1000Kitap Logosu
İmam İbni Recep el-Hanbeli

İmam İbni Recep el-Hanbeli

Yazar
BEĞEN
TAKİP ET
9.3
121 Kişi
329
Okunma
43
Beğeni
1.364
Gösterim
Tam adı
Abdurrahman bin Receb es Selami
Unvan
İslam Bilgini, Alim, Yazar
Doğum
Bağdat, 1335
Ölüm
Bağdat, 1393
Yaşamı
Güvenilir hüccet muhaddis Zeynüddin Ebu-l Ferec Abdurrahman b. Şihabüddin Ahmet b. Recep el-Hanbelî el- Bağdadî. Rebiülevvel ayı, 736 hicri yılında Bağdat'ta doğdu. Daha sonra Şam'da ikamet etti. 744 h. yılında babası (rh.a) ile birlikte Bağdat'tan Şam'a gitti. Orada Muhammed b. İsmail b. İbrahim b. el-Habbaz, İbrahim b. Davut el-Attâr ve diğer bazı alimlerden ders aldı. 795 yılının recep ayında vefat etmiştir. İlim ve takva ehli arasında yetişti. Dedesi Recep hadis ve kıraat alimi idi. Babus sağir kabristanlığından şeyh Ebul Ferec Abdul vahid bin Muhammed Şirazi’nin yakınına defnedildi. Mısır'da ise Sadrüddin Ebi-l Feth el-Meydumî ve Ebul Harem el-Kalansî ve diğer bazı alimlerden de ders aldı. İlim tahsilini o kadar ilerletti ki, hadis ilmini isim isim ricalleri, remz ve şahsiyetleriyle beraber bütün detaylarına kadar öğrendi. Öyle ki, asrının zâhid ve muttaki bir alimi oldu. Hatta Şam'da Hanbelî fıkhının ortaya çıkışına ve yayılmasına büyük katkısı oldu. İlimde Yetişmesi, Asrı ve Özellikleri İbni Receb köklü, ilmi, fıkhi hadisçi bir aile ortamında yetişti. Akidede, fıkıh, usul, hadis, edeb, tarih ve zühdde büyük alimlerin elinde yetişti ve bu dallarda sivrildi, şeyhlerinin üstüne çıktı, ilmi şahsiyeti eşsiz eserleriyle ayrılmıştır, yenilikçi, tenkidçi ve tahkikçiydi. Babasıyla ilim için çok seyahatlar yaptı, şeyhlerle karşılaştı ve bu şeyhler kendisine icazet verdiler, derslerini Dimeşk’taki (Şam) büyük Emevi camisinde verdi. Hicri sekizinci yüzyılda yaşadı. Haçlı, Tatar ve Moğol harblerinden hemen sonra davetçi, ıslahçı, güvenilir öğütçü örneğiydi. Allaha davette, ümmetin ıslahında hikmet ve güzel öğütlerle selefin edebini üstlenmişti. İrşada, öğretmeye, geri kalmışlığı sünnetten uzaklaşmayı ve cehaleti kovma hususunda, seçkin, islami, ilmi şeylere tabsi olan öğrenciler yetiştirme hususunda çok hırslıydı. O ahlakıyla, takvasıyla ihlas, dil iffeti , ilmi güvenirliği, tam bir edeble düzeltmede dikkatıyla, tevazusuyla, kin etmemesiyle apayrıydı. İlmi, ameli ve iyilikte bulunmayı severdi. Akidesi selefi idi, diğerlerine kuvvetli tesir ederdi. Bu kendi ve talebelerinin kitablarından anlaşılıyor. Mesela öğrencisinin “Zeynüddin ve bakiyyetüsselef ve nasihul müslimin” isimli, kitabı, ve hadis şerhleri ve ihlas suresinin tefsiri gibi. Zehebi O’ndan dolayı şöyle dedi: “Şeyhimiz dünyada makamları terkeden, zahid, salih alimlerden biriydi, çünkü acıda olsa hakkı söylüyordu”
Ayet ve Hadislerde Cehennemde İnsanların Durumu
OKUYACAKLARIMA EKLE
Kelimetu'l İhlas
OKUYACAKLARIMA EKLE
Ey Nefsim
OKUYACAKLARIMA EKLE
Bütün Yönleriyle Cehennem
OKUYACAKLARIMA EKLE
Allah Sevgisinin Esintileri
OKUYACAKLARIMA EKLE
İlmin Hakikati
OKUYACAKLARIMA EKLE
Rasulullah (s.a.v)'in Ebu Zer'e Vasiyeti
OKUYACAKLARIMA EKLE
Namazda Huşu
OKUYACAKLARIMA EKLE
Kitabul İman Şerhi
OKUYACAKLARIMA EKLE
Peygamberimiz (s.a.v.) Ramazan'da Nasıl İbadet Ederdi?
OKUYACAKLARIMA EKLE
Hadislerden Hikmet Damlaları
OKUYACAKLARIMA EKLE
Üç Risale
OKUYACAKLARIMA EKLE
Kabir Korkusu
OKUYACAKLARIMA EKLE
192 syf.
·
13 günde
·
Beğendi
·
10/10 puan
Es selamu aleyküm rahmetullahi ve berakatuhu. Nasıl başlasam, nasıl anlatsam bilemiyorum. Öyle bir eser ki okuduklarınız ve öğrendiklerinizle kendinizi bol bol hesaba çekiyorsunuz. İnsan hayatında kalbin çok önemli bir yeri olduğu herkesin malûmudur. Ancak insanın maneviyatın da kalbin çok büyük bir yeri olduğunu ve hayatın her aşamasında değer yargılarımızda kalbimizi daima diri tutmamız gerektiği bir tokat gibi yüzümüze çarpıyor. Anlatılan her konunun ayet ve hadisler ile desteklenmesi ayrıca insanın kendisini sirkelemesine ve: "Rabbimiz böyle bir kul istiyor. Resûllullah sav bizi bu konuda uyarıyor." Diye düşünüyorsunuz. Yazacak çok söz var lakin, kalbim ve ruhum okuduklarımın ve ögrendiklerimin etkisiyle hâlâ darma duman hâldeler. İnşallah faydalı bir açıklama olmuştur. Rabb'im Okumanızı ve öğrendiklerimiz ile amel etmiyi nasip etsin inşallah
Kalp Katılığının Zararları
Okuyacaklarıma Ekle
7
192 syf.
·
2 günde
·
Puan vermedi
Çok güzel ve yararlı bir kitap. Tamamen hadis ve ayet ışığında ilerliyor, beni en çok cezbeden şey de bu sanırım. Falan hocamız, filan şeyhimiz demeden sağlam kaynak göstererek yazılmış bir eser. Kesinlikle tavsiye ederim, hayatta farkına varmadan alışkanlık haline getirdiğimiz yanlış alışkanlıklardan bahsediyor. Çoğu yerde tefekkür edebilebilirsiniz. Kendini yanlışlarınızı ve çözümlerini bulabilirsiniz. Kalbi karşılaştıran sebepler, bunların ispatları, ve bu kalp katılığına çözümler şeklinde ilerliyor. Kesinlikle okumalısınız
Kalp Katılığının Zararları
Okuyacaklarıma Ekle
22