Hayati Yolcu

Hayati Yolcu

Yazar
8.5/10
4 Kişi
·
9
Okunma
·
4
Beğeni
·
5467
Gösterim
Adı:
Hayati Yolcu
Unvan:
Yazar, Öğretmen
Dostluk, yüzdeki sivilceyi görüp,"güzelliğine leke bulaşmış" diyebilmektir. O kusuru yokmuş gibi gösterip " güzelsin" demek, dostluğun şanına leke sürmektir.
Yazarımızın edebiyat denemelerinden oluşan kitabımız yüzseksenüç sayfadan altı bölümden oluşuyor.
.
.
.
SA‘DÎ-i ŞÎRÂZÎ, Ebû Muhammed Sa‘dî Müşerrifüddîn (Şerefüddîn) Muslih b. Abdillâh b. Müşerrif Şîrâzî (ö. 691/1292), Fars edebiyatının en büyük şairlerinden biridir. Sünni bir alim ve sufidir.
.
.
.
Gerek kendi eserlerinden gerekse ondan bahseden kaynaklardan Hicaz, Şam, Lübnan ve Anadolu’ya gittiği anlaşılmaktadır. Ancak eserlerinde ve özellikle Gülistân’da Kâşgar, Doğu Türkistan, Belh, Sûmenât, Mısır, Habeşistan, Ermenistan, Çin vb. yerlere gittiğine dair bilgilerin ve bu çerçevede anlattığı hikâyelerin tarihî hadiselerle örtüşmemesi sebebiyle bunların şairane hayal ürünü olduğu ileri sürülmektedir.
.
.
.

Ünlü mütefekkir ve mutasavvıf Sadi, 1292 yılında doğduğu şehir olan Şiraz’da gözlerini hayata yumarken onun çok sevdiği papağanını da bir daha gören olmadı; zira o da Sadi gibi göğe yükselmiş, cennetteki Tûbâ ağacının dalını kendine yurt bilmişti. Orada, ustasının tasavvufî idealizmini, didaktik öğretilerini, lirik şiir ve ibretli öykücüklerini hemcinsleri vasıtasıyla dünyadakilere ustası Şirazî’nin dilinden anlatmayı sorumluluk bildi. Zira bu kitap; yolcuya rehber, âşığa amber, hak arayana doğru yol olup, şükür bilmeze rıza kapısı, dertliye şifa yakısıdır. Derdine şükret ey pir; zira bu kederler gönlüne can verecek ışık yüklü pervanelerdir
.
.
.

Yazarın biyografisi

Adı:
Hayati Yolcu
Unvan:
Yazar, Öğretmen

Yazar istatistikleri

  • 4 okur beğendi.
  • 9 okur okudu.
  • 3 okur okuyor.
  • 13 okur okuyacak.

Yazarın sıralamaları