Heinz Kimmerle

Heinz KimmerleAfrika'da Felsefe - Afrika Felsefesi yazarı
Yazar
6.8/10
4 Kişi
11
Okunma
2
Beğeni
336
Görüntülenme

Hakkında

1930 yılında Solingen'de dünyaya gelen Heinz Kimmerle Avrupa dışı felsefe geleneklerine ilgi göstermeden önce hermeneutik ve diyalektik üzerine çeşitli akademik çalışma ve incelemeler yürütmüştür. 1957 yılında Gadamer gözetiminde Schleiermacher'in hermeneutiğini konulu bir doktora çalışması kaleme almıştır. Heinz Kimmerle, Hegel felsefesinin erken dönemi üzerine yazdığı habilitasyon çalışması ile 1971 yılında profesör ünvanı almıştır. Türkçe'de ilk olarak "Afrika Felsefesi" adlı kitabı ile tanınan Heinz Kimmerle 17 Ocak 2016 yılında hayatını kaybetmiştir.
Unvan:
Alman Filozof
Doğum:
Solingen, Almanya, 1930
Ölüm:
17 Ocak 2016

Okurlar

2 okur beğendi.
11 okur okudu.
9 okur okuyacak.
Reklam

Sözler ve Alıntılar

Tümünü Gör
Bir Afrikalı Üniversite öğrencisinin, kendi dilinde felsefeyi öğrenmemesi, ona, "verili bir dilin biçimlerinin ve deyimlerinin altında gömülü olan" genel kavramları daha kolay görme olanağını verdiği için, bir avantaj olarak görülüyor. Günümüzde, üniversitelerde oluşan Afrika felsefesinin ağırlıklı bir bölümü hakkında, J. C. Thomas'ın, Gana'lı felsefeci ve politikacı J. B. Danquah hakkında yazdığı gibi, Afri￾ kalı düşünceleri "Avrupalı bir kılık içinde temsil ettiği” söylenebilir mi?
Kara Kadın Çıplak kadın, kara kadın! Giyinmişsin yaşamın kendi olan renginle, güzellik olan biçiminle! Gölgende büyümüştüm, ellerinin yumuşaklığı örtmüştü gözlerimi. Sonra, yazın ve öğlenin sıcağında, birden buldum seni adanmış toprak, kavrulan yüksek bir tepenin üstünde Ve güzelliğin uçan bir kartalın çakışı gibi çarpıyor
Sayfa 198Kitabı okudu
Reklam
Bağımsız bir Afrika Felsefesinin varlığından kuşku duyanlar, Afrika Felsefesinin bir "bilgi kuramı"nıri olmadığına değinmekten hoşlanıyorlar. Bununla genelde, "nesnel geçerli" bilimsel bilginin temellerini araştıran Kant'ın anladığı anlamda bir "Bilgi eleştirisi" kastedilmektedir. Oysa Avrupa Felsefesi de, Kant'tan önce, ya da bilgi kuramının görgül, rasyonel öğesi ayrı olarak ele alınırsa, Hume ve Descartes'dan önce böyle bir bilgi kuramına sahip değildi. Hint, Çin ve İslam Felsefesi için de aynı şey sözkonusudur. Demek ki bu kuşku, Kant'tan bu yana bilgi-eleştirel ve bilim-kuramsal olan bugünkü çağdaş Felsefe'ye dayanmaktadır. Gerçekte ise, Afrika felsefesinin bilgi-kuramsal içermeleri vardır, ancak bu içermeler belirleyici noktalarda baülı bilgi ve bilim kavramından ayrılmaktadırlar. Kültürlerarasılık açısından bu durum, batı felsefesini sorgulamak için de bir neden olabilir.
Sayfa 155Kitabı okudu
O alacakaranlık Gözleri batan güneşin mızraklarıyla yontulmuş gibiydiler Parşömenin üzerinde mevsimin renkleri, ne ki o gizlenmiş göl Vazgeçiyor! Çünkü yeniden kırmızı alacakaranlık mızrağını sağdı, zehirli kamışı boşaltana dek emdi bir kaval yapmak için. Ovalar yine gezinen kanatlar üzerinde hızlılar ve kaktüs çiçek açıyor, kartal uyanıyor.
"Bu önderler, halkın suratına sıçmak için yukarıya tırmanırlarken, halkın onların götlerini gördüğünü ve tiksintiyle ve kahkahalarla onlara sırt çevirdiğini nereden bilebilirlerdi ki?"
Sayfa 244Kitabı okudu
Henüz kayıt yok

Yorumlar ve İncelemeler

Tümünü Gör
Reklam
Henüz kayıt yok