İbn Hacer El-Heytemî

İbn Hacer El-HeytemîFıkhın Sultanı İmam-ı Azam Ebu Hanife yazarı
Yazar
8.8/10
30 Kişi
136
Okunma
20
Beğeni
3.464
Görüntülenme

İbn Hacer El-Heytemî Sözleri ve Alıntıları

İbn Hacer El-Heytemî sözleri ve alıntılarını, İbn Hacer El-Heytemî kitap alıntılarını, İbn Hacer El-Heytemî en etkileyici cümleleri ve paragragları 1000Kitap'ta bulabilirsiniz.
“Ey Allah’ın Resulü, kurtuluş çaresi nedir?”, diye sorduklarında, Resûl-i Ekrem: “Diline sahip ol, evinde otur ve günahlarına ağla," buyurmuştur.
Reklam
Ebû Hureyre radıyallahu anh’den rivâyete göre şöyle demiştir: “Resûl-i Ekrem’e: “İnsanları en çok cennete koyan nedir?” diye sordular. Resûl-i Ekrem: "Allah’tan korkmak ve güzel huy,” buyurdu. “İnsanları en çok cehenneme koyan nedir?” diye sordular. Resûl-i Ek­rem: "Ağız ile feredir, yâni haram lokma ile zinadır, ” buyurdu.
Peygamberlerden birisi İblise: “Âdemoğluna ne ile galebe çalar ve onu aldatırsın?” diye sordu, İblis: “ Hiddet ânında ve hevâ-i nefsine uyduğu sırada onu kolaylıkla aldatı­rım,” dedi. Yine İblis’e: “Ademoğlunun hangi huyundan memnun kalırsın diye?” soruldu, İb­lis: “Yerilen hiddet; insanoğlu bir defa kızdı mı elimde, çocuğun elindeki oyuncak durumuna düşer,” dedi.
Ebû Bekir radiyallahu anh, “Müslümanlardan kimseyi tahkir etme, zira senin hakir gördüğün, Allah katında büyüktür.” demiştir.
Ebû Hanife'nin Faziletleri...
"Ayıbı belirtilmeden satılmış kusurlu bir kumaş elbisenin bedeli içine karıştığı için vekilinin kendisine getirdiği malın tamamını tasadduk etti.Kûfe'de bir koyun kaybolduğunda koyun eti almadı."
Sayfa 33 - Semerkand YayınlarıKitabı okudu
Reklam
Hasedin birinci ve en kötü mertebesi
Kendi eline geçmezse bile başkasının elinde olan nimetin ondan yok olmasını istemektir.
Ebû Hureyre (r.a.)’nin rivâyetinde Resûl-i Ekrem: “Kıyamet günü bütün gözler yaşlıdır, ancak Allah'ın bakmasını haram kıldığı şeylerden çekinen, Allah yolunda uykusuz kalan ve Allah korkusundan sebeb si­neğin başı kadar bir damla gözyaşı döken gözler ağlamaz.” buyurmuştur.
Sahih bir rivâyette: “Sana şüphe veren şeyi terket, şüphe vermeyen şeye bak.” buyurulmuş­tur.
Allahu Teâlâ, "Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, karınlarına ancak ateş tıkınmış olurlar." buyurmuştur.
Reklam
Ebû Zer (r.a.) Resûl-i Ekrem’e: “Hangi hicret sahibi daha makbuldür?” diye sordu. Resûl-i Ekrem: "Günahları terk edip onlardan uzaklaşandır, ” buyurdu.
Hz. Ömer, “Biz, harama düşmemek korkusu ile helâlin onda dokuzunu terkeder, ondan kaçardık.” demiştir.
İbn Dakîk diyor ki: “Yapılan günahın zararı tek yönlü olarak düşünül­memeli, diğer zararları da göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü günahın bir tek zararını düşünüp hüküm vermekte insan bazan yanılabilir. Meselâ, içkinin zararlarından ilk akla gelen sarhoşluk ve akli dengenin bozulması­dır. Şayet biz, içkinin bu zararını tek yönlü olarak ele alırsak, az miktarda içkinin kebâirden olmaması gerekir. Çünkü bir kaç damla içki sarhoşluk vermez. Hâlbuki şarabın bir katresi dahi haram ve bir damlasını içmek de kebîredir. Çünkü az, insanı çoğa götürür. İşte bu zarar, o katreyi büyük gü­nah yapar”.
Bilâl İbn Sâd
Yaptığın günahın küçüklüğüne değil, onu kime karşı yaptığına bak.
323 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.