Giriş Yap

İbn-i Haldun

Yazar
8.9
383 Kişi
Tam adı
Ebu Zeyd Abdurrahman bin Muhammed bin Haldun el Hadramî
Unvan
Tarihçi, Yazar
Doğum
Tunus, Tunus, 27 Mayıs 1332
Ölüm
Kahire, Mısır, 19 Mart 1406
Yaşamı
Eski ve soylu bir ailenin çocuğu olan İbni Haldun 27 Mayıs 1332'de Tunus'ta dünyaya geldi. Gençlik yıllarında dönemin ünlü hocalarından fıkıh, hadis, tefsir, akaid, mantık, felsefe, matematik, tabiat bilimleri, dil bilimleri, şiir ve edebiyat dersleri almıştır. 20 yaşında iken ülke yönetimini elinde tutan Beni Hafs hanedanından Sultan Ebu lshak'ın katipliğine getirilmesiyle de siyasi hayatı başlamıştır. Bu dönemde Fas Emin Ebu İnan kendisini bilim meclisine kabul etmiştir. 1362 senesinde İspanya'ya giderek eski bir dostu olan Gırnata Emiri Ebu Abdullah Muhammed'in hizmetine girmiştir. Bir süre sonra Kuzey Afrika'ya dönerek Bicaye'de başvezirlik makamına getirilmiştir. Bunun yanında ilmi çalışmalarını da devam ettirmiştir. 1366 yılındaki yönetim değişikliği üzerine de görevinden ayrılarak kabileler arasında dolaşmaya başlamıştır. Daha sonra 1374 yılında İspanya'ya geri dönmek zorunda kaldı. Ancak siyasi sürtüşmeler nedeniyle ülkeden çıkarılarak yeniden Afrika'ya gönderildi. Siyasi çalkantılardan bıkıp usanan İbni Haldun, bu dönemde İbni Selame denilen bir kaleye yerleşmiştir. Kendisini bütünüyle ilmi çalışmalara vererek ünlü eseri Mukaddime'yi 1374 senesinde burada tamamladı. 1382 senesinde Mısır'a giderek Kahire'de bulunan medreselerde müderrislik yapmaya başladı. Aynı zamanda Hicaz, Kudüs ve Suriye'ye de seyahatler düzenledi. İbni Haldun 1406 senesinde Kahire'de hayatını kaybetti. ESERLERİ Kaside-i Bürde şerhi İbn Rüşd felsefesi hakkında bir risale Kitab el-Mantık Kitab el-Hisab Marakeş sultanına yazılan bir risale Şiire dair bir risale Mukaddime

İncelemeler

Tümünü Gör
1340 syf.
·
57 günde
·
10/10 puan
Müslüman Bir Sosyolog'un Önsözü
Kitap yorumuna geçmeden önce İlgi Sanat Kültür Yayınlarının çevirisi ve işçiliğine bikaç şey söylemek istiyorum: Yayına hazırlayan ve çeviren
Arslan Tekin
İşini harika yapmış.Emek verilmiş belli, bu güzel emeğe yorum yapmadan olmazdı.Kitap biliyorsunuz 1300 sayfadan fazla bir kitap.O nedenle özel kutulu olarak 2 kitap halinde basmışlar kitabı.Çeviri, alt metinler, önsöz,
İbn-i Haldun
un hayatı ve onun görüşlerinin olduğu kısım çok yerli yerinde.Cümleler ne az, ne fazla.Sıkmıyor.Tüm detaylarıyla öğreniyorsunuz. Herşey yerinde. Güzel bir baskı ve çeviri olmuş.Keşke bide ciltli olsaydı daha uzun ömürlü olurdu kitap.Kitap 107.sayfadan sonra başlıyor.
İbn-i Haldun
un kısaca tanıyacak olursak: modern histotiyogfafi, sosyoloji,iktisat üstadı.13.yy da yaşamıştır.Mısır'da Maliki nin kadısı, Timur ile de görüşmesi de meşhur hadise ve durumlardır.Asıl kitabının adı 7 ciltlik Kitabul İber dir.Sanırım ülkemizde bu kitabın çevirisi yok.Mukaddime ise bu kitabın önsözü şeklinde bir giriş kitabı aslında.Yani 1300 sayfalık bir giriş.
Platon (Eflatun)
,
Aristoteles
,
Farabi
,
İbn-i Sina
dan etkilendi.Kendini tarih ve sosyoloji,iktisat ve siyaset konusunda çok geliştirdi.Çoğu ünlü Osmanlı tarihçisini de kendisi etkilemiştir.
Katip Çelebi,
Naîmâ
,
Ahmed Cevdet Paşa
,
Hikmet Kıvılcımlı
bunların başında gelir.
