Günyüz Keskin

Günyüz Keskin

Çevirmen
7.8/10
61 Kişi
·
157
Okunma
·
0
Beğeni
·
118
Gösterim
Yazara henüz alıntı eklenmedi.
184 syf.
Enok’un Kitabı dinler tarihinin en ilginç metinlerinden biridir. İçinde anlatılanlar birçok kişiye bir bilimkurgu kitabı okuyor izlenimi verse de Enok’un Kitabı, Yahudi mistisizminin temel taşlarından biridir.

Enok’un Kitabı, önceleri bizim “Eski Ahit” ya da yanlış olarak “Tevrat” diye adlandırdığımız Tanah’ın Apokrif kitaplarından biri olarak kabul ediliyor olsa da sonradan “kaybolmuştur.” Bu “kayboluş”un nasıl olduğu bilinmemektedir.

Bu bağlamda Enok’un Kitabı’nın ne zaman yazıldığı da bilinmemektedir. Ancak yapılan araştırmalar bu kitabın bir defada yazılmadığını uzun yıllar içinde değişime uğradığını ve birkaç yazar tarafından eklemeler yapıldığını göstermektedir. Örneğin Gözcüler’den söz eden bölüm en eski bölümlerden olup MÖ 300 yıllarına giderken diğer bölümleri MÖ 1. yy’a kadar tarihlenebilmektedir. Yunanca nüshaları bilinmekle birlikte, orijinalinin Aramice olduğu düşünülmektedir.

“Düşmüş Melekler” ve kötülüğün kaynakları gibi çok marjinal konulardan bahseden Enok’un Kitabı’nın ise hem Yahudi din adamları hem de özellikle kilise babaları tarafından da sapkın olarak kabul edilmiş olması büyük olasılıktır. Bu nedenle bu kitap tarihin bir yerinde “kaybolmuştur”.

Kitapda Nuh Tufanı ve Düşmüş Melekler ile alakalı çok kafa karıştırıcı terimler bulunmaktadır. Bu yüzden Yahudiler ve Katolikler tarafından 3. YY sonlarına doğru çıkartılıp yakılmıştır ancak, tamamıyla yok etmeyi başaramamışlar. 1773 yılında bir söylenti üzerine İskoç araştırmacı ve Mason James Bruce Habeşistan’a gitmiş ve Enok’un Kitabı’nın orada bir manastırda saklanmış üç nüshasını bulmuştur. Kitap 1821 yılında İbranice profesörü Richard Laurence tarafından İngilizce’ye tercüme edilmiştir.Enok’un kitabının tam olarak varlığının ispatı aslında Ölü Deniz Yazmaları’nın da bulunmasıyla alakalıdır. Yazmalar 1947 yılında bir çoban tarafından Ölü Deniz kıyısında, Kumran’da bir mağarada raslantısal olarak bulunmuş ve bu yazmalar daha sonra Kudüs Üniversitesi’nin eline geçmiş ve bu mağaralarda araştırmalar başlamıştır. 1958 yılına kadar süren çalışmalarda bir çok başka arkeolojik bulgulara da rastlanmıştır. 10 yıl boyunca 11 mağarada yapılan kazılar, 800 kadar yazmanın ve birçok parçanın günışığına çıkmasını sağlamıştır.

Peki bu Enok kimdir, kimin nesidir? İlk olarak Tevrat’da Adem Soyu sayılırken karşımıza çıkar. 300 yıl tanrı yolunda yürüdüğü ve toplam 365 yıl yaşadığı, ancak ölmediği çünkü Tanrı’nın onu yanına aldığı yazar. Yaratılış Enok’un gökyüzüne yükselmesi, aynı zamanda Kabbalah’a kadar gidecek Gökyüzü’ne çıkma motifinin de başlangıcıdır. Bilindiği gibi İslam’da gökyüzüne yükseltilen, kendisine ölüm dokunmamış sadece iki karakter vardır. Birincisi Hz. İsa, ikincisi ise Hz. İdris, yani Enok. Enok’un Tanrı yanına yükseltilmesi İncil’de de geçer.

