1000Kitap Logosu
Hülya Alper
Hülya Alper
Hülya Alper

Hülya Alper

Yazar
Çevirmen
BEĞEN
TAKİP ET
8.0
3 Kişi
48
Okunma
3
Beğeni
352
Gösterim
Unvan
Türk Yazar, Çevirmen
Doğum
İnegöl, Bursa, Türkiye, 30 Temmuz 1969
Yaşamı
Aslen Elazığlı olup 1969’da Bursa İnegöl’de doğdu. Öğrenim hayatına İstanbul’da başladı. Önce Üsküdar İmam Hatip Lisesi’nden (1987) sonra da Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden mezun oldu (1991). 1993 yılında M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Kelâm Anabilim Dalı’nda “araştırma görevlisi” olarak çalışmaya başladı. “Kur’ân-ı Kerîm’e Göre Peygamberin Dindeki Konumu” adlı tezle M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Kelâm Bilim Dalı’nda yüksek lisansını (1993), “Bir Kelâm Problemi Olarak İmanın Psikolojik Yapısı” isimli çalışma ile de doktorasını tamamladı (2000). Sahasıyla ilgili araştırmalar yapmak üzere yaklaşık bir yıl İngiltere’de (1996-1997) bulundu. Ayrıca Kahire Üniversitesi Dârü’l-ulûm Fakültesi’nde “misafir ilim adamı” olarak çalışmalar yaptı (2002–2003). Halen M.Ü. İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görevine devam eden Hülya Alper’in İmam Mâtürîdî’de Akıl Vahiy İlişkisi (İstanbul: İz Yayıncılık 2008, 2010), Bir Kelâm Problemi Olarak İmanın Psikolojik Yapısı (İstanbul: Rağbet Yayınları, 2002), Bendeki Kahire (İstanbul: Kesit Yayınları 2007), Tevhidin Esasları (Ebü’l-Muîn Nesefî’nin Kitâbü’t-temhîd lî kavâidi’t-tevhîd’inin çevirisi İstanbul: İz Yayıncılık 2007, 2010) adlı kitapları ile çeşitli dergilerde yayımlanmış bilimsel makaleleri bulunmaktadır.
BeyzaN.
bir alıntı ekledi.
"İslam'ı kabul etmeyen birine 'imansız' denir. Bir hıristiyan toplumunda ise müslüman 'imansız' olarak nitelenir. Her ne kadar verilen örneklerde kişiye 'imansız' denilerek imanın yokluğu hükmü verilmişse de aslında burada imansızlık değil, hükmü veren kişiye göre iman olarak kabul edilen esasların reddi söz konusudur."
Hülya Alper
Sayfa 21 - Rağbet yayınları
5
BeyzaN.
bir alıntı ekledi.
Sözlük manasından hareket edilecek olursa ateizm bir tanrı tanımayışı, dinlerin temelini oluşturan tanrıyı veya tanrıyı reddedişi ifade eder. Türkçe'de ateizmin karşılığı olarak 'dinsiz' kelimesi kullanılır. Aslında 'dinsiz' kelimesi ateizmin sözlük karşılığı olmasa da dinlerin genelde bir tanrı varlığı temeli üzerine oturduğu gerçeği göz önüne alındığında, tanrı tanımazlık kişinin kendisini dinin sınırları dışında tutması manasına gelir. Ancak imanın olmadığı manasını içermez. 'Dinsizlik de insan üzerinde din gibi fonksiyon icra edebilir.' Zira dinsiz olan insan bir şeyin varoluşuna değil de olmayışına iman etmiştir. 'İman etme ve imansız olma aklımızın kategorileştirmesidir. Aralarındaki içerik farkına bakılırsa, onların ayrı kategorilere konulması normaldir. Fakat, ortak nokta olan inanç yönelişine bakılırsa onların ikisi de aynı kategoriye girer. Çünkü iman etmek bir şeye kayıtsız şartsız inanmak demektir. İmansız olmak da, iman eden kimsenin inandığı şeyin hakikat olmadığına inanmak demektir.'
Hülya Alper
Sayfa 67 - Rağbet yayınları
3