Filiz Özkol

Filiz Özkol

YazarÇevirmen
5.9/10
8 Kişi
·
20
Okunma
·
0
Beğeni
·
16
Gösterim
Adı:
Filiz Özkol
Unvan:
Astrolog, TV Programcısı
Doğum:
İzmir
Yazara henüz alıntı eklenmedi.
416 syf.
·3 günde·6/10
Uzun süredir 6 vermem kitap notu olarak ama bu kitap birazcık sıkıcı geldi. Hiç mi iyi bir şey olmayacak arkadaş. İtalyanlara saldırılacak, Fransızlar işgal edilecek, Veba çıkacak, Araplara saldırılacak, Osmanlı Saldıracak, Türkler saldıracak, Asyalılar saldıracak...

Nostradamus kesinlikle hafife alınacak birisi değil onda hemfikirim ama kitabı basan gerçekten çok sıkıcı basmış. Nostradamus bir şair ve kehanetlerini dörtlükler olarak yazmış. Bu dörtlüklere göre de bilimsel olarak kehanet açıklamaları yazılmış. Ama birçok kural var kehanetleri anlamak için.
Sürpriz Tatmini Yasası,Boşa Çıkan Beklenti Yasası, Varolmayan Olasılık Yasası falan filan 8 yasa var.

Başta söylediğim saldırılarla ilgili de haritalar var. Her bölüme göre. Ne bileyim ben gerçekten pek beğenmedim ve sıkılarak okudum.

