1000Kitap Logosu
Frank Griffel

Frank Griffel

Yazar
BEĞEN
TAKİP ET
8.4
7 Kişi
36
Okunma
2
Beğeni
208
Gösterim
Unvan
Yazar
Doğum
1965
Yaşamı
Göttingen Üniversitesi’nde (Almanya) lisans derecesini aldıktan sonra yüksek lisans ve doktorasını Freie Universität Berlin’de (Almanya) tamamladı. Apostasie und Toleranz im Islam adlı doktora tezi 2000 yılında yayınlanan Griffel, 2000 yılından bu yana Yale Üniversitesi’nde İslam Araştırmaları Bölümü’nde görev yapmaktadır.
112 syf.
·
2 günde
·
Beğendi
·
10/10 puan
"Bizim İslam'ı anlamaya ve yakından incelemeye ne sabrımız ne de cesaretimiz vardır." Yazara ait şu cümle aslında önemli bir itiraf niteliğindedir ama yazarın bu cesareti gösterdiğini söyleyebilirim. Eser gerçekten bir dini anlama denemesi gibi duruyor. Yazarda oryantalist bakış açısını kırma teşebbüsü göze çarpıyor. Bu zamana kadarki batılı bakış açısından farklı bakıyor ve bunu öneriyor. Hacim olarak küçük ama etkili bu eser aynı zamanda akıcı bir üsluba da sahip. Burda çevirmenin de hakkını vermek gerekir. Yazarın eser boyunca İslam felsefesi, siyaset, ekonomi hakkında söylediklerinin sadece batıda değil bizim oryantalistlerimizde de makes bulmasını dilerim.
İslam'ı Düşünmek
Okuyacaklarıma Ekle
5
112 syf.
·
1 günde
·
Beğendi
·
8/10 puan
İslam ile Avrupa arasındaki ilişkiler tarih boyunca hep aktif ve sorunlu olsa da bir şekilde devamlı olmuştur. Ancak Avrupa için İslam her zaman tam olarak anlaşılamayan veya anlaşılmak istenmeyen bir olgu olarak iletişim ve bilginin zenginliğinin en üst safha da olduğu bir çağda bile devam etmektedir. Avrupa’nın Doğuyu keşfetmek için yaptığı tüm seferlerin tek bir amacı vardır. Sömürge. İşte bu yüzden İslam hiç bir zaman hakkıyla anlaşılamamış, anlaşılmak istenmemiştir. Eserde 6 ana başlık altında bilinenler biraz daha netleştirip bilinmeyenler üzerinde düşünmeye sevk ederek, İslam’ı anlama konusunda siyasi, ekonomik, sosyal ve felsefi konularak atıf yapılarak anlatılmak istenmiştir.
İslam'ı Düşünmek
Okuyacaklarıma Ekle
8
503 syf.
Gazâlî'nin Düşüncesinde Kozmoloji
Gazâlî'nin Düşüncesinde Kozmoloji ✿ ✿ ✿ İslâm, araştırarak düşünmeyi ister. Müslümanın gündelik hayatında etrafındaki cisimleri araştırıp keşfetmeyi amaçlaması kültürel bir dürtü oluşmasına zemin hazırlamıştır. Tefekkür kültürünün birikiminden her birey bir anlam dünyasına sahip olmaya çalışır. Üstümüzdeki gök kubbenin verdiği hayretle bu anlam dünyamızı bilmediğimiz manâları keşfetmeye çalışırız. Manâsını aradığımız kâinat ve âlem bileşiklerinin ve değişebilir doğası karşısında hâyret duygusunu yakalamaya çalışırız. Yale Üniversitesi’nde İslâm Araştırmaları Bölümünde görev yapan Frank Griffel, “Gazâlî'nin Felsefî Kelâmı” çalışmasıyla Ebû Hâmid Gazâlî’nin (1058-1111) felsefe ve kelâm alanlarında ki fikir ve disiplinleri sorguluyor. Giriş ve sonuç başlıkları dışında dokuz bölümden oluşan bu kitap, Gazâlî’nin biyografisi, öğrencileri ve takipçileri ile kitabın ilk bölümleri biyografik ve sosyal bir okuma sunmaktadır. Kitabın orta bölümleri; Gazâlî’ye göre felsefenin rolü, akıl ve vahiy konusu, tehâfütül felâsife düşüncesi ile Gazâlî kozmolojisi hakkında bilgiler verir. Son başlıklar ise Gazâlî'nin önemli eserlerinden; filozofların tutarsızlıkları, İhyâu ulûmi'd-dîn ve İhyâu ulûmi'd-dîn’den sonra yazılan eserleri hakkında konular işlenir. Frank Griffel, Gazâlî’nin hem hayatı hem de kozmolojisine ilişkin öğretileri ele alır. Bu öğretilerin konusu felsefî kelâm disiplini dahilinde irdeler. Griffel, kitabın birinci kısmında ki Gazâlî’nin hayatını anlattığı temel çalışmasının en öncelikli amacı: Bağdat’tan ayrılmadan önce onun bir mütekellim ve felsefe karşıtı olmaktan çıkıp kelamdan uzak duran ve tasavvufla sünnîliği, hatta belki felsefeyi bile uzlaştırmaya çalışan bir sûfîye dönüştüğü biçimindeki çağdaş yaygın görüşün, onun hayatı hakkındaki en güvenilir kaynaklarla desteklenip desteklenemeyeceğini keşfetmekti. Bu bağlamda yazar Gazâlî dönemindeki kaynakları ile günümüz kaynak