Geri Bildirim
Gordon Kane

Gordon Kane

8.0/10
6 Kişi
·
10
Okunma
·
0
Beğeni
·
263
Gösterim
Adı:
Gordon Kane
Tam adı:
Gordon L. Kane
Unvan:
Amerikalı Fizik Profesörü, Yazar
Doğum:
Minnesota, ABD, 16 Ocak 1937
Bugün fizikteki lisansüstü öğrenciler görelilik hakkında Einstein 'ın bildiklerinden daha çok şey öğrenmişlerdir. Binlerce bilim insanı her gün kuantum kuramını kullanmaktadır. Bir alan olgunlaşınca, onu açıklayan yollar geliştirilecektir. SA(Süren Araştırmalar) alanları hakkında yazma ve konuşma ise yürek ister; nedeni de, daha çok son yanıtların henüz pek oturmamış , ya da en azından doğrulanmamış ve sınanmamış olmasıdır ; fakat ayrıca teknik olmayan benzetmelerin ve açıklamaların geliştirilmesi için yeterli zaman ya da eğilim olmamasıdır.
Gordon Kane
Sayfa 11 - Tübitak Popüler Bilim Kitapları
Süpersimetrinin bir başka çekici yanı, doğanın sahip olabileceği son olası uzay-zaman simetrisi olmasıdır; şu ana kadar doğanın bir parçası olduğu bilinmeyen, matematiksel açıdan olası tek simetri. Süpersimetri, fermiyonlar ve bozonlar yer değiştirdiğinde temel yasaların değişmeyeceği düşüncesidir. Değişmezlikler simetrilere yol açar. Bizim alışagelmiş uzay zamanımızda, fermiyonlar ve bozonlar farklı şekilde davranmaktadır. Böylece, alışagelen uzay-zamanımızı bir başka dört boyuta bağlayarak bir süperuzay tanımlayan bu uzay yapısı içinde fermiyonlar ve bozonlar arasında ki farklılıkları birleştirmeyi mümkün kılabiliyoruz. Süperuzay, fermiyonların ve bozonların tam simetrik olarak ele alınabileceği bir geometrik yapıdır.
Gordon Kane
Sayfa 89 - Tübitak Popüler Bilim Kitapları
Bir başka tartışma Gödel'in eksiklik teoremiyle ilgilidir. Bu şaşırtıcı ve zarif matematiksel sonuç, Kurt Gödel tarafından 1930'larda ıspatlanmıştı. Teorem temelde şöyle der: Amaçlarımız için ilginç olan her matematiksel kuramda, doğruluğu matematiksel olarak ıspatlamayacak doğru sonuçlar vardır; ayrıca bir matematiksel sistemin tutarlılığı, o sistemin içinde kalınarak kanıtlanamaz. Matematikçiler için, derin çıkarımlara yol açar bu.
Gordon Kane
Sayfa 176 - Tübitak Popüler Bilim Kitapları
Standart Model, kelimenin geleneksel anlamında bir model değildir; tersine, şu ana kadar geliştirilmiş en eksiksiz matematiksel kuramdır. Fizikçiler için kuram, günlük kullanımında ki anlamına gelmiyor. En güzel biçimiyle kuram doğal dünyanın özeliklerini çağrıştıran bir ilke, ya da ilkeler kümesidir. Tipik olarak fizikte bir kuram, bazı semboller arasındaki, bağlantıları ifade eden iyi-tanımlanmış bir denklemler kümesidir. Semboller, doğal dünyanın öğelerini temsil ederler. Niceliklerin davranışını öğrenmek üzere bu denklemler çözülebilir ve böylece dünyanın karşılık geldikleri öğrelerine ilişkin davranışsal tahmin edilebilir.
Gordon Kane
Sayfa 7 - Tübitak Popüler Bilim Kitapları
