İsmail Kurun

İsmail Kurun

YazarÇevirmen
8.0/10
2 Kişi
·
5
Okunma
·
0
Beğeni
·
20
Gösterim
Ahit teolojisi erken modern dönemde sosyal sözleşme kavramının geliştirilmesine ilham vermiştir. Onyedinci ve onsekizinci yüzyıl sosyal sözleşme filozofları Reforme edilmiş Protestanlığın teolojik-politik ahit fikrini seküler bir kalıba dökmüşler ve böylece sosyal sözleşme teorilerini geliştirmişlerdir. Bu nedenle sosyal sözleşme teorisinin onyedinci yüzyılda Hugo Grotius, Thomas Hobbes ve John Locke'un eserlerinde hiç yoktan ortaya çıkmış gibi görülmesi manidar bir şekilde ilginçtir.
Protestanlığın nispeten daha etkili olduğu kuzeybatı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde yerleşik ve güçlü bir liberal gelenek bulunmasına karşılık İtalya, Fransa ve Polonya gibi büyük oranda Katolik olan ülkelerde yerleşik ve güçlü bir liberal gelenek nispeten daha zayıf olmuştur.
Locke, yazılarının hiçbir yerinde teslisi reddetmemiştir, fakat Kutsal Kitap tefsirine olan ilgisi gitgide büyüdükçe, muhtemelen, teslisi patristik dönemde orijinal Hristiyanlığa eklenen doktrinlerden biri olarak görür olmuştu. Locke, teslis doktrinine açıkça karşı çıkmayarak beladan uzak durmayı istemiş olmalıdır, çünkü o dönemde teslis dokrinini kabul etmek yasal bir zorunluluktu.
Locke'un teolojik-siyasal felsefesinin zorunlu, kaçınılmaz ve gayri-kasdî bir şekilde onun kendi zamanının fikir ikliminin unsurlarını taşıdığı, dolayısıyla onun liberal siyasî düşüncesindeki teolojik temaların kendi bilinçli seçimi değil de zamanının 'Zeitgeist'inin kaçınılmaz sonuçları olduğu yönündeki argüman zayıftır. Locke öndegelen siyasî eserlerini Galileo ve Newton'un fizikî dünyayı mekanikleştirmesinden, Bacon ve Descartes'ın felsefeyi sekülerleştirmesinden, Suarez ve Grotius'un hukuk teorisini sekülerleştirmesinden yaklaşık yarım asır sonra yazmıştır.
Locke'un doğal haklar teorisi teolojik postülalara dayandırılmış ve dinî temalara sarıp sarmalanmıştır. Locke, doğal hukuku "ilahî iradenin emri (the decree of the divine will)" olarak tanımlamıştır. Locke'un içinde kendi liberal siyaset felsefesini anlattığı Hükümet Üzerine İkinci İnceleme adlı kitabında Kutsal Kitaba veya Tanrıya göndermede bulunmayan sadece birkaç sayfa vardır.
İnsanların birbirine güveni herhangi bir toplumun temelini oluşturur. Locke'a göre ateizmin yıkıcı doğası işte burada yatmaktadır. Ateist insanların birbirlerine güvenmeleri için hiçbir nedenleri yoktur. Bu nedenle Locke, bir bireyin dinî inancını kaybetmesini nihaî yozlaşma olarak görür.
İnsanlar yöneticinin doğal hukuka itaat edeceğine güvenmelidirler ve bu güven, sadece, yönetici bir Tanrıya inandığında elde edilebilir. Bu fikirlerin sonucu olarak Hoşgörü Üzerine Bir Mektup'ta Locke, siyasal otoritenin, Hristiyan olup olmadığına bakılmaksızın herhangi bir dinin inananını hoşgörmesi, ancak hiçbir dine/Tanrıya inanmayanları hoşgörmemesi gerektiği sonucuna varır. Locke'a göre ateistler güvenme yeteneğine veya güvenilme özelliğine sahip değillerdir ve bu durum onları herhangi bir beşeri toplum için tehlikeli kılar.
352 syf.
·Puan vermedi
Kitabi başlığı dikkatimi cektigi icin satin aldim. Yazarın yabanci olmasi ve islam ile kapitalizmi değerlendireceği umudu ile okudum. Bilinenin haricinde derinlikli bir bakis acisi sunduğunu söylemem mümkün degil. Iktisadi konulardan daha fazla islam tarihi ile ilgili konulara deginmis. Ancak yazar islamin erken doneminde siyasi olaylarin arla planında yatan iktisadi gerçeklerin toplumsal tercihleri etkilemesini güzel değerlendirmis. Bu konuda hakkini vermek gerekiyor. Diger taraftan temel bazi konularda yanlis ve/veya eksik bilgiler verdigini soyleyebilirim. Tabii kendi bilgilerim ekseninde bunu söylüyorum. Insan dogasinin temel durtulerinden birisi olan iktisadi cikarin esasinda asri saadet olarak degerlendirilen donemde dahi pek cok müslümani yönlendirdiği gercegini de gözler önüne sermiş. Konu ile ilgili arastirma yapanlarin okuyabilecegi bir kitap ancak sadece bilgi edinmek amaciyla daha faydali yazarların oldugunu dusunmekteyim. Saygilarimla...

Yazarın biyografisi

Yazar istatistikleri

  • 5 okur okudu.
  • 5 okur okuyacak.