İsmail Mangaltepe

İsmail Mangaltepe

YazarÇevirmen
0.0/10
0 Kişi
·
4
Okunma
·
0
Beğeni
·
26
Gösterim
Theodoretos: 393 yıllarında doğmuş olan
ç Theodoretos "Kilise Tarihi"'nde 428 yılına kadar meydana gelen olayları yazmıştır[29]. Bu eserde 395 yılında Hunlar'a Hıristiyanlığı kabul ettirmek için rahiplerin gönderildiğini ve 434 yılında Hun lideri Rua'nın Trakya'ya gelerek İstanbul'u tehdit ettiğini ve aniden öldüğünü haber veren kayıtlar bulunmaktadır[30].
Kekaumenos: XI. yüzyılın önemli bir eseridir. Müellif Bizanslı seçkin bir aileden gelmektedir. Bulgarlar, Peçenekler ve Selçuklular hakkında bizim için önemli bilgiler vardır[97].
Gök-Türklerin lideri İstemi, Avarların kaçtığını[149] ve kendi ülkesinden ayrılmaları ile Türklerin mülklerine verdikleri zararı öğrenince, doğal olarak bozkırlı kavimlerde olduğu gibi, övünerek ve gururlanarak şunları söylemiştir: "Onlar kuş değil ki Türklerin kılıçlarından kaçabilmek için gökyüzüne uçabilsinler, onlar balık değil ki sulara girip denizin derinliklerine saklanabilsinler; sadece yeryüzünde yolculuk edebilirler. Eftalitler ile savaşımıza son verir vermez, Avarlara saldıracağım ve benim kudretimden kaçamayacaklar". İstemi'nin bu gururlu tavırlarla Eftalitlerle savaşına devam ettiği söylenmektedir[150].
Sokrates: 380 ile 440 yılları arasında yaşamış olan bir kilise tarihçisidir. Bazı rivayetlere göre İstanbul'da doğmuş, bazı rivayetlere göre de II. Theodosius zamanında İstanbul'a gelmiştir[21]. "Kilise Tarihi" adlı eserinde 306-439 yılları arasındaki tarihi olayların[22] yanı sıra özellikle II. Theodosius'un iktidarının son yıllarındaki olaylar anlatılmaktadır. Yedi kitaptan oluşan eserde Hunlarla Gotların savaşları, 430 yılındaki Burgudların Hunları mağlup etmesi ve 434'de Hun lideri Rua'nın ansızın ölümünden bahsedilmektedir
Eunapius: İyi bir edebiyatçıdır. 347-414 yılları arasında yaşadığı tespit edilmiştir. Aslen Sardes'li[13] olan Eunapius aynı zamanda tıp ile de ilgilenmiştir. Dönemindeki en önemli 23 filozofun biyografisini kaleme almıştır. Eunapius 14 kitaptan oluşan İmparatorların Tarihi adlı bir eser yazmıştır[14]. Bu kitap 270 yılından 407 yılına kadar olan hadiseleri kapsamaktadır. Hunlar hakkında bilgi
veren kısımlar maalesef kayıptır. Ancak bu müellifin eserinden alıntı yapan eserlerden, Eunapius'un Hunlarla ilgili bilgi verdiğini öğrenebilmekteyiz.
Zosimos: Doğu Roma İmparatoru II.Theodosius (408-450) zamanında yüksek devlet memurluğunda bulunmuştur. Zosimos, 500'lü yıllarda 6 kitaplık bir Roma Tarihi (Nea Historia) kaleme almıştır. Bu eserden Hunlarla ilgili bilgiler edinmek mümkündür. Bu eser de yine İstanbul Patriği Photios'un eserinde yer almaktadır[18].
211 syf.
·6 günde·Beğendi·Puan vermedi
Paylaştığım pdf sitelerinin birinde karşıma çıktı merak edip indirdim okumaya başladım çok güzel ve çok faydalı bilgiler kaleme alınmış tarih severlerin okumasını tavsiye ederim ve bir kez daha Prof. Fritz Neumar'ın sözü aklıma geldi ''TÜRKLERİ TARİHTEN ÇIKARIRSANIZ GERİYE TARİH DİYE BİR ŞEY KALMAZ''. Sitede kontrol ederken 0 okunması olduğunu ve ilk okuyucusunun ben olduğumu öğrenince şaşırdım biraz ama herkesin zevki ayrıdır buna karışamam.

Kitapta çok büyük bir uğraş ile toplanılmış bir çok bilgi mevcuttur Orta Asyadan gelen Türk kavmi Roma ve Bizans ile tanışmış birbirlerine elçiler göndererek kaynaşmaya başlamışlar ve daha sonra devamında bir çok olay olmuştur bunlarla ilgili bir çok Bizans ve Roma yazarlarının eserleri vardır 6.yy da yaşanan ve kaleme alınan bir çok eser ismi mevcuttur.
''Bu kitap iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda Menandros Protektor'un hayatı, eseri ve Türklerle ilgili verdiği bilgiler yer almaktadır. İkinci kısımda ise Theophylaktos Simokattes'in hayatı, eseri ve Türk kavimleri hakkındaki malûmatın çevirisi bulunmaktadır. Gerek metin içinde gerekse dipnotlarda asıl metne sadık kalmak suretiyle, bu kaynakları İngilizceye çeviren müelliflerin dipnotlarının haricinde, araştırmacıların ve okuyucunun eseri daha, iyi anlaması için, açıklamalar ve eklemeler yapılmıştır. Bu eserin oluşturulmasının gayesi Türk tarihi ve Bizans tarihi üzerine yapılan çalışmalara bir katkı sağlamaktır. Elbette yeterli olduğunu iddia etmek mümkün değildir. Ancak eksiklikleri ve hataları ile beraber bir boşluğu dolduracaktır.''

Yazarın biyografisi

Adı:
İsmail Mangaltepe
Unvan:
Türk Yazar

Yazar istatistikleri

  • 4 okur okudu.
  • 5 okur okuyacak.