Giriş Yap

İbn Hacer El-Heytemî

Yazar
9.0
28 Kişi
Unvan
İslam alimi
Doğum
Mısır
Ölüm
1566
Yaşamı
İbn Hacer el-Heytemî, 909/1503 yılında Mısır'da doğmuş Şafiî ulemâ­sından bir zâttır. Dedelerinden biri çokça sustuğundan dolayı taşa benzetilmiş, "hacer" nispesi oradan gelmiştir. Çeşitli İlimlerde eseri bulunan Heytemî 974/1566'da vefat etmiştir. Heytemî, el-Fetâvâ'l-hadîsİyye adlı eserinde her zaman Resûlullah (s.a.) ile yakaza halinde görüşmenin, ondan ilim almanın mümkün olduğunu be­lirtmiş, daha önce İsimlen geçen Bârizî, (ö.438/1046), Gazâlî (0.505/ 1111), İbn Ebî Cemre (Ö.699/1300), Tâc es-Sübkî (Ö.711/1311), Afif el-Yâfiî (0.768/ 1363) gibi âlimlerin bu fikirde olduklarını söylemiştir. Hatta bir velinin hazır bulunduğu bir mecliste, fakihin biri bir hadis ri­vayet etmiş, o veli de "Bu hadisin aslı yoktur" demiştir. Orada bulunanlar, bunu nereden bildin? diye sormuşlar, bunun üzerine o veli: İşte Nebiyy-i Ekrem (s.a.) burada duruyor ve ben böyle birşey deme­dim buyuruyor" diye cevap vermiştir. O sırada perde kalkmış, fakih de bu gerçeği görmüştür. Heytemî, bu olayı anlatmakla yetinmiş, keşifle tashih e-diimeyen bu hadisin hangi hadis olduğuna dair bir açıklamada bulun­mamıştır. Gerçekten Resûlullah (s.a.)'i yakaza halinde yani uyanık halde görmek mümkün müdür? Bir kısım âlimler bunu imkan dahilinde görmezken bir kıs­mı da bunun mümkün olabileceğini iddia etmişlerdir. Heytemî, bunun ger­çekleşebileceğini doğrusunun da bu olduğunu savunmuş, Buhârî'nin Sa-hîh'inde zikredilen "Beni uykuda gören uyanıkken de görecektir hadisini delil göstermiştir. Nitekim Gazâlî, el-Munkız mine'd-dalâl adlı eserinde sûfilerin yakaza halinde melekleri, peygamberleri görebileceklerini seslerini İşitebileceklerini ve onlardan bir takım şeyler öğrenebileceklerini söylemiş, [998] öğrencisi İbnü'l-Arabî (ö.546/1151) ve diğer âlimlerden İbnü'1-Hâc (0.737/ 1336) da Peygamber (a.s.)'ı yakaza halinde görmenin zorluğunu kabul et­mişler, fakat bunun mümkün olduğunu belirtmişlerdir. Hz. Peygamber ile yakaza halinde görüşebilmek zor bir durum olmakla birlikte bu hal her mümin için geçerlidir. Onu görebilmek için belli bir ilim seviyesinden daha ziyade onun şeriatına ve sünnetine bağlı muttaki bir kul olma şartı yeterlidir. İşte Abdülaziz ed-Debbağ bunlardan biridir.
96 syf.
·
1 günde
·
8/10 puan
İbn Hacer el-Heytemî, bu eseriyle Mehdî'nin hakkında özet denilebilecek bir içerik ve hacimde kitap yazmak istemesinin ürününü ortaya koymuştur. Yani Mehdî hakkında kısa ve öz, aynı zamanda klasik bir eser okumayı arzu edenlere güzel bir fırsat sunmuş oluyor... Kitabın tercüme ve imla hataları had safhadaydı. Böyle değerli bir eseri özensiz ve titizlikten uzak bir tavırla tercüme etmek, maalesef kitabın şanına yakışmıyor ancak bu hatayı kitaba izafe etmek tabii ki doğru olmaz.
Beklenen Mehdi'nin Alametleri
8.3/10 · 9 okunma
Reklam
96 syf.
·
4 günde
·
Beğendi
·
7/10 puan
Kitap Hz.Mehdi'nin gelişiyle ilgili hadisi şerifler sahabe i kiram , tabiin ve tebei tabiinin görüş ve rivayetlerine dayanmaktadır. Kitaptan Hz.Mehdi'nin, Hz.İsa'nin, Deccal ve Yecuc Mecuc'un kesin olarak geleceği net bir şekilde anlaşılmaktadır. Hatta bu konuda o kadar çok rivayet vardır ki bu rivayetler tevatür derecesinde kesinlik arz etmektedir. Yani Hz.Mehdi'nin geleceği konusunda şüphe yoktur. Ve geldigi zaman da harikulade olaylar olacağı anlaşılmaktadır fakat kitap konuyu bütün detayları ile sistematik bir şekilde ortaya koyamamistir, detaylarda birbirine uymayan ve farklı zıt rivayetlerin olması bazı konuları müphem bırakmış tam aydinlatmamistir. Kitap ehli sünnet âlimlerinin görüşlerine uygundur. Ancak bu alanda tüm hadisi şerif rivayetlerinden yararlanılarak ve tasnif edilerek daha sistematik bir çalışma ortaya konulması gerekmektedir.
Beklenen Mehdi'nin Alametleri
8.3/10 · 9 okunma
Büyük Âlim ve Fâkih İbni Hacer el-Heytemî rahimehullah'ın, Riddet ve Dalâlet ehli Şia mezhebi hakkında geniş çaplı Reddiye kitabıdır. Rabbim istifade ettirsin.
292 syf.
·
Beğendi
·
10/10 puan
MEZHEP İMAMIMIZ İMAM-I AZAM (R.A) Kitabın müellifi İbn Hacer El-Heytemi Şafii mezhebine mensup bir Şafii fakihi. Hanefi mezhebinin imamı hakkında böyle bir kitap ele alıp O'ndan ne kadar büyük bir övgü ( Ebu Hanife bu övgüleri kesinlikle haketmiştir.) ile bahsettiğini görünce şaşırmamak elde değil. Malum günümüzde tek doğru yol benim cemaatim diyenler pek az değil :) Kitabın içeriğine gelicek olursak kitabın isminden de anlaşılacağı üzere Ebu Hanife'nin hayatı, gördüğü sahabeleri, o sahabelerden rivayet ettiği hadisleri, yaşadığı ilginç olayları, fıkıhtaki hassasiyeti, ibadet hususundaki yüce gayreti, nasıl bir takva sahibi olduğu, cömertliği, yüksek feraseti, Allah korkusu gibi muhtelif konular var. Kitabın kesinlikle ağır bir dili yok ve bence gayet akıcı fakat anlamını bilmediğiniz bazı kelimeler olabilir basit bir araştırmayla üstesinden gelmek mümkün. Kitap hızlı hızlı sayfaları çevrilerek okunacak bir kitap değil de hazmederek yavaş yavaş okunup, durup üstüne düşünülmesi gereken bir kitap. Nasıl bir hayat yaşadığını öğrenince en az benim kadar şaşıracağınıza eminim. Velhasıl kelam Elhamdülillah Müslümanım diyen herkesin okuması gerektiğini düşünüyorum.