İnsanlar,gezegenler ve yıldızlar, proton ve nötronlardan oluşmuşlardır; fakat proton ve nötronların karşıt parçacıklarından değil. Standart Model, ilkin parçacıklar ve karşıtparçacıklar arasında simetrik olan bir evrenle başlayıp ama sonra nasıl olup da gözlenen simetrisizliği verecek şekilde evrildiğini açıklayacak bir mekanizma sağlamamaktadır.
Gordon Kane
Sayfa 49 - Tübitak Popüler Bilim Kitapları
Parçacıklar hakkında daha çok şey öğrenmenin bir yolu, onları birbiriyle çarpıştırmak ve neler olduğuna bakmaktır. Hidrojen atomlarını parçalayıp elektik alanları uygulayarak elektron ve proton demetleri oluşturabilir. Pozitronlar ve karşıtprotonlar doğal olarak bulunmazlar, çünkü bir elektron ya da protonla karşılaşır karşılaşmaz birbirlerini yok ederler; ancak çok yüksek enerjili proton ya da elektronları bir hedefe çarpıtarak ve sonra hedefin arkasına yerleştirilmiş mıknatıslarla her parçacık türünün farklı bir yöne bükülüp toplanmasıyla oluşturabilirler. Bunlardan oluşmuş desteler daha sonra yüksek enerjilere hızlandırılır. Bir parçacık bir hedefe çarptığında, belli olasılıklarla her tür parçacık üretilir; böylece mıknatısların ve malzemelerin uygun şekilde düzenlemesiyle(nötron, müon, kaon, nötrion vb. ) diğer parçacık demetleri de oluşturulabilecektir.
Gordon Kane
Sayfa 223 - Tübitak Popüler Bilim Kitapları
Uygulamaların geliştirme sürecine teknoloji adı verilmektedir, bilim değil. Bilimsel bilgi teknolojiye yol açabildiği halde, bilim , teknoloji için gerekli değildir; üstelik teknolojik gelişmelerde yeni bilime yol açabilmektedir. Galileo'dan önce, bilimsel bağlantısı bulunmayan pek çok teknolojik gelişme olmuştu. Maxwell'in elektomanyetik kuramı formüle ettiği zamandan beri ise , neredeyse tüm teknolojik gelişmeler daha önceki bilime bağlı oldu. Son yıllarda bilim ve teknoloji sözcükleri, sanki yer değiştirebilirlermiş gibi, sık sık yanlış kullanılmaktadır. Bilim ve teknoloji aslında farklıdır; dikkatli bir şekilde birbirinden ayırt edilmeleri, iyi olacaktır.
Gordon Kane
Sayfa 219 - Tübitak Popüler Bilim Kitapları
Doğanın nasıl işlediğini anlatan bir kitap. Fizik ve Matematik teoremlerinden örnek verir. Bazı işleyişlerin Fizik'te ayrı Matematik'te ayrı olduğunu vurgulayan ve özelikle de , ''Bilim ve teknoloji aslında farklıdır; dikkatli bir şekilde birbirinden ayırt edilmeleri'' söylemi konusunda açıklamalar yapan bir kitap. Standart Model ve Süpersimetri ilişkisini açıklayarak, bir çok kuramdan misal sicim , görelik ile ilgili açıklamalar ve ayrıyeten skuarklar, süpereşler, Higgs Bozonu, Kozmoloji sabiti, kuantumlar vs vs hakkında açıklamalarda bulunuyor. Okunulması gereken bir kitap , bilim hayranıysanız.

Not : Fizik ve Matematik'ten beli bir temel almamışsanız, kitapta ki bazı olayları tam anlamayabilirsiniz.

Yazarın biyografisi

Adı:
Gordon Kane
Tam adı:
Gordon L. Kane
Unvan:
Amerikalı Fizik Profesörü, Yazar
Doğum:
Minnesota, ABD, 16 Ocak 1937

Yazar istatistikleri

  • 10 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 9 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.