Enok’un Tanrı tarafından alınması Göğe Yükseliş motifleriyle birlikte özellikle ortaçağ boyunca Yahudi mistisizminin en önemli çalışma öğelerinden biri olmuş; Encoh Mısır Tanrısı Thot ya da İslam’daki Hz. İdris ile de ilişkilendirilmiştir.

Özellikle Tevrat’da da geçen Nefillerin, Devler oldukları ve Nuh Tufanı’ndan önce insanların yiyeceklerini tüketip, en sonunda insanları yemeye başladıklarını anlatır. Bunların başlangıcının sebebi ise, Melek Samael tarafından ayartılan diğer melekler, Hermon Dağı’na inerek, İnsanların kızları ile ilişkiye girmeye ve onlara gizli teknikleri öğretmeye karar vermeleridir. Bütün insanlığın sapmasına sebep olduktan sonra, Başmelek Mikhael’in önderliğinde 4 Baş Melek, onları yakalayıp bağladılar ve yeraltına inen sonsuz bir çukura attılar. Bundan böyle bu 4 Baş Meleğe “Denetçiler” denmeye başlandı, ve onlar 4 istikameti, Doğu, Güney, Batı ve Kuzey’i, uykusuz gözleri ile denetlediler.

Erich Von Daniken’in, Tanrıların Arabaları Kitabı da, bu konu üzerine yazılmış popüler bir kitaptır. Üstün bir Irk veya Uzaylılar tarafından bize ulaşıldığı ve bizim onları Melek, Tanrı olarak adlandırdığımız konusu ile alakalı birçok film, kitap, görüş var ve Enoch kitabı, bu görüşleri güçlendiren türden.
176 syf.
·Puan vermedi
Yazım tarihi mö. 3. yy. dayanan bir kitaptır. Hristiyanlıktan önce yazılmış ve Hristiyanlık tarafından hor görülen bir kitaptır. İçinde günümüzde efsanevi olarak düşünülen bazı hikayelerin temelini oluşturmuştur.

Enok veya Hanok adıyla anılan biri tarafından yazılmıştır. Bu kişiyi tarihçiler Hermes ve Hz. İdris de dahil olmak üzere pek çok kişi olduğunu iddia etmektedir. Ancak gerçekte kim olduğu bilinmemektedir.

Kendi anlatım diline göre, Hz. Adem'in 7. kuşak torunudur. Ayrıca Nuh Peygamberin babasının dedesidir. Bu kitabın en ilgi çekici bölümleri Nuh Peygamberle alakalı bölümleridir.
Bu kitaba göre insanlık dünyaya gelmiş ve sonrasında insan kızlarını beğenen melekler yer yüzüne inmiş ve onlar ilişki içine girip dev çocuklar dünyaya (Nefilim) getirmiştir. Kadınlara süslenmeyi, silah yapımını, madenleri işlemeyi vs. gibi sadece melekler tarafından bilenen sırları öğretmişler ve bu yüzden Tanrı tarafından lanetlenmişlerdir. Tanrı insanoğlunu bu Nefilim'lerden kurtarmak için bir tufan göndermiştir. Bu tufandan sadece Nuh Peygamber ve soyu kurtulmuştur.

Bazı tarihçilere göre bu kitap yazının keşfinden sonra direk yazıya dökülmüştür. Bu yüzden tarihte ki ilk yazılı belgeler olarak da düşünülmektedir. Kitapta astronomi alanında günümüzde de doğru olarak kabul edilebilecek tespitler yapılmıştır.
184 syf.
·Beğendi·9/10
Tevrat'ta adına aşina olduğumuz peygamberlerden birisi olan Enok, Nuh zamanına dair ve Teolojik olarak alışılagelmiş efsanevi şeylerden bahsediyor bu kitabında. İçeriği, kadim zamanlara uzanıyor. "Nefilim Devlerin"den tutun, yukarı alınıp başka bir boyuta götürülen Enok'un metinleri gerçekten etkileyici.
184 syf.
Madde madde gidiyorum:

- Kitabın yazarı olduğu varsayılan Enok, Yaratılış 5:18-24'te geçen Yeret'in oğludur (Kayin'in oğlu olan Enok'tan farklı) ve aynı zamanda Nuh'un atasıdır. Yunan mitolojisindeki Hermes, İslam literatüründeki İdris ile ilişkilendirilir.

