleti, Los Angeles Üniversitesi'nde (UCLA) bu çalışmalarını devam ettirdi. Batum, Tiflis ve Gence Üniversitelerinde de kısa müddet misafir öğretim üyeliği yaptı. Iğdır Oba; Kars, Subatan, Erzurum Alaca ve Yeşilyayla'da Ermenilerin öldürdüğü Türklere ait toplu mezarları tespit ederek ilim âlemine sundu. Bunlarla ilgili üç yayını da mevcuttur. Enver Konukçu, sırası ile Atatürk Devrimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Tarih Bölümü Başkanlığı, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Atatürk Araştırma Merkezi, Unesco ve Milli Komite üyesi olan Konukçu, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde Öğretim Üyeliği yapıyordu. Erzurum ve Doğu Anadolu, Bolu ve Hind-Türk Münâsebetleri konusunda makale ve eserleri mevcuttur. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yayın Listesi

Yayınlarından bazıları alınmıştır.

- Ruy Gonzales de Clavijo'un Gümüşhane Dolaylarına Ait Kayıtları, Gümüşhane 1991.

- “Doğu Anadolu'da Türk Fetihleri”, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bilimleri Araştırma Dergisi, sayı, 20, s.75-100, Erzurum 1992.

- “Subatan Olayı”, Yakın Tarihimizde Kars Sempozyumu, Ankara 1992.

- “Musa Paşa”, Argun Dergisi, s.244, Kasım 1992.

- “Manisa Demiryolu”, Manisa Dergisi, I, (1992).

- Hind'deki Türk Devletlerinden İnsani Değerler, İstanbul 1993.

- Gazeneliler7de İnsanı Değerler, İstanbul 1993.

- Bolu 70, İstanbul 1993.

- Kara ve Akkoyunluların Yurdu, Ankara 1994.

- Bir Türk İslâm Başkenti Delhi, Tarih ve Medeniyet, Kasım 1994.

“ Havza Genelgesi”, 19 Mayıs Samsun Sempozyumu Bildirileri, Samsun 1994.

“ Katakalon Kakaumenas'dan Saltuklulara, Theodosiopolis”, Pro.Dr. Fikret IŞILTAN'a Armağan, İstanbul 1995.

“ Tarihi Akış İçerisinde Cumhuriyet', Akademik Açı, sayfa, 22-26, 1996/I Samsun.

Hindistan'da Türkler, İstanbul 1988.

Delhi Kalaç Sultanlığının Kuruluşu (1290), IX.TTK Bildirileri 1981, Ankara 1988, s.587-593.

Erzurum Tarihi, Ankara 1989.

Doğu'nun Kurtuluşu, Ankara 1990.

Ermenilerin Yeşilyayla'daki Türk Soykırım, Ankara 1990.

Selçuklulardan Cumhuriyete Erzurum, Ankara 1992.

Mustafa Kemal Atatürk ve Erzurum, Erzurum 2000

Alaşehir Kongreleri, Ankara 2002

Yazar istatistikleri

  • 2 okur okudu.
  • 6 okur okuyacak.