Faruk Kadri Timurtaş

Faruk Kadri Timurtaş

YazarDerleyenÇevirmen
8.3/10
8 Kişi
·
82
Okunma
·
2
Beğeni
·
370
Gösterim
Adı:
Faruk Kadri Timurtaş
Tam adı:
Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş
Unvan:
Türk Akademisyen, Yazar
Doğum:
Kilis, Türkiye, 1925
Ölüm:
4 Temmuz 1982
(1925 - 4 Temmuz 1983): Yazar, dilci. Kilis'te doğdu. Soyadı önce Demirtaş'tı sonra Timurtaş olarak değiştirmiştir. Avukat Kara Kadri Beyin oğludur. İlk ve orta okulu Kilis'te okudu. İstanbul Kabataş Lisesini (pekiyi dereceyle, 1942), İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1946). Bitirdiği bölüme asistan olarak girdi. Doktorasını Eski Türk Edebiyatı sahasında 'Şeyhî'nin Hüsrev ü Şirîn'i üzerine verdi. Çalışma sahası olarak Eski Anadolu Türkçesini seçti. 'Şeyhî ve Çağdaşlarının Eserleri Üzerine Bir Gramer Denemesi' teziyle doçentliğe (1959), 'Osmanlıca Gramer' takdim teziyle profesörlüğe (1967) yükseldi. 25 Ocak 1982'de beyin kanaması ve felç geçirdikten sonra uzun süre hastahanede yattı. İstanbul'da öldü.
Faruk K. Timurtaş, Türk Kültür Ocağı başkanlığı (1948-1949), Türkiye Muallimler Birliği başkanlığı ve Kilis Kültür ve Dayanışma Derneği başkanlığı yaptı. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsünün kurucu üyeleri arasındadır.
İlmî çalışmalarının yanında sosyal meseleler üzerinde yazmış, dilin arılaştırması adı altında Türk kültürünün kesintiye uğratılmasına ve başkalaştırılmasına karşı büyük mücadele vermiştir.
Yazıları İstanbul, Hisar, Türk Kültürü, Çağrı, Bilgi, Türk Yurdu, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Ortadoğu, Tercüman, Son Havadis'te çıktı.
Eserleri: Mehmet Akif ve Cemiyetimiz (1962), Osmanlıca (1962), Dil Davası ve Ziya Gökalp (1966), Şeyhî, Hayatı ve Eserleri (1968), Şeyhî'nin Harnâmesi (1971), Süleyman Çelebi-Mevlid (1970), Yunus Emre Divanı (1972), Yeni Osmanlıca Metinleri (1972), Türkçemiz ve Uydurmacılık (1977), Eski Türkiye Türkçesi (1977), Uydurma Olan ve Olmayan Kelimeler Sözlüğü (1979), Tarih İçinde Edebiyat (1981), Dil Davası (Burhan Bozgeyik'in röportajı, 1981), Diller ve Türkçemiz (1996), Sanat ve Edebiyat Dünyasından (1996), Dil ve Edebiyat İncelemeleri (1996), Makaleler (1996). Son dört kitabı Mustafa Özkan derleyip yayına hazırladı.
Hayatı ve eserleri hakkında: Arslan Tekin, "Prof. Dr. Faruk K. Timurtaş", Türk Dünyası Araştırmaları, S. 27 (1983), Mustafa Özkan'ın kitabı: Faruk K. Timurtaş-Hayatı, Eserleri, Eserlerinden Seçmeler (2000).
Yazı ve konuşma dili arasındaki bu ilgiyi belirten dilbilimi ayrıca hiçbir dilin saf olmadığını hiçbir dilin tamamiyle sag olmadığı ve olamayacağını da göstermektedir. Gerçekten de mesela on binlerce kelimelik Fransızca da Frankların öz malı olan kelimelerin sayısı iki yüzü geçmez. Kalanının büyük bir kısmı Latin, bir kısmı Grek menşelidir. Yüzbini aşan bir kelime haznesine sahip Ingilizce'nin ise, yarıdan fazla kelimesi Fransızca 'dan geçmiştir. Çok geniş ve saf olduğu sanılan Arapça 'da Ibrani, Süryani, Türkçe menşeli kelimelerin bulunduğu gerçektir. Başka dillerden kelime almak bir dil için kusur değildir. Kötü olan başka dillerden geçme gramer şekilleridir. Bir kelime ses, şekil ve anlam değişikliğine uğrayarak bir dile yerleşmişse ve onunla deyimler yapılmışsa artık bu kelime o dilin malı sayılır. Bütün batı dillerinde böyle bir durum vardır. Kimse yabancı asıllıdır diye kelimeleri dilden atmayı düşünmez.
630 syf.
Gideceğim ya ne bıraksam kar amacı güder oldum. Efendim neyse.