- Enok'un Kitabı, Nag Hammadi belgeleri arasında bulunan metinlerden biri olduğu için varlığından haberdar olduğum, Kutsal Kitap'a da bir miktar etkisi olduğunu bildiğim bir kitaptı. Etiyopya ve çevresindeki kilise ekolünün bir kısmının kanonik olarak kabul ettiği bu kitabı günümüzde diğer kiliseler gerçek kabul etmemektedir. Fakat yine de İsa'dan bir yüzyıl kadar öncesinde, İsa döneminde öğrencileri tarafından ve ilk yüzyıl kiliseleri tarafından da kabul edildiği bilinmektedir. Bunun sebebini de anlamak güç değildir; çünkü bu kitabın içinde Mesih ile ilgili olarak verilen vaatler aynı zamanda incillerin İsa hakkında anlattıklarıyla uyuşmaktadır.

- Kitabın yazarının birden fazla olduğu düşünülmektedir. Yahudi ve Hristiyan teolojisine aşina olan biri de hem dil hem içerik olarak bunu rahatlıkla fark edebilir.

- Beş alt-kitaptan oluşan bu metinin ilk bölümü olan Enok'un Kitabı'nın yazım tarihi tahmini olarak M.Ö 300-200 yıllarıdır; son bölüm olan İki Yol ve Haftalar ise M.Ö. 100 yıllarına tarihlendirilmektedir.

- İçerik açısından bakarsak; Kutsal Kitap'ta çok yoğun söz edilmeyen fakat varlığı bilinen lanetlenmiş melekler (lanetlenme hikayesi, isimleri görevleri), şeytanlar; devler (Nefilim); ve yine Kutsal Kitap'ta çok yoğun şekilde işlenen Nuh Tufanı'na dair vaatlerle birlikte onun teolojik arka planı; Musa ve Mısır'dan çıkardığı Yahudi halkı; Mesih'in gelişi ve bin yıllık bolluk bereket dönemi gibi çetrefilli konuları içermektedir.

- Aynı zamanda dönemin takvim uygulamaları ve din-astroloji ilişkisini gösteren çok nadir bir içeriğe de sahiptir. Şahsen, kitap ile ilgili en çok ilgimi çeken yer bu bölümdür.

- Bu kitabın hem apokrif kabul edilen gnostik metinlerden biri olduğu hem de anlaşılması için Yahudi-Hristiyanlık literatürü hakkında bilgi temeli gerektirdiği için sıradan okura anlamsız ve masalsı geleceğini düşünüyorum. Kitabın çevirisinde büyük sorun yaratacak bir hataya denk gelmedim fakat dipnotları yetersiz buldum.
184 syf.
·Beğendi·10/10
Aslında bildiklerimiz bildiğimiz gibi değilmi .?

Kitabı 2 defa okudum eğer yazılanlar doğruysa aslında inandıklarımızın bazıları hatta temel taşlarından bazıları inandığımızdan başka bişeymiş , beni etkiledi gerçekten
İdris Peygamberin kitabımıdır değilmidir orasını bilemem lakin anlattığı ve değindiği konular daha önce aklınıza bile
gelmeyecek türden ..