Arnold J. Toynbee
onun hakkında en büyük tarih felsefecisidir demiştir.Haldun,Mağrip i yani Kuzey Afrika yı araştırır özellikle.Bununla ilgili tüm dünya kütüphanelerini gezerek bilgiler toplamıştır.
Philip K. Hitti
ye göre en iyi İslam tarih felsefesicisidir.
Reynold A. Nicholson
gibi önemli bir Arap edebiyatı felsefesici de aynı şeklinde övgüyle bahseder ondan.Bana bu kitabı öneren ve tanıştıran kişi ise
Cemil Meriç
oldu. O da bu kitapla ilgili kendi semasındaki tek yıldız diyerek bahseder.Sürekli eserinde umran ilmi ve asabiyye kavramından bahseder.Bu kavramlar burada kısaca bahsedilecek kavramlar değildir.Ama özet şeklinde sosyolojinin ilk adımları atan kişi olduğunu söylemek zannımca yanlış olmayacaktır. Mukaddime nin yazılma amacı tarihi anlamak ve övmektir.Mehdi,Mesih araştırması ve İslam ın ilk kargaşalarını anlattığı kısımlar benim özellikle hoşuma gitti.Her cümlesi Allah(c.c), ayet ya da Hz Muhammed(sav) kelamıyla sonlandırır.Anlatımı tarafsızdır.Reeldir.Belgeleri katidir.Şüpheli olan kısımları o şekilde belirterek aktarır.Kitap 6 bölümden oluşur ve bu bölümler: 1.bölüm: İklimlerin ve beslenmenin insan tabiatı ve uygarlıklar üzerindeki etkileri 2.bölüm: Göçebe ve yerleşik kültürlerin karşılaştırılması ve iki kültür arasındaki çatışmaların sosyal sonuçları 3.bölüm: Devletlerin doğuşu ve çöküşü, saltanat, hilafet ve krallık yapmanın koşulları ve kuralları 4.bölüm: Köy ve kasaba hayatı ile imar faaliyetleri ve bunun İslam devleti ile ilgisi 5.bölüm: Dönemin ana meslekleri, geçim araçları, sanat, ticaret, ziraat, tarım ve inşaat gibi ekonomik faaliyetler 6.bölüm: Bilimlerin sınıflandırılması, eğitim yöntemleri Haldun, Mukaddimeyi 45 yaşında yazmıştır.Bu dönem sonrasında eserini sürekli değiştirme ve güncelleme gereği duymuş olup 4 tanesi de Türkiye topraklarındadır.Osmanlı dan önce Ibn Haldun un okunduğu ve ünlülüyle ilgili bi bilgi yoktur.Batı dünyasında da ünlü bir eser olup, 12 dile çevirisi yapılmıştır. Ayrıca 2.Abdulhamid tarafından da kitap, serbest düşünce biçiminden dolayı yasaklanmıştır.İlk çeviriyi
Zakir Kadiri Ugan
yapmıştır 1954 senesinde.
Mukaddime
tarih, sosyoloji, iktisat ve siyasetin toplamı bir kitaptır.1375 de yazılmıştır. Kitabı, yukarıda saydığım konulara meraklı olan herkesin okumasını öneriyorum.
·
3 yorumun tümünü gör
Reklam
1358 syf.
·
54 günde
·
4/10 puan
Merhabalar. Kitabımız, İbn Haldun’dan ‘’Mukaddime’’. İbn-i Haldun’un 1375 yılında, tarih, sosyoloji, coğrafya, siyaset vb. birçok konu hakkında görüşlerini yazdığı bu eser, aslında İbn-i Haldun’un; yazmayı planladığı büyük tarih kitabı Kitâbu’l-İber'in birinci cildi olarak tasarlanmış fakat yayımlanması itibariyle asıl kitabın bir ‘’önsözü’’ (mukaddimesi) olmaktan çok, ayrı bir kitap olarak kabul görmüş ve başta İbn-i Haldun olmak üzere herkes tarafından da bu şekilde benimsenmiştir. Öncelikle kitabın içeriği hakkında bilgi vermek istiyorum. Yapacağım inceleme Mukaddime I. cilt için geçerli olacak bunu başta belirteyim II. cildi daha okumadım o nedenle bu inceleme II. Cildi kapsamıyor. Eserin başlangıcında İbn-i Haldun ilk olarak bu kitabı neden yazma gereği duyduğunu uzun uzun açıklıyor. Ona göre yanlış olduğunu düşündüğü bilgilerin doğrusunu açıklamak aslında dönemindeki veya daha önceki dönemlerdeki diğer bilginlere bir eleştiride bulunmak istiyor. Ardından İbn Haldun kendi felsefesini yani ‘’umran’’ adını verdiği görüşünü açıklıyor. Burada anlatmak istediklerinin özü ise şu şekilde açıklanabilir: Tarihi veyahut başka herhangi bir bilgiyi öğrenmek ondan bir şeyler çıkarabilmek için