İbrahim Has Halveti

İbrahim Has Halveti

Yazar
10.0/10
1 Kişi
·
2
Okunma
·
1
Beğeni
·
74
Gösterim
Adı:
İbrahim Has Halveti
Unvan:
Yazar
"Dervişlik namâz oruç değildir ve geceler ihyà eylemek değildir. Bunlar
cümlesi bendelik esbabıdır. Dervişlik incinmemektir Eğer bunu hasl edersen vâsıl olursun."
''Dün gece yırtıcı canavarlar ile ünsiyet etmiş idik. Asla sana havf gelmedi. Bugün sana ne oldu ki kekliklerin uçtuğundan korktun. Bundan hikmet ne ola.
Hemân kulağıma bir katı âvâz geldi.
- Yâ Ebâ'l-Hasan! Dün gece bizim ile idin. Korkmadın. Bugün kendi nefsin ilesin.''
Bir gün dervişlerden birisi Şeyhe sual eyledi ki:
''Nimet-i vafire kurbiyyete mani olur mu?''
Şeyh dedi ki:
'' Nimet çoğaltmak sahibine Allah Tealadan uzak olmağa sebebtir. Pes her kimse ki nimetlere razı ola, Hak tealadan ırak olmağa razı olur ve salike bela gelmek sebeb-i kurbettir. Pes bir kimse bela hoş gelmese, tahkik o kimse Allah Tealaya takarrübün mevani'ini sever''
Seyh Ebu Said'e dediler:
-Filan kimse havada uçar.
Dedi:
-Zagan ve mekes dahi havada uçar
Ve dediler:
-Filan kimse bir lahzada bir şehirden bir şehre varır."
Dedi:
-Seytan dahi bir nefeste Mağribden Maşrik'a varir. Bunun gibi işler
kıymetli değildir. Merd odur ki halk içinde otura. Alış-veriş ede ve hatun ala.
Halka karışa. Bir nefes Allah'dan gafil olmaya."
Pes ben dahi o deyr-i harâba vardım. Gördüm ki bir zayıf cisimli câriye, şöyle ki gece uykusuzluğu ona eser etmiş idi. Ona selam verdim, selamımı aldı.
Zünnûn-i Mısri:
''Ey Câriye! Nasara meskeninde mi oturursun?''
Dedi:
''Başını kaldır.İki cihanda Allahu Tealadan gayrı görür müsün?''
Dedim:
''Hiç tenhalıktan vahşet çekmez misin?''
Dedi:
''Hakkın letaif-i hikmeti ve şerait-i muhabbeti beni şöyle pür eylemiş ki lafz u savt kabil değildir. Ve şevk-i didarı bana öyle musallat olmuştur ki gönlümde hiçbir mevzu' onun gayrı için bulamazam. Sen benden ırak ol.''

Dedim:
''Ben seni hekime götürem. Beni bu darlıktan kurtar ve bana doğru yolu göster.''
Dedi:
''Ey civan! Takvayı azık ve zühdü târik ve vera'yı vasıta eyleyip hâifler tarikinde sülûk et. Bir kapıya erişesin ki orada hicab olmaya bevvâb-ı hazinler olmaya ve şöyle buyura ki senin her işinde muhalefet etmeyeler.''(k.s.)
Seyh Ebû Said'den sordular ki

Tasavvuf nedir?

Buyurdu ki:
"Başındaki sevdayı tarumar edesin ve elindeki dünyayı isâr edesin ve sana
her ne vaki olur ise, hâtirinda ber-karar edesin."
İbrahim Has Halveti
Sayfa 453 - h yayınları
"Bir kimse harâma bakmadan gözünü bağlasa ve şehevâtdan nefsini hifz
etse ve bâtınını devâm-ı murâkebe ile eylese ve zahirini sünnete ittiba ile mamûr kılsa onun ferâsetinde hata olmaz."
Yà Bünân!"
Dedim:
Lebbeyk (Buyurun) ya Resûlallah!"
Saadetle buyurdular ki:
"Men ekele şeyrahu a'ma'llahu ayna kalbini."
Yani bir kimse
hırsla yiye, Hak Tealâ onun gönül gözünü a'mâ eyler.
652 syf.
·28 günde·Puan vermedi
Kitabın dili ağır. Sözlükle zar zor okumak mümkün. Zaten böyle bir kitabın dilinin hafif olmasını beklemiyordum. Ancak daha çok 'erenlerin' fikirlerinden, nüktelerinden bahsedilmesini beklerken 'keramet ehli' olmalarını ispata çalışan 'uçan' pirler ile karşılaştım. Şeyhlerimizin ululuğunu yazdıklarıyla, okuduklarıyla, fikirleriyle değil, 'akıl' ölçüsünün dışında kalan 'kerametleriyle' anlatıyor.
Yunus Emre'yi 'ulu' yapan şeyhinin rüyasına girmesi değil, "Hak cihana doludur / Kimseler Hakk'ı bilmez / Onu sen senden iste /O senden ayrı olmaz" gibi dizelerinin olmasıdır.

Ama bizim keramet ve ululuk anlaşımız böyle değil anlaşılan. Kitaba çok yansımış.

Okumazsanız hiç bir şey kaybetmezsiniz...
İlk incelemeyi kitabı okumaya henüz başlamışken yazmaya karar verdim ve bu inceleme sadece eserin diliyle alakalı olacak. Kısa bir alıntıyla örnek göstereyim:
("Çün ki garîbsin, gel bana hizmet eyle, sana kuyumculuk öğreteyim." Dervîş "ne'am (evet)" deyip kuyumcuya şâkird oldu. Bir yıl hizmet eyledi. Sonra kuyumcu bu dervîşe kızını akd-i nikah eyledi. Dervîş yedi sene bu minvâl üzere Mısır'da kâim oldu. Üç evlâdı dünyâya geldi ve kuyumculuk ile meşgûl idi.)
Şahsen ben elime bir menkıbe veya tezkire aldığımda veya birinden bir kıssa dinlediğimde böyle bir dil okumak/dinlemek isterim. Sadece dili için bile 10 puanı hak eden bir kitap olduğunu düşünüyorum.
Not: En başta söylediğim gibi bu bir ön inceleme ve içeriğe dair hiçbir değerlendirmem yok. Yalnızca dilinin muhteşemliğini paylaşmak için yazdım. Yanlış yönlendirdiğim biri olursa peşinen özür dilerim.

Yazarın biyografisi

Adı:
İbrahim Has Halveti
Unvan:
Yazar

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 2 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 18 okur okuyacak.