Jean-François Bayart

Jean-François Bayart

Yazar
7.0/10
1 Kişi
·
2
Okunma
·
1
Beğeni
·
474
Gösterim
Adı:
Jean-François Bayart
Unvan:
Fransız Siyaset Bilimci
Doğum:
Boulogne-Billancourt, 1950
University of Cambridge ve University of California, Los Angeles’ta sosyoloji profesörüdür. Tarihsel ve karşılaştırmalı sosyoloji alanında pek çok araştırma yürütmüştür. Eserlerinden bazıları şunlardır: The Sources of Social Power, Vol I: A History of Power from the Beginning to 1760 A.D., New York: Cambridge University Press, 1986 [İktidarın Tarihi 1 (Başlangıcından 1760’a Kadar Toplumsal İktidarın Kaynakları), çev. Emre Kolay, Esin Saraçoğlu, Olcay Sevimli, Soner Torlak, Phoenix Yayınları, 2013]; The Sources of Social Power, Vol II: The Rise of Classes and Nation- States, 1760-1914. Cambridge University Press, 1993 [İktidarın Tarihi 2 (Sınıfların ve Ulus-Devletlerin Yükselişi 1760-1914), çev. Ali Rıza Güngen, Elçin Deniz Ela, Gülben Şaş, Phoenix Yayınları, 2013]; Incoherent Empire, Londra/New York: Verso Books, 2003; The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing, Cambridge University Press, 2005 [Demokrasinin Karanlık Yüzü (Etnik Temizliği Açıklamak), çev. Bülent Doğan, İthaki Yayınları, 2012]; Power in the 21st Century: Conversations with John A. Hall, Polity, 2011; The Sources of Social Power, Vol III: Fractured Globalization, Cambridge University Press, 2012; The Sources of Social Power, Vol IV: Universal Globalizations, Cambridge University Press, 2012.
"Halbuki tarihsel deneyim göstermiştir ki, toplumsal bir failin gerçekleştirdiği kimlik teşhisi her zaman bağlamsal, çoğul ve görelidir. Saint-Malo'da oturan bir kişi, kendini Rennes'li karşısında Saint-Malolu, Parisli karşısında Bröton, Alman karşısında Fransız, Amerikalı karşısında Avrupalı, Afrika karşısında Beyaz, patronu karşısında emekçi, Protestan karşısında Katolik, karısının karşısında koca, doktorunun karşısında hasta olarak tanımlar. Bu kimliklerin her biri, Max Weber'in etniklikten söz ederken dediği gibi 'varsayılmıştır' ve muhtemelen, örneğin siyasal alanda, belli bir grupla bütünleşmeye yardımcı olur; ancak böyle bir grubun kuruluşunu bir başına gerçekleştirmez. Bunun sonucu olarak bu kimliklerden hiçbiri, bir bireyin sahip olduğu kimliksel yığını sonuna kadar tüketerek içeremez. Kültürelci düşünce aptalcadır, çünkü sürekli dönüşüm halindeki kimlikleri zamandışı gözlere dönüştürmekle yetinmeyip bir failin veya fail grubunun belli bir tarihsel anda, belirli koşullarda ve yalnızca sınırlı bir süre için kendilerini tanımladıkları somut işlemleri de gizler."
Yeni Beaujolais şarabı gibi, kültürelcilik de tatsızdır: sebep olduğu sarhoşluk kuşkusuz serttir ve akşamdan kalmalığa yol açar. Kültürelcilik şarabının içinde gerçeğin bulunabileceğini de söyleyemeyiz: olayların analiz edilmesi kültürelciliğin varsayımlarını çabucak çürütür. Basit bir nedeni vardır bunun. Kültürelcilik, "kültür"ün kendi içinde kapalı, durağan; belirli görüşler, tavırlar veya tutumlarla -hem Tocqueville hem de Max Weber'in kullandığı deyimle- güçlü bir "ilişki"si olan bir temsiller, inançlar ve simgeler toplamı olduğunu inatla savunur.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Jean-François Bayart
Unvan:
Fransız Siyaset Bilimci
Doğum:
Boulogne-Billancourt, 1950
University of Cambridge ve University of California, Los Angeles’ta sosyoloji profesörüdür. Tarihsel ve karşılaştırmalı sosyoloji alanında pek çok araştırma yürütmüştür. Eserlerinden bazıları şunlardır: The Sources of Social Power, Vol I: A History of Power from the Beginning to 1760 A.D., New York: Cambridge University Press, 1986 [İktidarın Tarihi 1 (Başlangıcından 1760’a Kadar Toplumsal İktidarın Kaynakları), çev. Emre Kolay, Esin Saraçoğlu, Olcay Sevimli, Soner Torlak, Phoenix Yayınları, 2013]; The Sources of Social Power, Vol II: The Rise of Classes and Nation- States, 1760-1914. Cambridge University Press, 1993 [İktidarın Tarihi 2 (Sınıfların ve Ulus-Devletlerin Yükselişi 1760-1914), çev. Ali Rıza Güngen, Elçin Deniz Ela, Gülben Şaş, Phoenix Yayınları, 2013]; Incoherent Empire, Londra/New York: Verso Books, 2003; The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing, Cambridge University Press, 2005 [Demokrasinin Karanlık Yüzü (Etnik Temizliği Açıklamak), çev. Bülent Doğan, İthaki Yayınları, 2012]; Power in the 21st Century: Conversations with John A. Hall, Polity, 2011; The Sources of Social Power, Vol III: Fractured Globalization, Cambridge University Press, 2012; The Sources of Social Power, Vol IV: Universal Globalizations, Cambridge University Press, 2012.

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 2 okur okudu.
  • 12 okur okuyacak.