Halid Huseynan

Halid Huseynan

Yazar
8.5/10
8 Kişi
·
14
Okunma
·
1
Beğeni
·
106
Gösterim
Adı:
Halid Huseynan
Tam adı:
Halid El-Huseynan
Unvan:
Yazar
— Üzerinde insan veya hayvan resmi bulunan elbise giymek caiz değildir. (İbn Useymin)

— Kadının avreti gösteren kısa elbise giymesi caiz değildir. (el-Lecnetud Daime)
Mücahid der ki ; İbni Ömer (r.a) çarşıya çıkarak şöyle diyordu:" Muhakkak ki ben herhangi bir ihtiyacım olmadığı halde sadece selam verip almak için çıkıyorum. Bir veriyorum; on(sevap) alıyorum. Ey Mücahid! Şüphesiz ki selâm Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Kim ki çokça selam verirse Allahu Teâlâ'yı çok zikretmiş olur.
— Kadının tesettür şartlarına uygun renkte elbise giymesi caizdir.

(el-Lecnetud Daime)

— Kadınların durumlarından haberdar olacak yaşta gençlerin, dış örtüsü bulunmayan kadının yanına girmesi engellenir.

(el-Lecnetud Daime)
"Günah işleyen ibadetten lezzet alır mı?" diye soruldu. O da :"Bırakın günah işleyeni, günaha niyet eden bile ibadetten lezzet alamaz."diye cevap verdi.
160 syf.
Şehid (inşallah) Şeyh Hâlid Huseynan Türkiye'de pek tanınmayan, kıymeti bilinmeyen ilim ve cihad ehlinden. Onun Ramazan derslerini veya başka sohbetleri dinleyen herkes ne kadar mütevazı ve mutedil bir insan olduğunu bilir.
Kitaba gelecek olursak, Şeyh Hâlid Huseynan önsözünde dediği gibi; bu zamanda Rabbanî alimlerin ve salihlerin hayatlarını okuyup öğrenmeye ne kadar da ihtiyacımız var. Onların hayatlarını öğrenip, onların hallerine vakıf olmak bir çok faydalar içerir. Bazıları şunlardır:
1. O hayırlı insanların ulaştığı şeye ulaşma hususunda gayretin artması ve azmin güçlenmesi.
2. Nefsi küçümsemek ve onun kusurlarını görmek.
3. Günlük hayatımızda kendimizden yana gaflette olduğunuz ahlaki vasıflarda ve ibadetlerde kalbin ve aklın basiret üzere olması.
160 syf.
·1 günde·Beğendi·10/10
Şeyh Hâlid, bu eserinde kendisinin de giriş bölümünde belirttiği gibi selef-i sâlihîn neslinin ve sonrasında da tarihi süreçte zühd ve takvâ yönüyle ön plâna çıkmış âlimlerin kalp amelleri ve nefis terbiyesine dair sözlerinden derlemelerde bulunmuş; Sâlihlerin sahip oldukları vasıfları, O'nların ibadetlerine dair örnekleri otuz bölüm hâlinde özet bir şekilde sunmuştur. Konu başlıklarını seçerken bazen Kur'ân'dan bir âyeti konu başlığı yapmış ve ilgili konuya dair de nakillerde ve açıklamalarda bulunmuştur. Genellikle birçok bölümün girişinde zikretmiş olduğu âyetlerden sonra başta İmam Taberî'nin Câmiu'l-Beyân an Te'vîli Âyi'l-Kur'ân isimli tefsiri ile Şeyh Abdurrahmân b. Nâsır es-Sa'dî'nin Teysîru'l Kerîmu'r-Rahmân fî Tefsîri Kelâmi'l Mennân isimli tefsirlerinden sık sık nakillerde bulunmuştur.

Yazarın biyografisi

Adı:
Halid Huseynan
Tam adı:
Halid El-Huseynan
Unvan:
Yazar

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 14 okur okudu.
  • 3 okur okuyor.
  • 13 okur okuyacak.