1000Kitap Logosu
İnka Parei

İnka Parei

Yazar
BEĞEN
TAKİP ET
10
Okunma
0
Beğeni
702
Gösterim
Unvan
Alman Yazar.
Doğum
Franfurt, Almanya, 1967
Yaşamı
1967’de Frank­furt am Main’da doğ­du. Ço­cuk­lu­ğu Hes­sen’de geç­ti. 1987’de Ber­lin’e ta­şın­dı. Al­man di­li ve ede­bi­ya­tı, sos­yo­lo­ji, si­ya­sal bi­lim­ler ve si­no­lo­ji öğ­re­ni­mi gör­dü. Ya­za­rın ilk roma­­nı olan Göl­ge Bok­sö­rü, 2000 yı­lın­da Hans Erich Nos­sack Ödü­lü’ ne de­ğer gö­rül­dü ve ya­pıt bu­gü­ne ka­dar do­kuz di­le çev­ril­di. Ya­pıt­la­rı ki­mi eleş­tir­men­ler­ce “Ber­lin Je­ne­ras­yo­nu” adı ve­ri­len bir akı­ma da­hil edi­len Pa­rei, Ka­ran­lık­ta ad­lı ya­pı­tıy­la 2003 yı­lın­da In­ge­borg Bach­mann Ödü­lü’nü de al­dı. Ber­lin’de ya­şı­yor.
"İnsan sabahın erken saatlerinde, kıpırtısız nesnelerin arasında, insansız şehri oluşturan bütün o labirentin içinde uyanırdı ve rüzgârın, ışığın ve nemin hiçbir anlam taşımadan bunların üstünü örttüğünü bilirdi."
İnka Parei
Sayfa 21 - Can Yayınları/Can Sanat Yayınları
"Karanlığın ne olduğunu anlamaya çalıştı, ne kadar amansız ve mutlaktı... İnsan böyle bir karanlığın ancak çok küçük parçalarını aydınlatabiliryordu, güneşin karşısında tüm ışık kaynakları gülünç kalıyordu. Çok güçlü lambaların bile sınırlı bir ışığı vardı..."
İnka Parei
Sayfa 46 - Can Yayınları
"Garip, yüzlerinde kendisine ilgi çekici gelen hiçbir şey bulunmayan, net bir biçimde hatırlanmaya değmeyen ne kadar çok insan vardı. Yoksa bunun nedeni, aniden zihninin merkezine yerleşen o insanın hatlarını hatırlamak için kendini şiddetle zorlaması, bu hatlardaki ayrıntıların artık bir yüz şeklini oluşturmaya yanaşmayıp elinden kayıp gidecekleri kadar zorlaması mıydı?"
İnka Parei
Sayfa 82 - Can Yayınları
1
12 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.