1000Kitap Logosu
Hatîb el-Bağdâdî

Hatîb el-Bağdâdî

Yazar
BEĞEN
TAKİP ET
7.0
2 Kişi
11
Okunma
2
Beğeni
44
Gösterim
Unvan
Yazar
Doğum
Bağdat, Irak, 10 Mayıs 1002
Ölüm
Bağdat, Irak, 5 Eylül 1071
Kağan Bilge
Takyidu'l İlm'i inceledi.
137 syf.
·
7/10 puan
Kitabın İyi Yönleri: ▪︎Hadislerin Arapça-Türkçe metinlerinin olması. ▪︎Kitapta geçen hadislerin sıhhat durumlarının belirtilmesi. ----------------------------------- Kitabın Kötü Yönleri: ▪︎Tercümeye esas alınan Arapça nüsha hakkında bilgi olmaması. ▪︎Yazım ve imla hatalarının olması. ----------------------------------- 11. yüzyılda yazılmış olan bu kitabın Türkçe tercümesi 136 sayfa tutmuş. Tabii bu durum kitabın hem Arapça hadis metinlerini hem de Türkçe tercümelerini içermesinden kaynaklanıyor. Benim açımdan bu usül çok yararlı. Ancak tercümede imla ve yazım hataları mevcut. Ayrı yazılması gereken -de, -da ekleri hep birleşik yazılmış. "... babasından oda dedesinden ..." "O da" olarak ayrı yazılması gereken bağlaçlar kitap boyunca hep birleşik yazılmış. "... mekruh görüdüğü ..." (gördüğü) gibi yazım hataları var. Kitap, numaralandırılmış 252 merfu, mevkuf hadis içeriyor. Hadislerin yazılmaması, neden yazılması hoş görülmedi, yazılması hakkındaki rivayetler bir düzen halinde verilmiş. Sahabeler ve tabiun döneminde hadis sahifelerinin yakılması, toprağa gömülmesi, suyla yıkanıp silinmesi... Sahabeden Abdullah b. Amr (ra)'ın hadisleri yazdığı sahife, es-Sadıka hakkında da çoğu zayıf olan rivayetler var. Yine sahabeden Enes b. Malik (ra)'in hadisleri yazdığı sahifelerden bahseden haberler mevcut. Hadislerin tahricleri ve zayıf olanları dipnotlarda belirtilmiş. Hattabi'nin mevzu' (uydurma) olduğuna dikkat çekmediği ancak kitabı daha sonra tahkik edenler tarafından dipnotlarda belirtildiği üzere bazı hadisler sahte. Sayfa 50-53'te bulunan "... sağ elinden yardım al" cümlesini içeren 6 hadis mevzudur' (uydurma). Ayrıca sayfa 59'da bulunan 3 hadis de uydurma olduğu belirtilmiştir. Bu kaynak kitabın Türkçe'ye tercüme edilmesi konuya merakı olanlar için sevindiricidir.
Takyidu'l İlm
Okuyacaklarıma Ekle
1
6
Fethi Yalçın
Takyidu'l İlm'i inceledi.
137 syf.
·
Beğendi
·
8/10 puan
Hatîb el-Bağdadi'nin "Takyidu’l-İlm" adlı eseri şahsımın tercümesiyle "İlmin kaydedilmesi" adıyla i'tisam yayınları tarafından basıldı. Kitap dört bölümünden müteşekkildir; birinci bölümde Resûlullah'tan (s.a.v.) ve sahabeden hadislerin yazılışının mekruh görülmesine ilişkin merfu' ve mevkuf rivayetler nakledilmiş, ikinci bölümde hadislerin yazılmasının mekruh görülmesinin sebep ve illetleri, ilgili rivayetler ışığında incelenmiş, üçüncü bölümde hadisleri yazmanın mübahlığına ve erken dönemde yazıldığında dair yine Resûlullah'tan, (sav) sahabeden ve tabi'undan gelen rivayetler nakledilmiş, dördüncü ve son bölümde ise ilmin ve kitapların faziletine dair Cahız gibi Arap ediplerinin şiirlerine ve veciz sözlerine yer verilmiştir. Bu bağlamda kitabın günümüzde halen mevcudiyetini koruyan hadislerin hangi dönmede yazılmaya başlandığına dair müşkil meselelere ışık tutacağı kanaatindeyim. Kitabın müfid, okuyucuların müstefid olmasını temenni ediyorum.
Takyidu'l İlm
Okuyacaklarıma Ekle
2