1000Kitap Logosu
Frank Griffel

Frank Griffel

Yazar
BEĞEN
TAKİP ET
8.4
6 Kişi
30
Okunma
2
Beğeni
194
Gösterim
Unvan
Yazar
Doğum
1965
Yaşamı
Göttingen Üniversitesi’nde (Almanya) lisans derecesini aldıktan sonra yüksek lisans ve doktorasını Freie Universität Berlin’de (Almanya) tamamladı. Apostasie und Toleranz im Islam adlı doktora tezi 2000 yılında yayınlanan Griffel, 2000 yılından bu yana Yale Üniversitesi’nde İslam Araştırmaları Bölümü’nde görev yapmaktadır.
Batı'nın İslam Felsefesine Bakışındaki Değişim
İslam felsefesinin e tam da İslam'dan Avrupa'ya tevarüs ettiği zamanda –yani 12. ve 13. asırlarda, yok olduğu düşüncesi, “Altın Çağ”dan sonra İslam'ın gerilemesine veya kültürel çöküşüne dair, çok daha önemli bir düşüncenin parçasıdır. Bu düşünce, Avrupa'nın dünyanın diğer bölgelerine üstünlüğünü göstermeye çalışan ve “bilimsel" ayağını oluşturan Avrupa sömürgeciliği ile yakından ilişkilidir. İslam dünyasının sömürgeleştirilme süreci başlamadan –yani 1798’denönce İslam felsefesine dair yazılar kaleme alan Batılı felsefe tarihçileri olayları oldukça farklı yorumladılar. Bunun bir örneği, 1743'te, İslam düşünce tarihi hakkında pek çok bilgi ihtiva eden ve bu düşünce tarihini İbn Rüşd’de bitirmeyen, Augsburg’lu bilgin Johann Jakob Brucker'in (1696–1770) Latince olarak kaleme aldığı altı ciltlik felsefe tarihi (Historia critica philosophiae) eserinde görülmektedir. Brucker, eserinin üçüncü cildinin, 200 sayfadan fazla olan iki bölümünde Arap felsefesine dair yazılar kaleme almıştır; bu bölümlerde İslam'ın klasik dönem sonrasının en önemli filozofları olan Fahreddin er-Razi (1150-1210) ve Nasiruddin et-Tusi'nin (1201-1274) felsefesini ayrıntılı bir şekilde zikretmiştir.
Frank Griffel
Sayfa 47 - Albaraka Yayınları
3
Şerhlerin metinde zaten var olanı tekrar ettiği varsayımı yanlış bir yaklaşım olur. Bir şerh, kabul ve eleştirinin yanı sıra ana metinle doğrudan ilgili olmayan, tamamen yeni bakış açıları veya yeni argümanlar gibi birçok şeyi ihtiva edebi lir. "Şerh" kavramı genellikle bir müellifin kendi çalışmasını başka bir eser ile mütalaa etmek istediği anlamına gelir. Bu özellikle medrese müfredatına girmeyi başarmış kitaplar için yararlıydı.
7