Hermes Trismegistus

Hermes Trismegistus

Yazar
9.0/10
6 Kişi
·
9
Okunma
·
4
Beğeni
·
719
Gösterim
Adı:
Hermes Trismegistus
Unvan:
Bilge
Hermes Trismegistos, Latince: Mercurius ter Maximus), Antik Mısır metinleri üzerinde çalışan araştırmacılara göre Hermes adı, hem bir ilahın, hem yaşamış bir bilgenin, hem de bir rahip sınıfının adıdır.
Newton hayatının 20 yılından fazla bir zamanını Hermetik felsefenin incelenmesine ayırmıştı ve bu alanın derin bir bilimselliğe sahip olduğunu düşünüyordu.
Asklepios, iyi Tanrı'dan başka hiçbir şeyde değildir, yada daha doğrusu Tanrı daima iyidir. Eğer böyleyse, iyi tüm devinim ve neslin özü kaynağı olmalıdır, çünkü hiç bir şey ondan yoksun bırakılmamıştır...
EN Yüce Hakikat

Hermetik düşünce, özellikle, genel olarak hem monistik hem de panenteistik en yüce hakikat anlayışına eğilimlidir; ki bu hakikat, tüm yaratılmışların, kozmik bir "Bütünün" ya da "Sebebin" bir alt kümesi olarak mevcut olduğu fikridir.
En yüce hakikatte, bütün varlıklar, süreç ve titreşimler olarak vardır, böylece fiziksel maddenin zihinsel ve ruhsal maddelerle arasındaki tek farkın titreşimlerin frekansı olduğu görülür. Titreşim ne kadar yüksek olursa, esas madde de o kadar artar. (Kybalion, 2007)
Hiçbir şey ondan daha güzel değil ki onda istek uyandırsın; hiç bir şey ona karşı umursamaz değil ki onu kızdırsın; ve hiç bir şey daha akıllı değil ki onu kıskandırsın...
Eğer Tanrı'yı idrak edersen, güzeli ve iyiyi, Tanrı'nın ışıktan daha parlak kıldığı aşkın ışığı da idrak edeceksin. Çünkü bu, kıyas edilemez güzellik ve taklit edilemez iyidir, hatta Tanrı'nın bizzat kendisidir.
İbn Sina'nın Hayy b.Yakzan adlı eseri, Poimander'in (ilk on dörrt bölüm) temelini oluşturan Hermetik düşünceyle ciddi benzerlik göstermektedir. Bu iki metinde de aynı tema aynı sembolizm ve aynı üslup kullanılmıştır. Poimander'de yaratılışın gizeminden ve Tanrısal aklın olağanüstü yönlerinden, insan ruhunun gizemli sırlarından, onun manevi yükselişin zirvesine çıkaran Tanrısal doğasından ve vahşi hayvanlar seviyesine indiren hayvani doğasından bahsedilir.
Muhyiddin İbn Arabi'nin de aynı şekilde Hermetik düşüncenin etkisinde kaldığı görülür. Onun kitapları, Hermetik literatürün özgün karakteristik özelliklerini gösterir. Denilebilir ki Hermetik edebiyat onun ana kaynaklarındandır...
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Hermes Trismegistus
Unvan:
Bilge
Hermes Trismegistos, Latince: Mercurius ter Maximus), Antik Mısır metinleri üzerinde çalışan araştırmacılara göre Hermes adı, hem bir ilahın, hem yaşamış bir bilgenin, hem de bir rahip sınıfının adıdır.

Yazar istatistikleri

  • 4 okur beğendi.
  • 9 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 15 okur okuyacak.