İbrahimi Halebi

İbrahimi Halebi

Yazar
9.5/10
6 Kişi
·
31
Okunma
·
1
Beğeni
·
29
Gösterim
Adı:
İbrahimi Halebi
Tam adı:
İbrahim b. Muhammed El-Halebi
Osmanlı âlîmi ve fakihidir. Halep'te doğdu. Doksan yaşlarında vefat ettiği göz önüne alınırsa 860'lı (1456) yıllarda doğduğu söylenebilir. 

Halebî temel eğitimini doğduğu şehirde gördü ve Şam'da da bazı âlimlerden ders aldı. Halep'te bir süre imam olarak görev yapmasının ardından IX. (XV.) yüzyılın sonlarına doğru Kahire'ye gitti. Kahire'de tefsir, hadis, fıkıh ve kıraat başta olmak üzere İslâmî ilimleri tahsil etti. Süyûtî gibi devrin ileri gelen âlimlerinden ders okudu. 906 (1500) yılı civarında İstanbul'a giderek orada yerleşti. Çeşitli camilerde imamlık yaptıktan sonra Fâtih Camii'ne imam oldu. Ardından Sadî Çelebi'nin Fatih'te yaptırdığı dârülkurrâya müderris olarak tayin edilen Halebî bu görevde iken vefat etti ve Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi. Kabrinin bulunduğu parsel 1971 yılında yol yapımı sebebiyle ortadan kaldırılmıştır (DİA, X, 449). 

Halebi’nin bazı risaleleri bilhassa Muhyiddin İbnü'l-Arabî'ye karşı çok sert ve ağır ithamlarla doludur.

Halebî yirmiye yakın eser kaleme almış olup risalelerinin çoğu kendi zamanında tartışma konusu edilen meselelerle ilgilidir. Fıkıhla ilgili bazı eserleri şunlardır:

1. Mülteka'l-ebhur. Kudûrî'nin el-Muhtasar'ı ile el-Muhtâr, Kenzü'd-dekâ'ik ve el-Vikaye gibi Hanefî fıkhının meşhur metinlerine dayanan kitap Halebî'nin en tanınmış eseridir. 17.000'den fazla fıkhî meseleyi ihtiva eden Mülteka'l-ebhur Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutulmuş, aynı zamanda kadıların ve müftülerin başvuru kaynaklarından birini teşkil etmiştir.

2. Ğunyetü'1-mütemellî fî şerhi Münyeti'l-musallî. Haleb'i kebîr diye tanınır. 

3. Muhtasaru Ğunyetü'l-mütemellî. Halebî sağîradıyla bilinir. (Halebi ve eserleri hakkında bilgi için bkz. Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, HALEBÎ, İbrahim b. Muhammed md.)
478 syf.
·48 günde·Beğendi·8/10
Yaşadığı dönemde,Arapça,Tefsir,Hadis,Kıraat ve Fıkıh ilminde son derece mahir olan ve
yazdığı eserlerin içinde en meşhur kitabı olan " Mülteka el Ebhur " kitabının yazarı olan " İbrahimi Halebi " bu kitabının ilk cildinde müslümanların ilmihal bilgilerini ( Taharet,Namaz,Zekat,Oruç,Hac,Nikah ve Süt Emme ) konularını soru / cevap şeklinde anlatıyor.

Büyük İslam İlmihal kitabının genişletilmiş halinde ( dört cilt ) ,bu kitabı tavsiye eder,iyi okumalar dilerim.

Yazarın biyografisi

Adı:
İbrahimi Halebi
Tam adı:
İbrahim b. Muhammed El-Halebi
Osmanlı âlîmi ve fakihidir. Halep'te doğdu. Doksan yaşlarında vefat ettiği göz önüne alınırsa 860'lı (1456) yıllarda doğduğu söylenebilir. 

Halebî temel eğitimini doğduğu şehirde gördü ve Şam'da da bazı âlimlerden ders aldı. Halep'te bir süre imam olarak görev yapmasının ardından IX. (XV.) yüzyılın sonlarına doğru Kahire'ye gitti. Kahire'de tefsir, hadis, fıkıh ve kıraat başta olmak üzere İslâmî ilimleri tahsil etti. Süyûtî gibi devrin ileri gelen âlimlerinden ders okudu. 906 (1500) yılı civarında İstanbul'a giderek orada yerleşti. Çeşitli camilerde imamlık yaptıktan sonra Fâtih Camii'ne imam oldu. Ardından Sadî Çelebi'nin Fatih'te yaptırdığı dârülkurrâya müderris olarak tayin edilen Halebî bu görevde iken vefat etti ve Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi. Kabrinin bulunduğu parsel 1971 yılında yol yapımı sebebiyle ortadan kaldırılmıştır (DİA, X, 449). 

Halebi’nin bazı risaleleri bilhassa Muhyiddin İbnü'l-Arabî'ye karşı çok sert ve ağır ithamlarla doludur.

Halebî yirmiye yakın eser kaleme almış olup risalelerinin çoğu kendi zamanında tartışma konusu edilen meselelerle ilgilidir. Fıkıhla ilgili bazı eserleri şunlardır:

1. Mülteka'l-ebhur. Kudûrî'nin el-Muhtasar'ı ile el-Muhtâr, Kenzü'd-dekâ'ik ve el-Vikaye gibi Hanefî fıkhının meşhur metinlerine dayanan kitap Halebî'nin en tanınmış eseridir. 17.000'den fazla fıkhî meseleyi ihtiva eden Mülteka'l-ebhur Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutulmuş, aynı zamanda kadıların ve müftülerin başvuru kaynaklarından birini teşkil etmiştir.

2. Ğunyetü'1-mütemellî fî şerhi Münyeti'l-musallî. Haleb'i kebîr diye tanınır. 

3. Muhtasaru Ğunyetü'l-mütemellî. Halebî sağîradıyla bilinir. (Halebi ve eserleri hakkında bilgi için bkz. Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, HALEBÎ, İbrahim b. Muhammed md.)

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 31 okur okudu.
  • 4 okur okuyor.
  • 1 okur yarım bıraktı.