Hatip El  Tebrizi

Hatip El Tebrizi

Yazar
9.0/10
2 Kişi
·
4
Okunma
·
0
Beğeni
·
22
Gösterim
Adı:
Hatip El Tebrizi
Ebû Zer (r.a), Rasûlullah'tan (s.a.v) şu sözünü bildiriyor: " En üstün amel, Allah için sevmek ve yine Allah için buğzetmektir."

(Ebu Davud, 4599)
Âişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: “Ey Allah’ın Rasûlü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilirsem hangi duâyı okumamı tavsiye edersin?” dedim. Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Allah’ım sen affedicisin, ikram sahibisin affetmeyi seversin beni de affet.”
Ebû Hureyre'nin (r.a) bildirdiğine göre Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): " Münafık kimsenin üç özelliği vardır: Konuştuğunda yalan söyler. Söz verir yerine getirmez. Emanet edilince hainlik eder." buyurdu. Müslim'de ise fazladan 'Oruç tutsa da, namaz kılsa da, Müslüman olduğunu ileri sürse de.' ibaresi geçmiştir. (Buhari, 33. Müslim, 59)
Ebu'd-Derdâ der ki: Rasûlullah (s.a.v):
" Kuşkusuz Allah, yarattığında her kulunun eceli, ameli, yattığı yeri, izini ve rızkını tayin edip bitirmiştir." buyurdu." (Sahih)

(Ahmed, 20729)
Ebû Musa el Eş'ari der ki: Rasûlullah (s.a.v):
" Kalbin misali, çorak arazideki tüy gibidir. Rüzgar estikçe onun içini dışına döndürüp durur."
buyurdu. (Sahih)

(Ahmed, 18830. İbn Mace, 85)
......... Rasûlullah Efendimiz: " Gerçekten bu Ümmet kabirlerinde imtihan olunuyor. Eğer defnetmemeniz endişesi olmasaydı, kabir azabından benim işitmekte olduğumu, size de işittirmesi için Allah'a dua ederdim" buyurdu. Sonra yüzünü bize dönerek
"Cehennem azâbından Allah'a sığının." buyurdu. Ashab: "Biz cehennem azabından Allah'a sığınırız" dediler. Bu sefer: " Kabir azabından Allah'a sığının" buyurdu. Ashab: "Biz kabir azabından Allah'a sığınırız" dediler. (Sahih)

(Müslim, 2867)
Abdullah bin Ömer der ki: Rasûlullah (s.a.v): "Her şey kadere bağlıdır. Hatta aciz olma ve beceriklilik bile!" buyurdu. (Sahih)

(Müslim, 2655)
Ebû Eyyûb el-Ensari der ki: Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ''Her kim Ramazan oruçunu tutar da Şevval'den altı gün eklerse bu bütün sene oruç gibi olur'' buyurdu.
Mâlik bildiriyor: Bir adam Kâsım bin Muhammed'e "Namazda yanılıyorum. Bu da bende çok oluyor" deyince Kâsım: "Namazda kararlı ol. Yoksa vesveseye kapılıp namazı bitirinceye kadar şüphelenirsin, namazın eksik kaldı sanırsın" dedi.

(Mâlik, 226)
Abdullah bin Ömer'in bildirdiğine göre
Rasûlullah (s.a.v): "Sizden biriniz öldüğü zaman, ona varıp oturacağı yeri sabah akşam gösterilir. O kimse, cennet ehlinden ise cennetten, cehennem ehlinden ise cehennemden olan yeri gösterilir. Ayrıca ona 'İşte senin oturacağın yer burasıdır, nihayet kıyamet günü Allah seni buraya gönderecek' denilir" buyurdu. (Sahih)

(Buhari, 1379 . Müslim, 2866)
Şeyh dehlevî şöyle demiştir: «Bildim kİ, elbette mişkat; duvardaki pencereden başka etrafı çevrili ışık toplanan bir deliktir.

İşte o deliğe çırağlar (kandil, lamba ve idareler) konur. İsmin konul­masının ciheti ise, duvardaki deliğe Çırağ (kandil, lamba ve fener) kon­duğu gibi, Mesâbih kitabınada (Mişkata) konulmuştur.»

Yani Mişkat, Çırağ ve idarenin konduğu delik ve yer manasınadır. Sanki Mesâbîh hadisi şerifleri, birer Çırağ ve ışıktır, Mişkâtta; delik ve ye­rine konarak aydınlık hâsıl olmuştur.

Yazarın biyografisi

Adı:
Hatip El Tebrizi

Yazar istatistikleri

  • 4 okur okudu.
  • 2 okur okuyor.
  • 3 okur okuyacak.