Kitabın başlığı İslam'ın Avrupa'yı işgali diyor ama pek değişken var. Bir sürü seçenek var. Pek tercih etmenizi önermem.
Nostradamus adını duymayan yoktur herhalde. Kehanetlerinin ileriki yıllarda, yüzyıllarda gerçekleştiğine inanılan bir kâhindir o. Özellikle XX. yüzyıldaki bazı önemli olayları tahmin ettiği görüşü yaygın bir kabul görmüştür. I. Dünya Savaşı, II. Dünya Savaşı, Japonya’ya nükleer bomba atılması vb. birçok olay Nostradamus’un kehanetleriyle ilişkilendirilmiştir. Bir sonraki yüzyılda cereyan eden İkiz Kuleler olayı da yine onun kehanetlerinin sağlamlığına kanıt olarak yorumlanmıştır. Oysaki Peter Lemesurier Nostradamus: Gelecek 50 Yılın Kehanetleri (Omega Yayınları, 5. baskı) kitabında Nostradamus’un Centuries kitabında ele aldığı 940 küsur dörtlüğün ancak bir iki düzinesinin gerçekleştiği yönünde bir görüş birliği olduğunu ifade etmektedir. Nostradamus konusundaki otoritelerden biri olan Lemesurier dörtlükler konusunda her yorumcunun aynı yorumu yapmadığını, sanılanın tersine ancak 50 dörtlüğün yorumcular tarafından aynı şekilde ele alındığını belirtmektedir. Bu da demek oluyor ki Nostradamus’un trans hâlindeyken yazdığı her kehanetin doğru olup olmadığı konusunda bir fikir birliği mevcut değildir. Hele ki bugüne kadar 940 küsur dörtlükten bir iki düzinenin gerçekleşmesi kehanetlerine gerçekten şüpheyle yaklaşılmasını gerektirecek bir durumdur. Ama yine de bu durum Nostradamus’un kafayı sıyırmış bir adam olduğu anlamına gelmez. Çünkü hiç anlaşılmayan dörtlükleri olsa da gezegenimizdeki bazı büyük olayları tahmin etmesi şaşkınlık vericidir. Söz gelimi “Kastilya’nın konseyinden Franko çıkacak / Onu memnun etmek isteğiyle meclis parçalanacak / Riviera’dakiler kavgaya karışacaklar / Ve o gün büyük körfeze girişi kapatacaklar” kehaneti Lemesurier’e göre tam isabetlidir. Çünkü Franko 1936’da darbeyle iktidarı ele geçirmiş, Kastilya’da Franko devlet başkanı olarak ilan edilmiştir. Riviera dediği ise eski diktatör Primo de Rivera’dır. Son dize pek açık değil. Burada Nostradamus Franko’nun Kanarya Adaları’ndaki sürgününden veya darbe sırasında birliklerini Fas’tan getirmekteki güçlüğünden bahsediyor olabilir Lemesurier’e göre. Ancak tek bir isim dahi vermediği, herkese uygulanabilen dörtlükleri de vardır. Örneğin “Batı Avrupa’nın tam ortasında / Yoksul bir ailenin çocuğu doğacak / Söylev sanatıyla kitleleri kandıracak / Doğu krallıklarını bile emri altına alacak” kehanetinde Franko gibi belirli bir isim verilmediği hâlde kehanetin Adolf Hitler’i işaret ettiği tahmin edilmiştir. Oysaki bu sonuca varmak için Nostradamus’a önce âşık olmamız gerekir. (Çünkü aşkın gözü kördür.) Lemesurier’e göre bu kehanet çok genel olduğu için değersizdir ve üzerinde çok da durmaya değmez.
Nostradamus’un kişi ismi, yer adı ve olayın geçtiği yılı verdiği dörtlüklerin sayısı yok denecek kadar az. Daha çok genel ifadeler kullanıyor ve ayrıntılara girdiğinde yanılabiliyor. Örneğin “Suriye, Filistin ve Judea’da / Yeni topraklarda yeni yasa hüküm sürecek / Arap hâkimiyeti eriyip gidecek / Güneş uzun yolunu tamamlamadan önce” dörtlüğü çok genel anlamlar içeriyor. Yorumcular bu dörtlüğü 1948’de İsrail Devleti’nin kurulacağının öngörüldüğü biçiminde yorumlamışlar. Ancak Lemesurier’in de belirttiği gibi çöküş olarak hangi çöküşten bahsedilmektedir; Arap devletlerinin genel bir çöküşünden mi, yoksa sadece Filistin’in çöküşünden mi? Gelgelelim çok şaşırtıcı bir durumdur ki yer ismi verip İran’ın 1979’daki Molla devrimini önceden görmüştür: “İran iyi bilir yağmuru, açlığı, sonsuz savaşları / Aşırı dincilik hükümdarı yerinden edecek / Fransa’da başlayan orada son bulacak / Kader dokunduğunu başa geçirecek” (s. 62) Tarih verilmese de Nostradamus’un öngördüğü olay gerçekleşmiştir. İran köktendinciliğinin lideri ve esin kaynağı olan Ayetullah Humeyni sürgünde bulunduğu Fransa’dan yola çıkıp devrimin başına geçmiştir. Kâhin burada hedefini tam on ikiden vurmuştur. Başka bir yoruma gerek var mıdır?
Nostradamus dörtlüklerinde söz oyunlarına da başvurmuştur. Örneğin “kâğıtların ve silahların depolandığı bir balık”tan bahsetmiştir. Yorumcular bunu “denizaltı” olarak yorumlamışlar. Başka bir dörtlükte “şişman bekçi köpeği” deyişi geçmekte. Bazı yorumcular bunu “İngiltere’nin simgesi” olarak değerlendirmişler. “Hafif atlar” diye bir tabir var diğer bir dörtlükte. Yazar hafif atları “hafif zırhlı araçlar”a benzetmiş.
Nostradamus genel itibarıyla dörtlüklerinde hep kıtlıktan, savaştan, vebadan, yangından bahsetmiş. Adam resmen kıyamet tellalı gibi başımıza gelebilecek olayları sıralamış. Güzel günler göreceğimize dair bir tane bile kehanet yumurtlamamış. Kehanetlerini okuyunca insana sıkıntı basıyor.
Yazarın Nostradamus hakkındaki genel kanaatine gelirsek elinden geldiğince mantıklı ve tarafsız bir yaklaşım sergilediği ortada. Yalnız ünlü kâhini kayırdığı satılar da yok değil. Bununla birlikte saçma olarak gördüklerini kaleme almaktan da çekinmiyor, onu yanılmaz bir Tanrı olarak da görmüyor. Kimi dörtlükleri anlaşılmaz, bulanık ve abartılı bulsa da yabana atılacak bir kâhin olarak tanımlamıyor onu. Onun kehanetleriyle aslında insanlığı uyardığını, bizlerin de başımıza gelebilecek kötü, olumsuz içerikli olaylara karşı önlem almamız gerektiğini düşünüyor.

Yazarın biyografisi

Adı:
Filiz Özkol
Unvan:
Astrolog, TV Programcısı
Doğum:
İzmir

Yazar istatistikleri

  • 20 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 5 okur okuyacak.