Jean-Louis Michon

Jean-Louis Michon

Yazar
0.0/10
0 Kişi
·
0
Okunma
·
1
Beğeni
·
20
Gösterim
Adı:
Jean-Louis Michon
Unvan:
Bilgin, Derleyici.
Doğum:
Paris, Fransa, 13 Nisan 1924
Ölüm:
Cenevre, İsviçre, 22 Şubat 2013
Eğitim: Paris Üniversitesi
" Karşılaştırmalı dinler ” alanına ilgi duymuş olan kişilerden birçoğu mitler, dogmalar ve farklı dinleri karakterize eden ritüeller arasında ortak bir paydanın, tüm kutsal yolların onları takip edenleri sevk etme amacı taşıdıkları merkezî bir noktadan hâsıl olan derin bir yakınlığın var olduğunu keşfetmiş olacaklardır.

Aynı kişiler ayrıca İslâm çerçevesi içinde tasavvufun bu derûnî boyutunu, ilâhî huzur diyarına ulaşmaya can atanlara açılmış olan yolu fark edeceklerdir.

"Hakîkat arayışı”nda olan birçok çağdaş düşünürün -ki elinizdeki antolojiye katkıda bulunanlardan tamamı o kategoriye aittir- tasavvufu yalnızca İslâm'ın kalbi olarak idrâk etmelerinin sebebi budur.


(bu idrâkin spesifik atıfları diğerleri yanında Geoffroy, Lings, Macnab, Nasr, ŞâhKâzımî ve Schuon tarafından yazılan makalelerde bulunabilir).

Jean-Louis Michon

Ekim 2005 / Ramazan 1426
Jean-Louis Michon
Sayfa 25 - İnsan Yayınları - irfan ve tasavvuf dizisi
Sufî ve "sûfîlik” kelimeleriyle ifade edilen şeyle alâkalı herhangi bir yanlış anlamadan kaçınmak için, her iki terimin de hicrî ilk asırdan bu yana (mîlâdî sekizinci asır) sûfîliğin (Arapça tasavvuf, saflığın bir nişanesi olarak yünden -sûf- yapılan bir giysiyi giyenlerin yolu) manevî aydınlanış arayışını ifade için kullanılırken, "sûfî”nin de Allah'a yakınlığın aşikâr bir derecesine vasıl olmuş kişiyi ifade için kullanılmış olduğunu belirtmek önem taşımaktadır.

Bu durum, tasavvufun her zaman Kur'ân vahyinden, Peygamber'in (s.a,v.) sünneti ve hadislerinden hâsıl olup asırlarca kesilmeksizin aktarılan fikrî bir inanç biçimini temsil eden İslâm akidesi dokusuna nakşolduğunu göstermektedir.

Mıstisizmin evrensel unsurları olan ilâhî aşk ve hikmete ulaşma yolu olarak tasavvuf, sahihliğinin, tabiatüstü tesir ve verimliliğinin sonsuz ispatını sunmuştur.

Hz. Muhammed ashâbının Kur'ân ayetlerini okumayla ve Allah'ın isimlerini zikirle meşgul oldukları gecelerde onunla birlikte oturdukları vahyin başlangıcından, İslâm dünyasının dört bir yanında ruhlarını arındırmaya ve bir mürşîdin gözetimi altında mürşîd atalarının yolunu takip etmeye can atan tarîkatlara bağlı yüz binlerce müntesibin bulunduğu günümüze kadar durum budur.

O halde tasavvufun daha çok, Batı dünyasında onun adını, ününü ve hatta saf bir bağlıyı herhangi bir dinî zorunluluk olmadan çabuk manevî gelişim vaadiyle cezbetmek için psiko-manevî uygulamalarından bazılarını kullanan dar görüşlü hareketlerle hiçbir alâkası yoktur.

