Hayrettin Öztürk

Hayrettin Öztürk

Yazar
7.0/10
1 Kişi
·
5
Okunma
·
0
Beğeni
·
63
Gösterim
Adı:
Hayrettin Öztürk
Unvan:
Yazar
Vahyolunduğu orijinâl dilinde muhafaza edilmiş bir metin... Hz. Peygamber'in bizzat gözetimi altında yapılan bir yazıya geçirme... Aynı anda hem ezber, hem yazı ve hem de bir üstattan öğrenip sertifika alma şeklindeki üçlü çare ile sürekli bir koruma... Üstelik bu muhafazanın her kuşakta çok sayıda fert tarafından yapılması ve bugün mevcut olan Kur'ân metinlerinde hiçbir farklılığın bulunmaması... İşte İslâm'ın Kutsal Kitabı olan Kur'ân'ın dikkat çekici temel özellikleri...
Kur'ân'da, Hz. Ali'nin; "Dünya ve dünyadakilere bu âyeti değişmem" dediği en sevindirici âyet, Zümer Sûresi, 53. âyettir.

Mânâsı: "Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah, bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir."
Kur'ân-ı Kerîm'in en kısa ve en özlü sûresi "Asr" sûresidir...
Sahabe, birbirleri ile karşılaştıklarında ve ayrılacakları zaman el sıkışırken bu sûreyi okurlardı.

Asr Sûresi anlamı:

"Asra yemin olsun ki, insan şüphesiz ziyandadır.
Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bundan müstesnadır."
Hz. Peygamber'in arkadaşları, başından sonuna kadar Kur'ân'ı ezberlemiş ve kaybolmaması için de onu satırlara yazmışlardır. Hiçbir tashif ve tahrife uğramamıştır. Kur'ân-ı Kerîm'in Peygamberden tevatürü, Rabbinden aldığı gibi muhafaza edilmiştir.
Bazıları, Hz. Ömer'in Kur'ân'ı neşr, talim ve muhafaza uğrundaki mesaisini şu sözlerle özetlenmiştir: "Bugün Müslümanlar arasında Kur'ân'ı okuyan her ferd, Hz. Ömer'e, büyük bir minnet borçludur."
Kur'ân, çoğunluğu ümmî olan bir toplum indirilmişti. O dönemdeki Arap toplumunun kuvvetli hatırlama, süratli ezberleme ve keskin bir zihin özellikleri vardı. Araplar, çok sayıda şiiri ezberler, hesap ve nesep işlerini iyi bilirlerdi Kur'ân gelince, vecîz kelâmı ve kuvvetli beyanıyla akılları ve fikirleri kendine çekti.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Hayrettin Öztürk
Unvan:
Yazar

Yazar istatistikleri

  • 5 okur okudu.
  • 4 okur okuyacak.