H. A. R. Gibb

H. A. R. Gibb

Yazar
7.3/10
3 Kişi
·
7
Okunma
·
1
Beğeni
·
36
Gösterim
Adı:
H. A. R. Gibb
Tam adı:
Hamilton Alexander Rosskeen Gibb
Unvan:
İskoçyalı Yazar, Tarihçi, Akademisyen
Doğum:
İskenderiye, Mısır, 2 Ocak 1895
Ölüm:
Shipston-on-Stour, Birleşik Krallık, 22 Ekim 1971
1895 İskenderiye doğumlu. İskoç şarkiyat tarihçisi. Edinburgh’da Semitik diller üzerine eğitim almıştır. Daha sonra ilgi odağını değiştirmiş, akademik kariyerini Arapça çalışmaları üzerine inşa etmiştir. Bu çalışmaları doğrultusunda İslâm’ın yaygın olduğu ülkelerin tarihleri ve dinin kendi tarihi üzerine araştırmalarını gene aynı konuların güncel durumları hakkında araştırmalarıyla desteklemiştir. Bu çalışmalarından Mohammedanism ile Batı’da İslâm çalışmalarında önemli bir yer edinmiştir. Oxford ve Harvard’da Arapça profesörlüğü yapmasının yanısıra Harvard Orta Doğu Çalışmaları Merkezi’nin başında yer almıştır. İslâm incelemelerinde nesnel bir bakış açısı ile olayları tarihsel ve ekonomik açıdan yorumladığı düşünülmektedir. Birinci Dünya Savaşı’nda Fransa ve İtalya’da görev almıştır. İngiltere’de şövalyelik, Fransa’dan da şeref nişanı almış olan Gibb 1971 yılında yaşamını yitirmiştir. Eserlerinden bazıları: Modern Trends in Islam, Mohammedanism: An Historical Survey, Islamic Society and the West (Harold Bowen ile birlikte), Shorter Encyclopedia of Islam (J. H. Kramers, Brill. ile birlikte editör), The Encyclopaedia of Islam (birçok şarkiyatçıyla birlikte editör), Studies on the Civilization of Islam.
İçinde yaşadığımız kültür coğrafyasının edebi geçmişine Arapça
ve onun kullanıcıları üzerinden ışık tutan Gibb'in bu çalışması,
başta şiir ve nesir olmak üzere dini yazından tarihe ve zaman
içinde evrilerek romandan tutun da hikaye türüne dek pek çok
edebi biçimin gelişimine özlü ve sade bir yaklaşım sergilemektedir.

Bu nedenle, Türkçe edebiyat ve edebiyat tarihi alanında
kalem oynatanlar için temel bir başvuru eseri niteliği taşıyacağı
düşünülmüş, Türkçeye de bu ümitle çevrilmiştir.

Ayrıca, üniversitelerin Dogu dilleri ve edebiyatları, Türk dili ve edebiyatı, tarih ve özellikle de İslam tarihi öğrencileri için temel bir. kaynak olacağı ümit edilmektedir. Biz eserin aynı zamanda İslam
felsefesi tarihi için de kaynak olacağı düşüncesindeyiz.
......
Onur Özatağ
Ankara,2O17
H. A. R. Gibb
Sayfa 9 - doğu batı
Batılı öğrenci için klasik Arapça okumayı öğrenmek hatırı sayılır bir maceradır.

Arapça kelime hazinesinin, hem erken hem de geç devirlerinde, zaten çok sayıdaki anlamsal (semantic) cilveleri baş döndürücüdür, düşünceleri dillendirmenin alışıldık olmayan yöntemleri de bundan aşağı kalmaz; ta ki bunların ilişkilerini belirleyen içsel mekanizmaları sıkıca kavrayabilene dek.

Üstelik bunların tümünü büyük bir sanatsal yelpazeye sahip bükümlü bir yazı olan, fakat dikkatsiz kişi için tuzaklarla dolu Arap yazısı halinde çözmek zorunda olmasıda cabasıdır.

(ihmalkar ya da dikkatsiz katip ve matbaacılardan kaynaklanan
metin hatalarından bahse gerek bile yoktur).

Anlamı belirlemek için sözcüklerin sessiz harf yapısı ve genel sözdizimsel düzeni yeterli görüldügünden, yazımda seslilerin kullanılması gereksiz bulunmuştur. Böylece, ifade edildiği üzere, Arapça bir metin, anlamın sadece yüzde yetmiş beşini içerir ve geriye
kalan yüzde yirmi beş ise okuyucu tarafından çıkarılmak zorundadır,
H. A. R. Gibb
Sayfa 24 - doğu batı
Arapçanın doğum yeri, kısmen bozkır kısmen de çöl olan Orta ve Kuzeydoğu Arabistan'ın kumlu düzlükleriydi. Ender vahalar dışında çıplak, yeknesak, şiddetli sıcak, soğuk, kurak ve sel değişimlerine maruz kalan ülke, yerleşik hayata uygun değildir; hala da öyledir. Burada yaşayanlar zorunluluktan dolayı göçebe idiler, hayatlarını develeri ve koyunlan ile hayvancılık yaparak idame ettirmek ve taze otlak arayışı içinde hiç durmaksızın bir yerden bir yere hareket etmek zorundaydılar.
Saf Arap soyundan gelmekle böbürlenenlerin İslam medeniyetini paylaşanlar arasında ancak küçük bir azınlığı oluşturmalarından dolayı, bizzat Arabın kendisi Arapça edebiyata asgari nispette katkı sağlamıştır.
H. A. R. Gibb
Sayfa 17 - doğu batı
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
H. A. R. Gibb
Tam adı:
Hamilton Alexander Rosskeen Gibb
Unvan:
İskoçyalı Yazar, Tarihçi, Akademisyen
Doğum:
İskenderiye, Mısır, 2 Ocak 1895
Ölüm:
Shipston-on-Stour, Birleşik Krallık, 22 Ekim 1971
1895 İskenderiye doğumlu. İskoç şarkiyat tarihçisi. Edinburgh’da Semitik diller üzerine eğitim almıştır. Daha sonra ilgi odağını değiştirmiş, akademik kariyerini Arapça çalışmaları üzerine inşa etmiştir. Bu çalışmaları doğrultusunda İslâm’ın yaygın olduğu ülkelerin tarihleri ve dinin kendi tarihi üzerine araştırmalarını gene aynı konuların güncel durumları hakkında araştırmalarıyla desteklemiştir. Bu çalışmalarından Mohammedanism ile Batı’da İslâm çalışmalarında önemli bir yer edinmiştir. Oxford ve Harvard’da Arapça profesörlüğü yapmasının yanısıra Harvard Orta Doğu Çalışmaları Merkezi’nin başında yer almıştır. İslâm incelemelerinde nesnel bir bakış açısı ile olayları tarihsel ve ekonomik açıdan yorumladığı düşünülmektedir. Birinci Dünya Savaşı’nda Fransa ve İtalya’da görev almıştır. İngiltere’de şövalyelik, Fransa’dan da şeref nişanı almış olan Gibb 1971 yılında yaşamını yitirmiştir. Eserlerinden bazıları: Modern Trends in Islam, Mohammedanism: An Historical Survey, Islamic Society and the West (Harold Bowen ile birlikte), Shorter Encyclopedia of Islam (J. H. Kramers, Brill. ile birlikte editör), The Encyclopaedia of Islam (birçok şarkiyatçıyla birlikte editör), Studies on the Civilization of Islam.

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 7 okur okudu.
  • 9 okur okuyacak.