İmam-ı Azam Ebu Hanife

İmam-ı Azam Ebu Hanifeİmam-ı A'zam'ın Beş Eseri yazarı
Yazar
9.3/10
207 Kişi
954
Okunma
313
Beğeni
8,2bin
Gösterim

İmam-ı Azam Ebu Hanife Kimdir?

Ebu Hanife : (asıl adı: Numan bin Sabit) 699 yılında Kufe’de doğup, 767'de Bağdat'ta öldü. Ehl-i sünnet itikadının lideri kabul edilir. Hanefi Mezhebinin kurucusudur. Müslüman inancında olanların % 45-50'i Hanefi mezhebindedir. Küçük yaşta Kuranıkerim'i ezberlemiş ve Arapça’nın inceliklerini öğrenmiştir. Gençliğinin ilk yıllarında başta Enes bin Malik olmak üzere birçok sahabiyi görmüş, onlardan hadis dinlemiştir. Hocası Hammad’ın dersine devam ettiği sırada sık sık Hicaz’a gidip Mekke ve Medine’de çoğu Tabiinden olan âlimler ile görüşür, onlardan hadis rivayeti dinler ve fıkıh müzakereleri yapardı. Ehlibeytten Zeyd bin Ali ve Muhammed Bakır’dan ilim öğrendi. Tasavvuf bilgilerini Muhammed Bakır, ondan sonra da İmam Cafer-i Sadık'tan öğrendi. İmamı Azam, İslam dinine yaptığı hizmetleriyle İslamiyet’i iman, amel ve ahlak esasları olarak bir bütün halinde insanlara yeniden duyurmuş, şüphe ve bozuk düşüncelere sahip olanlara cevaplar vermiş, önce itikatta birlik ve beraberliği sağlamış; ibadetlerde, günlük işlerde İslam fıkhının esaslarını ve şeklini tespit etmiştir. İşte İmamı Azam Ebu Hanife, ileri düzeyde yöntemlerle yaptığı uzun çalışmaları ve içtihadı neticesinde çözdüğü ve bir araya getirdiği fıkıh (hukuk) bilgileri ile Müslümanların ibadetlerinde ve diğer işlerinde İslamiyet'e doğru bir şekilde uymak için takip edecekleri bir yol gösterdi ve bu yola “Hanefi Mezhebi” denildi. Ebu Hanife, talebelerine verdiği dersleri mükemmel bir yöntemle yürütürdü. Bir taraftan fıkhın eski olaylara ait bilinen hükümleri anlatılır ve müzakere yapılır, diğer taraftan yeni olaylara ait hükümler bulunurdu. Geçmiş ve yaşanmakta olan olayların hükümleri karara bağlanırken, bunlara benzeyen veya aynı cinsten olup da gelecekte meydana gelebilecek olaylara ait hükümler de araştırılıp bulunurdu. İmam-ı Azam, fıkıh ilmini ilk defa branşlara ayırıp her branşın bilgilerini ayrı ayrı toplamış, usuller koymuştur 
Tam adı:
Ebu Hanife, İmam-ı Azam, Nu’man ibn-i Sâbit ibn Zevta
Unvan:
İslam Fıkıh ve Hadis Bilgini
Doğum:
Kufe, 5 Eylül 699
Ölüm:
Bağdat, 14 Haziran 767

Okurlar

313 okur beğendi.
954 okur okudu.
37 okur okuyor.
494 okur okuyacak.
17 okur yarım bıraktı.