öncelikle o bilginin nedenine ve altında yatan sırrına vakıf olmamız gerektiğini ifade ediyor. Bu görüşünü doğrularcasına da anlatımına coğrafyadan devam ediyor. Tüm iklimleri ve o iklimlerin insanlarına nasıl özellikler verdiği gibi bilgileri tek tek açıklayan İbn Haldun, bu şekilde sosyoloji, siyasi vb. çıkarımlarını kendince temellendirerek anlatıyor. Eser bu tarz konuların açıklanmasıyla da devam ediyor. Eserin içeriği hakkında yazdıktan sonra söyleyeceklerim şu ki: I. kitap özelinde aradığımı bulamadım. Eseri eğer 1400’lü yıllarda okuyabilseydim baş ucu kitabım olabilirdi ama 2021 yılında okuyunca yaşadığımız bilgi kirliliğinden olsa gerek artık bu tarz kitaplar pek dikkat çekmiyor diyebilirim. Çünkü bu eserin bize anlatabileceği ilginç bir nokta kalmamış, örneğin politik eksende kitabı konuşacak olursam, tabii kitapta bahsettiği siyasi çıkarımlar günümüzde hala geçerliliği koruyor fakat bu bilgilere ek olarak siyasi ekseni etkileyen çok çok farklı İbn Haldun’un dahi tahmin edemeyeceği noktalar da bulunmakta. Kısaca, eser günümüz için yer yer yetersiz yer yer de gereksiz kalıyor bana göre. Ayrıca fazla uzun olması da okuyucu için büyük bir dezavantaj. İbn Haldun, eserinde anlattığı her bilgiyi sağlam bir temele oturtup kitabını o sağlam temel üzerine inşa etmek istemiş lakin bu temeli açıklamak kitabın gereksiz uzamasına neden olmuş. Dediğim gibi 600 yıl evvel okusaydım benim için okuduğum en iyi eser olabilirdi. Okuduğunuz için teşekkürler. Benim puanım 4/10.
·
1 yorumun tümünü gör
968 syf.
·
9 günde
·
10/10 puan
Mukaddime; ünlü İslâm devlet adamı, âlim, tarihçisi İbn Haldun’un 1377’de kapsamlı bir dünya tarihine giriş olarak yazdığı abidevî eseridir. Kitap, tarih ve sosyoloji felsefesinin genel meselelerine ansiklopedik ayrıntılarıyla girmekle birlikte, kendi içinde bir bütün oluşturması özelliğiyle şimdiye dek bilinen en iyi çalışmadır. Çağın öteki eserleri arasında, çözümleyici yeteneğinin genişliği ve tazeliği, insanlığın toplu bir görünüşünü ve toplumsal örgütlenmenin biçimlerini vermeye çalışması bakımından eşsizdir. İslâm’ın tarihî başarılarının özet bir çalışması olarak da Avrupa’da yazılmış benzeri çalışmaların çok ilerisinde bir eser sayılmaktadır. "İlimlerde meleke sahibi olmak için en kolay yol ve usul müzakereler ve ilmi münakaşalardır. Meleke tahsilinde en faydalı usul, talebenin birbiriyle derslerini ve ilmi konuları çok ve derin olarak müzakere etmesi ve münazaralarda bulunmasıdır. Batı Afrika’da talebe ezberciliğe düşkündür. Bu ezberciliğin bir sonucu olarak, tahsil etmek maksadıyla çok vakit ve ömür sarf ettiği halde, talebe ilim meclislerinde ilmi münakaşalar sırasında söz söylemekten acizdir. Tahsillerini ikmal etmiş görünenlerin dahi ilimde meleke hasıl etmemiş oldukları anlaşılmaktadır. Bunların bu kusurları güzel bir öğretim metodu ile ders veren hocalarının olmayışından ve öğretim usulünün bozukluğundan kaynaklanmaktadır. Bunlar ilimde meleke sahibi olmak yolunun kitapta yazılanları ezberlemekte sanırlar, yine melekenin ilmi münakaşalar ve münazaralarla konuları ve meseleleri zihinde yerleştirmek olduğunu unuturlar." "İnsan beyni değirmen taşına benzer. İçine yeni bir şeyler atmazsanız, kendi kendini öğütür durur." - İbn-i Haldun Modern tarihçiliğin, siyasal bilimlerin ve sosyolojinin kurucusu olarak bilinen İbn-i Haldun, yazdığı 7 ciltlik dünya tarihi kitabı Kitâbu’l-İber ve onun giriş kitabı olarak düşündüğü Mukaddime'yle Osmanlı tarihini büyük ölçüde etkilemiştir.
Reklam
2
4
50 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.26.42