literatürlerini karşılaştırmalı bir okuma yaparak, bilgi sentezi yapmaktadır. Kitabın Gazâlî hakkındaki ele aldığı konulardan bir tanesi de “Kozmoloji” yâni alemin en temel bileşenleri ve onların birbiriyle nasıl ilişkiye geçtikleridir. Tanrı'nın alemdeki her var olanı ve olayı yarattığını düşünen Gazali örneğinde kozmoloji, Tanrı'nın âlemi nasıl yarattığı ve kendi yarattığıyla nasıl ilişkili olduğunu ifade etmektedir. Mişkâtü'l-envâr kitabında Gazâlî, filozofların geliştirdikleri ve daha önce hiç bir Sünnî kelâmcının eserlerinde görülmemiş kozmolojik ilkeleri yansıtan konu ve imalı bir dil geliştirmiştir. Sistematik bir düşünür olan Gazâlî, bu yönünü kendi kozmolojisini nasıl geliştirdiği konusunda görülmektedir. Eş’arî ve İbn Sînâcı kutuplarında kendisine hâs bir yer edinmektedir. Gazali, kendi analizi üzerinden, hem Tanrı'nın fail-i muhtâr oluşunu muhafaza etmeyi umut eden Müslüman bir kelamcı olarak kalıp hem de İbn Sina'nın determinist kozmolojisini benimseme doğrultusunda çok zekice bir yöntem keşfetmiştir. Dikkat çekici bir bilgide Gazâlî’nin kendi kozmolojisini açık seçik ifadelerle açıkladığı hiç bir eserinin bulunmadığıdır. Ancak külliyatın dikkatli bir okuma sonucu kelâmı hakkında belirgin bir resim ortaya çıkar. Gazâlî’nin öğretici bir yaklaşımına göre kelâm ve metafizikle ilgili konuları sıradan insanlara aktarmanın istenmeyen sonuçlara yol açacağına kanaatine varır. Bu kanaatle okuyucularını kelâm ve metafizikle ilgili konularla meşgul etme noktasında ağzı daha sıkı olma sonucu doğurmuştur. Frank Griffel, “Gazâlî’nin Felsefî Kelâmı” kitabında Gazâlî'nin, Tanrı'nın alemi nasıl yarattığı ve onun üzerinde nasıl hükümranlık kurduğuna ilişkin düşüncesindeki farklı motiflerin tutarlı bir yorumunu sunmaya çalışmaktadır. Kitabın iki kısımdan oluşu; Gazâlî’nin hayatı hakkında kaynaklara ilişkin, ki bu kaynakları Gazâlî'nin kendi dönemi ile günümüz çalışmalarında ortaya çıkan kaynaklar- ayrıntılı bir çalışma sunmaktadır. İkinci kısım ise Gazâlî'nin kozmolojik düşünce sistemi hakkındadır. Bu düşünce sistemi bir çok felsefî ve kelâmî meselelerle karşılaştırılması yapılmıştır. Kitabın Künyesi: Frank Griffel, Gazâlî’nin Felsefî Kelâmı, çev. İbrahim Halil Üçer ve Muhammed Fatih Kılıç, Klasik Yayınları, Birinci Basım Aralık 2012. Yunus Özdemir. • Yazı Güncellendi. Haziran 2021. • Bu yazı Kitap Haber sitesinde yayınlandı. kitaphaber.com.tr/gazalinin-dusuncesi...
Gazâlî'nin Felsefî Kelâmı
Okuyacaklarıma Ekle
2
210
112 syf.
·
Puan vermedi
Fazlasıyla etkili eseri şiddetle tavsiye ediyorum. Eser müphemliğin hoşgörüsünün yanında yenilenmenin eksikliği üzerinde tesbitiyle geçmişe yeni bir pencere açıyor. Yazarın denemelerinden oluşan eser yine yazarında değindiği gibi İslam hakkında bilinmeyenler üzerinde durmuş ve klasik sonrası felsefe dünyası üzerinde baya kafa patlatmış. Avrupa'daki bir çok İslam araştırmacısının aksine tarafsızlığını koruyarak konulara bakmış. Söylediğim her ne varsa yazar, çok güzel bir şekilde anlatıyor. Kendisinden dinlemeniz daha güzel olacaktır. Hacmi küçük etkisi büyük bu eseri gözden geçirmeniz dileğiyle.
İslam'ı Düşünmek
Okuyacaklarıma Ekle
9
112 syf.
Bilinenin İfadesiyle Bilinmeyeni Bulmak: İslâm’ı Düşünmek
Bilinenin İfadesiyle Bilinmeyeni Bulmak: İslâm’ı Düşünmek ✦ ✦ ✦ Bu yazının tamamı Kitap Haber sitesinde yayınlandı. Linkten ulaşabilirsiniz. kitaphaber.com.tr/bilinenin-ifadesiyl... ✦ ✦ ✦ Frank Griffel, “İslâm’ı Düşünmek” kitabının tarihsel bir süreç içinde İslam’ı anlama konusunda siyasi, felsefî, sosyal ve ekonomik konulara atıf yaparak anlatır. Bilinen ve ezberlenen bakış acısının kalıpları kırılması gerektiğinin önemini anlatır ve bunun olumlu İslâm ve Batı ilişkisini mümkün kılacağını belirtir. Kitabın Künyesi: Frank Griffel, İslâm’ı Düşünmek, çev Mücahid Kaya, Albaraka Yayınları, 1. Baskı, Kasım 2020. Bu yazı Kitap Haber sitesinde yayınlandı. kitaphaber.com.tr/bilinenin-ifadesiyl... Yunus Özdemir
İslam'ı Düşünmek
Okuyacaklarıma Ekle
2
175