Bu kitap Timurtaş hocamın Osmanlı Türkçesine Giriş (I) ve Osmanlı Türkçesi Grameri (II) kitaplarının III. kitabı. Osmanlı Türkçesine Giriş'i zahmet edip alma gereği duymadım. Fazla ilk adımdı. Osmanlı Türkçesi Grameri (II) de bu yola baş koyanlara elzem bir kitaptır. Buradaki baskı OTG I'den evvel ki baskı.Medrese usulüne aşina olmayanlar için anlamayı kolaylar.

(Medrese usulüne aşina olanlar İstiklal Marşı Derneği'nin takvimleri oluyor, onunla takip ederlerse daha güzel olur. )

Grameri çalışırken metin okuma ihtiyacı oluyor, önce daha büyük yazılı metinleri okutuyorum benim evlatlara. (Yine İstiklal Marşı Derneği'nin Sınıf Bilinci çalışmalarını bu konuda aşşşırı öneririm.)

Biraz daha hızlanan ve artık aç gözlerle bakmaya başlayan yavru ceylanlarıma buradan parçalar okutmayı seviyorum. El yazısı olan metinler de en arkada mevcuttur. Sahaflar birine bin para isterler bu metinler için. Bundan mülhem kıymeti artar. Arşivlere girmeyecekseniz gereksiz bir edinme olur.

Bunun yanına Haluk İpekten hocamın Nazım I divan şiirlerinin ufak bir topluluğu adına, Nazım II'si de nesir adına edinilebilecek sahasında en iyi, en sarih kaynaklardır.

Yazarın biyografisi

Adı:
Faruk Kadri Timurtaş
Tam adı:
Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş
Unvan:
Türk Akademisyen, Yazar
Doğum:
Kilis, Türkiye, 1925
Ölüm:
4 Temmuz 1982
(1925 - 4 Temmuz 1983): Yazar, dilci. Kilis'te doğdu. Soyadı önce Demirtaş'tı sonra Timurtaş olarak değiştirmiştir. Avukat Kara Kadri Beyin oğludur. İlk ve orta okulu Kilis'te okudu. İstanbul Kabataş Lisesini (pekiyi dereceyle, 1942), İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1946). Bitirdiği bölüme asistan olarak girdi. Doktorasını Eski Türk Edebiyatı sahasında 'Şeyhî'nin Hüsrev ü Şirîn'i üzerine verdi. Çalışma sahası olarak Eski Anadolu Türkçesini seçti. 'Şeyhî ve Çağdaşlarının Eserleri Üzerine Bir Gramer Denemesi' teziyle doçentliğe (1959), 'Osmanlıca Gramer' takdim teziyle profesörlüğe (1967) yükseldi. 25 Ocak 1982'de beyin kanaması ve felç geçirdikten sonra uzun süre hastahanede yattı. İstanbul'da öldü.
Faruk K. Timurtaş, Türk Kültür Ocağı başkanlığı (1948-1949), Türkiye Muallimler Birliği başkanlığı ve Kilis Kültür ve Dayanışma Derneği başkanlığı yaptı. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsünün kurucu üyeleri arasındadır.
İlmî çalışmalarının yanında sosyal meseleler üzerinde yazmış, dilin arılaştırması adı altında Türk kültürünün kesintiye uğratılmasına ve başkalaştırılmasına karşı büyük mücadele vermiştir.
Yazıları İstanbul, Hisar, Türk Kültürü, Çağrı, Bilgi, Türk Yurdu, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Ortadoğu, Tercüman, Son Havadis'te çıktı.
Eserleri: Mehmet Akif ve Cemiyetimiz (1962), Osmanlıca (1962), Dil Davası ve Ziya Gökalp (1966), Şeyhî, Hayatı ve Eserleri (1968), Şeyhî'nin Harnâmesi (1971), Süleyman Çelebi-Mevlid (1970), Yunus Emre Divanı (1972), Yeni Osmanlıca Metinleri (1972), Türkçemiz ve Uydurmacılık (1977), Eski Türkiye Türkçesi (1977), Uydurma Olan ve Olmayan Kelimeler Sözlüğü (1979), Tarih İçinde Edebiyat (1981), Dil Davası (Burhan Bozgeyik'in röportajı, 1981), Diller ve Türkçemiz (1996), Sanat ve Edebiyat Dünyasından (1996), Dil ve Edebiyat İncelemeleri (1996), Makaleler (1996). Son dört kitabı Mustafa Özkan derleyip yayına hazırladı.
Hayatı ve eserleri hakkında: Arslan Tekin, "Prof. Dr. Faruk K. Timurtaş", Türk Dünyası Araştırmaları, S. 27 (1983), Mustafa Özkan'ın kitabı: Faruk K. Timurtaş-Hayatı, Eserleri, Eserlerinden Seçmeler (2000).

Yazar istatistikleri

  • 2 okur beğendi.
  • 82 okur okudu.
  • 14 okur okuyor.
  • 59 okur okuyacak.
  • 3 okur yarım bıraktı.