İmam-ı Azam Ebu Hanife Sözleri ve Alıntıları

Tümünü gör
El-fıkhu’l-ekber
Allah, sıfatları ve isimleri ile var olmuş ve var olacaktır. O’nun isim ve sıfatlarından hiçbiri sonradan olma değildir, O ilmiyle daima bilir, ilim O’nun ezelde sıfatıdır. O kudretiyle daima kadirdir, kudret O’nun ezelde sıfatıdır. Kelam ile konuşur, kelam O’nun ezelde sıfatıdır. Yaratması ile daima yaratıcıdır, yaratmak O’nun ezelde sıfatıdır. Fiil ile daima faildir, fiil O’nun ezelde sıfatıdır. Mef’ul (yapılan şey), mahluktur. Yüce Allah’ın fiili ise mahluk değildir. Allah’ın sıfatlarının yaratılmış ve sonradan olduğunu söyleyen, yahut tereddüt veya şüphe eden kimse Yüce Allah’ı inkar etmiş olur.
Sayfa 53
İmanın yeri neresidir? İmanın yeri kalptir, fer'inin de cesette bulunduğu söylenir. Eğer parmağımda İman var mıdır? Diye sorulursa, "Evet" Eğer Parmak kesilince iman nereye gider? Diye sorulursa Kalbe gider ( İmam-ı A'zam'ın Beş Eseri kitabı sh 51)
Kulun Allah Teâlâ'ya yakınlığı kulun saygınlığı ve kemâlidir. Kulun Allah Teâlâ'dan uzaklığı da kulun horluğu ve noksanlığıdır.
Biz, Resulullah (sav)’in ashabından hangisi olursa olsun ancak hayırla anarız.
Ravza YayınlarıKitabı okudu

İmam-ı Azam Ebu Hanife İletileri

Tümünü gör
Herkese selamün aleyküm, Aranızdan iki kişiye aşağıdaki seçeneklerden seçmiş olduğu bir eseri hediye etmek istiyorum. Katılım şartsızdır, eserleri belirtmeniz rica olunur. Herkes için hayırlısı olsun tekrardan :) Açıklanma Tarihi: 06. 02. 2023 Uyarı: Sadece 1 eser belirtiniz! Eserler: 1-
Gençlik Rehberi
Gençlik Rehberi
veya
Hanımlar Rehberi
Hanımlar Rehberi
2-
Müsned
Müsned
3-
Bir Eğitimci Olarak Hz. Muhammed (SAS) ve Öğretim Metodları
Bir Eğitimci Olarak Hz. Muhammed (SAS) ve Öğretim Metodları
4-
Kabir Alemi
Kabir Alemi
5-
Mutlu Çıkmazı Sokağı
Mutlu Çıkmazı Sokağı
6-
Reis Bey
Reis Bey
7-
Açık Pencere
Açık Pencere
8-
Gönül Mektupları
Gönül Mektupları
9-
Dilek Tuttum Okunsun Ahım Arşa Dokunsun
Dilek Tuttum Okunsun Ahım Arşa Dokunsun
10-
İz'ler
İz'ler
Ne tam safâ üzere bir hayat yaşadık, ne de Allah'ın razı olacağı sâlih amel işleyebildik. Bu da hüzün olarak bize yeter.
İmam-ı Azam Ebu Hanife
İmam-ı Azam Ebu Hanife

İmam-ı Azam Ebu Hanife Yorum ve İncelemeleri

Tümünü gör
160 syf.
7/10 puan verdi
İman mevzusunda İmamı Azam'ın İtikatı
İmamı Azam malumunuz bugünkü Müslümanlarının yarıdan fazlasının benimsediği mezhep olan Hanefiliğin kurucu alimidir. Sahabilerin her biri kendileri için hak bir içtihad ile karara varabiliyorken sonrasında gelenlerden bazıları bozgunculuğu kendilerine yol edinirler. Böyle bir dönemde dinin
İmam-ı A'zam'ın Beş Eseri
İmam-ı A'zam'ın Beş Eseriİmam-ı Azam Ebu Hanife · Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları · 2016307 okunma
96 syf.
·
Puan vermedi
Uzun uzun açıklamaya ihtiyaç duymayan bir eser. Aklında, kalbinde bir şüphesi olan, çıkış yolu arayan ve inancını delillerle sağlam temellere oturtmak isteyen herkes mutlaka okumalı.. Hayırlı geceler, keyifli okumalar...
Fıkhu'l-Ekber
Fıkhu'l-Ekberİmam-ı Azam Ebu Hanife · Şamil Yayınları · 2016294 okunma
103 syf.
10/10 puan verdi
·
Beğendi
·
5 günde okudu
CEVAPLANAN SORULAR AŞAĞIDA EL-ALİM VE'L-MÜTEALLİM ....................... ........ ..... ......... ....... .............. ............. 21 1. Doğru Bilgiye Dayalı Az Amelin Bilgisizce Yapılan Çok Amelden Daha Faziletli Oluşu ...................... 21 2. Yeni Delillere Olan ihtiyaç ve
El-Alim Vel-Müteallim
El-Alim Vel-Müteallimİmam-ı Azam Ebu Hanife · Ankara Okulu Yayınları · 202061 okunma