İdris Peygamberi Tanışım oldum Kitabın vesilesi ile

Bence Kesinlikle okunası bir kitap ...
184 syf.
·5/10
İnsanlık Tarihini ve Dinler Tarihini araştıryorsak okumamız ve yorumlamamız gereken bir kitap.( Azra Kohen'in Görbeni kitabında yer aldığına göre Dünyanın en eski kütüphanelerinden Oxford üniversitesinin Bodleian Kütüphanesinde bulunmaktadır.)
184 syf.
·9/10
Doğruluğa ikiyüzlülük le yaklaşmayın ve ikiyüzlüler le arkadaş olmayın. Adalet ile yürüyün oğullarım. O sizi doğru yola yönlendirecek ve yol arkadaşınız olacaktır.
Bilemiyorum ki dünyada şiddet artacak....
184 syf.
·18 günde·9/10
İdris Peygamberin kitabı olarak adlandırılıyor, kitapta Kuran'ı Kerim ile benzer birçok nokta var. Kuran'ı okuyan üzerine düşünenler benzerliği farkedecektir. Kitapta dünya, ay ve güneş üzerine bilgiler yer alması, dünyanın eksenlerinden, 7 kat gök kavramlarından detaylı birşekilde bahsediliyor olması dikkate almaya değer.
184 syf.
·1 günde·7/10
Kitapla ilgili yorum yapmadan önce önsöz yazan Erhan Altunay’ı eleştirmek istiyorum. Bu kitap Enok’un yazdıklarının derlendiği bir kitap olmasına rağmen, bu kitaba taraflı ya da yanlı düşüncelerini eklemesini hiç beğenmedim. Okurken Zecharia Sitchin’e saldırıda bulunuyor resmen. Ya da Mezopotamya mitlerine saldırıda bulunuyor. Hiç hoş olmamış. Önsöz ya da bilgi veriliyorsa kendi düşüncelerini değil objektif gördüğü bilgileri vermeliydi.
Herneyse gelelim kitaba. Bu kitap öncelikle tarihi değerlendirmek, başlangıcı görmek ve geçmişi olduğu gibi kabullenmemek, eleştirel gözle bakmak için herkesin okuması gereken bir yapıt olmuş. Yani dinler oluşmadan önce yaşamış birisi olan Enok’un yazdığı bu bilgiler gerçekten değerli. Tabi ki diğer kitaplar gibi değişime uğramıştır mutlaka. Çünkü saklanmış ve içeriği üzere gizli kalınması istenmiş bir kitap.
İçerik olarak eleştirel ve engin bilgilerle okunduğunda uzay araçlarını ve uzaylıları görmek çok net oluyor. Anunnakileri gördüm okuduğum her sayfada. Bu anlamda geçmiş için Sümerlerden öncesi için kesinlikle okunması gerektiğini düşünüyorum. Tevrat, İncil ve Kuran okumuş biri olarak bu kitabı hepsinden önce okumalıymışım. Geç bile kalmışım..
184 syf.
·4 günde·Beğendi·9/10
"1500 yıldır kayıp olan bir kutsal kitap, 1773 yılında Habeşistan' da bir manastırda bulundu. Peki hem Hristiyanlar hem de Yahudiler neden bu kitabı ortadan kaldırmak istedi? Onları rahatsız eden ne vardı?"
Enok, Hanok, Enoş, Enokyan gibi farklı adlarla bilinen bu kişi tarih öncesi zamanlarda, henüz kutsal kitaplar ve tek tanrılı dinler yokken Tevrat, İncil ve Kuran' da anlatılanları anlatmış. Bir nevi hepsinin asıl kaynağı Enok ve onun yazdığı kitap diyebiliriz. Hal böyle olunca bu kitaptan korkulması son derece normal diye düşünüyorum çünkü tüm bildiklerimizi ve inandıklarımızı sarsacak bi husus söz konusu. Arif Tekin, Turan Dursun, Erich Von Daniken, Richard Dawkins, Muazzez İlmiye Çığ okuduysanız zaten konuya az biraz hakimsiniz demektir. Bir de Enok' u okuyup parçaları birleştirin.

Yazarın biyografisi

Yazar istatistikleri

  • 157 okur okudu.
  • 8 okur okuyor.
  • 136 okur okuyacak.
  • 3 okur yarım bıraktı.