Hafız el-Münziri

Hafız el-Münziri

Yazar
10.0/10
2 Kişi
·
2
Okunma
·
0
Beğeni
·
41
Gösterim
Adı:
Hafız el-Münziri
Unvan:
Yazar
-İlim öğrenin!
İlme lâyık olmak için güzel huy ve ağır başlılığı (tevazû) öğrenin. İlim öğrendiğiniz kişilere karşı da saygılı olun.

(Taberâni,Mu’cemul Evsât)
Hz. Ebu Hureyre (r.a.) bir defasında Medine çarşısına uğradı ve orada durarak şöyle dedi: “Ey çarşı ehli! Sizi ne aciz bıraktı?” Onlar dediler ki: “Ya Eba Hureyre, bununla ne kastettin?” Ebu Hureyre dedi ki: “Şunu kastettim: Resulullah (sav)’in mirası taksim ediliyor ama sizler buradasınız. Gidip Resulullah’ın mirasından nasibinizi almayacak mısınız?” Onlar dediler ki: “Bu taksimat nerededir?” Ebu Hureyre dedi ki: “Mescittedir.” Onlar hızlı bir şekilde çıktılar. Ebu Hureyre ise onlar gelene kadar onları bekledi. Geriye döndüklerinde Ebu Hureyre onlara sordu: “Size ne oldu?” Onlar dediler ki: “Ya Eba Hureyre, Biz mescide gittik ve oraya girdik, fakat orada taksim edilen hiçbir şey görmedik.” Ebu Hureyre onlara dedi ki: “Mescitte kimseyi görmediniz mi?” Onlar dediler ki: “Evet gördük. Bir kısım insanlar namaz kılıyor, bir kısmı Kuran okuyor ve bir kısmı da helal ve haramı müzakere ediyordu.” Ebu Hureyre onlara şöyle dedi: “Sizlere yazıklar olsun! İşte Muhammed (sav)’in mirası budur!”
"İyi arkadaş misk satan gibidir.Sana misk vermese de güzel kokusundan yararlanırsın.Kötü arkadaş da demirci körüğü çeken gibidir.Üzerine kir bulaşmasa da dumanıyla boğulursun."
Abdullah b. Amr b. As (r.a), peygamber (sav)'in şöyle buyurduğunu işitmiştir:

" müezzini işittiğiniz zaman onun söylediği gibi sizi söyleyin. sonra bana salavat getirin. Çünkü Kim bana bir defa Salavat getirirse Allah da ona o salavat sebebiyle 10 defa Salavat eyler. sonra Allah'tan benim için vesileyi isteyin. Çünkü vesile, cennette bir makamdır ki, Allah'ın kullarından sadece bir kişi ona layıktır. Umarım ki o kişi ben olurum. O halde kim benim için vesile'yi isterse kıyamet günü ona şefaatim vacip olur.
Hafız el-Münziri
Sayfa 111 - Müslim, Salat 11 (384); Ebu Davud, Salat 36 (523); Tirmizî, Menakıb 1 (3614); Nesaî, Ezan 37
Hanefi âlimlerinden İbnü'l- Hümam "Fethu' l- Kadir' isimli eserinde" Ezandan sonra mescitten çıkıp gitmenin mekruh oluşu bir takım şartlara bağlıdır" diyor.

Ancak bu şartlar gerçekleşirse o zaman Mescidi terk etmek mekruh olur. Bu şartlar şunlardır:

1. Namazı kılmadan çıkıp giderse,
2. Başka bir cemaate yetişmek niyeti olmadan giderse,
3. Terk ettiği mescit kendi mahallesinin Mescidi olursa,
4. Kendi mahallesinin Mescidinde namaz kılındığı halde içinde bulunduğu Mescidi terk ederse, ama henüz mahallesinin Mescidinde namaz kılınmamışsa o zaman bulunduğu Mescidi terk ederek mahallesinin Mescidine gitmesi caizdir, gitmemesi ise daha evladır.
namaz dışında Hz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem salavat getirmenin hükmü ihtilaflıdır. Hanefiler bu konuda el Ahzab 33/ 56 ayetini göz önünde bulundurarak ömürde bir defa Salavat getirmenin farz bunun dışında her anıldığında salavat getirmenin vacip ve mecliste birkaç defa anıldığında her defasında salavat getirmenin müstehap olduğu görüşündedir.
Ebu Hüreyre (r.a)'ın rivayet ettiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

"... Güzel bir söz sadakadır. Namaza giderken kişinin attığı her adım bir sadakadır. Yolda eziyet verici şeyleri gidermek bir sadakadır."
Hafız el-Münziri
Sayfa 123 - Buhârî, Cihad 128,72,Sulh 11; Müslim, Zekat 56 (1009)
Ebû Hüreyre (r.a)'den Rasûlullah (s.a.v)'in "Zenginlik dünya malının çok olması değildir. Fakat gerçek zenginlik gönül zenginliğidir. " buyurduğu rivayet edildi.
(Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi)
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Hafız el-Münziri
Unvan:
Yazar

Yazar istatistikleri

  • 2 okur okudu.
  • 6 okur okuyor.
  • 4 okur okuyacak.