İbn Kayyım El-Cevziyye

İbn Kayyım El-Cevziyye

10.0/10
3 Kişi
·
0
Okunma
·
0
Beğeni
·
5
Gösterim
Adı:
İbn Kayyım El-Cevziyye
Tam adı:
Yazar
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
Kişi ile küfür arasında namazın terki vardır.
En cimri kimse, yanında anıldığım zaman Bana salavat getirmeyen kimsedir.
(İsmail bin ishak, 37 senedi zayıftır)
“Davud aleyhisselam’ın (Sâd Sûresi’nde anlatılan olayda iki tarafı dinlemeden hüküm vererek bulaştığı) hataya düştükten sonraki hâli, hataya düşmeden önceki hâlinden çok daha iyi oldu. Böyle olduğu içindir ki Allah Teâlâ şöyle buyurdu: “Biz de bu konuda onu bağışladık. Muhakkak ki onun, katımızda ‘bir yakınlığı’ ve ‘güzel bir yeri’ vardır.” (Sâd Sûresi, 25)
Allah onu bağışladıktan sonra ona iki şey verdi:
1- Yakınlığı.
2- Allah katında hoş bir makamı...”
İbni Kayyim'in diğer kitaplarında olduğu gibi bu kitabının da en belirgin özelliği, söylenen her şeyin mümkün mertebe delillere day­andırılmasıdır. Bu kitap hakkında yazarının tabiriyle sadece şunu söy­leyebiliriz:
"Kulun bu kitaba olan ihtiyacı, ekmeğe, suya, havaya ve nefes alıp vermeye olan ihtiyacının kat kat üstündedir."

Ana mevzuu kulların Allah ve Resullerine karşı görevlerini anlat­mak ve böylece hem dünya, hem de ahiret saadetini göstermek olan bu paha biçilmez kitap beş bölümden oluşmaktadır:
1.Bölüm: Bu bölümde musannif, hakiki fakirliği ve zenginliği
ele almakta, bu kavramları tahrif, tebdil ve tağyirden uzak bir şekilde incelemektedir. Seyru süluk erbabının bu kavramlara yükledikleri an­lamlan ve onların bu husustaki doğrularını ve yanlışlarını ifade et­mektedir.
2.Bölüm: Bu bölümde müellif, kulların Allah' a karşı gerçek gö­revleri olan ve ibadetin özünü teşkil eden hamd konusunu ele almak­tadır.
3.Bölüm: Yazar bu bölümde zahiren şer olarak görünen bazı şeylerin ilahi kaza ve kaderde yer almasını, bunun hikmetlerini, bu konudaki görüşleri incelemekte ve delilleriyle beraber en doğru olan görüşü belirtmektedir.

4.Bölüm: Bu Bölümde İbni Kayyim el-Cevziyye, zühd, tövbe, tevekkül, sabır, korkmak, hüzün, muhabbet, aşk ve irade konuların­da seyru süluk erbabının anlayışlarını aktarmakta ve onların bu ko­nulardaki doğrularıyla yanlışlarını belirtmektedir. Aynı zamanda bu konulardaki İslama uygun anlayışın nasıl olduğunu güzel bir dille an­latmaktadır. Yine bu bölümde mü'minlerin il.mi ve ameli farklılıkları­nı ve derecelerini mükemmel bir şekilde ifade etmektedir.
5.Bölüm: Bu bölümde imam İbni Kayyim, insan ve cinlerin ahiretteki tabakalarını mufassal bir şekilde ele almakta ve onları on­sekiz tabakaya ayırmaktadır. Her bir tabakanın hükmünü delilleriyle beraber açıklamaktadır.


"Ey insanlar, siz Allah'a (karşı fakir olan) muhtaçlarsınız; Allah ise, Ganiy (hiç bir şeye muhtaç, ihtiyacı olmayan) dır, Hamîd (övülmeye, hamde layık) tır." (Fatir, 15)

Allah'ü teala bu ayet'i kerimeyle, kulların kendisine olan ihtiyacının onların mahiyetlerinden kaynaklandığını ve onlardan hiç ayrılmayacağını açıklamaktadır. Aynen bunun gibi Allah'ın zenginliği ve hiçbir şeye muhtaç olmamasıda O'nun zatından kaynaklanmaktadır.
Çıkmasını dört gözle beklediğim İbn Kayyım el cevziyye'nin, Salatü selamların üzerine olmasını niyaz ettiğimiz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem konusunda kaleme aldığı salavatın 40 fazileti adlı kitabı elhamdülillah çıktı.

Piyasadaki uydurma, delilsiz, isnadsız, mutasavvıf kaynakların olduğu bu salavat kitaplarının arasından sıyrılan ve insana delil ve kaynaklarıyla güven veren bir eser...
Şeyhülislam İbn Teymiyye'nin, ilim dolu öğrencisi İbn Kayyım El-Cevziyye'nin Namaz ile ilgili meselelerinin derlendiği güzel bir eser. Yeni çıkan bu kitabı tüm müminlere tavsiye ediyorum.

Yazarın biyografisi

Adı:
İbn Kayyım El-Cevziyye
Tam adı:
Yazar

Yazar istatistikleri

  • 3 okur okuyacak.