Jean-Louis Michon
Ekim 2005 / Ramazan 1426
Jean-Louis Michon
Sayfa 26 - İnsa yayınları - irfan ve tasavvuf dizisi
Söylendiğine göre, fakir ve seyyah derviş olan Şems-i Tebrizî, zâhirî ve bâtınî ilimlerde meşhur bir âlim olan Mevlânâ'yla karşılaşmış ve onun kitaplarını eline alıp bir havuza fırlatmıştır. Mevlânâ'ya bir seçenek sunmuştur; ya yalnızca ruha odaklanan bir hale ilerlerken ona eşlik edecek ya da dilerse kitaplarına kavuşacaktır -esrarengiz şekilde kitaplar hiç zarar görmemiş olacaktır. Dinî ilimler ve tefekkürün manevî fikirlerle dolu o değerli ciltlerini terk eden Mevlânâ, ma'şûkla bir olmak için onun adına takdir edilen yola koyulmuştur.

Mevlânâ'yla birlikte durup kendimize şu soruyu sorma sebebimiz hâsıl olur: Olup bitenden sonra onun tasavvuf üzerine yazılmış kitapları okumasının ne faydası vardır? Nihaî olarak gözlerimizi o sayfadan bu sayfaya çevirmek yerine, dillerimizi kâinâtın Rabbini doğrudan zikirle meşgul etsek daha iyi yapmış olmaz mıyız? Üzücü bir şekilde bu çağda ve günümüzde ancak çok az insan Şems-i Tebrizî'nin kişisel kılavuzluğuna ulaşma şansına sahip olacaktır. Daha ziyade, kendimizi çoğunlukla kitaplara verip onlardan şahsî ihtiyaçlarımız uyarınca çeşitli yararlar elde ediyoruz. Kimileri tasavvuf hakkında bazı bilgi ve gerçekleri elde etmek için okuyacak ve her ne kadar tecrübelerin hiçbir sistematik düzeni olmasa da bu kitapta adı geçen hususları ziyadesiyle bulacaktır. Ancak dinle alâkalı kitapları okumakla edinilecek en derin fayda, manevî doktrin ya da fikirlerin izahları okuyucu içindeki doğrudan taakkul için anahtar haline geldiklerinde gerçekleşir. Umarız ki bu husus elinizdeki makalelerden hâsıl olacak en büyük faydayı teşkil eder; okuyucu tasavvufun belli bir yönünü öğrenirken derûnda kesinliklere giden kapıları açacak bir ya da birden fazla "anahtar”la karşılaşabilir. İçimizdeki bu vakıalara "doğrudan taakkul” diyebiliriz. Eğer okuyucu lâyıkıyla onlara açık olursa, evrensel bir metafizikî hakîkatin bu neviden "derûnî ispatlar”ının birçok anahtarına bu kitapta erişebilir. Bu nevi okuyucuların her durumda Müslümanlar için mümkün olabilecek bir tarzdâ sûfîlere dönüşmeleri şart değildir -sadece basit bir şekilde bir akıl seviyesine ulaşacaklardır ki genellikle tüm kalıntılar modern düşünce alışkanlıklarımızda keşfedilmemiş kalmaktadır.


Roger Gaetani
Ocak 2006
Jean-Louis Michon
Sayfa 18 - İnsan yayınları - irfan ve tasavvuf dizisi
İslam esasen bir "bilgi yoludur"; yani tasavvufun manevi metodu, insanla Allah arasındaki hayali...boşluğu birleştirme yoluyla insanın zekasını merkez alır.
Oryantalistler...tasavvufun kökenini İran, Hindu, Neoplatonik ya da Hıristiyan kaynaklara dayandırmışlardır. Ne var ki...sufi büyüklerin bizatihi peygambere kadar kırılmaz bir zincirle (silsile) uzanan manevi nesillerinden şüphe için geçerli hiçbir sebep yoktur.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Jean-Louis Michon
Unvan:
Bilgin, Derleyici.
Doğum:
Paris, Fransa, 13 Nisan 1924
Ölüm:
Cenevre, İsviçre, 22 Şubat 2013
Eğitim: Paris Üniversitesi

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 1 okur okuyor.
  • 3 okur okuyacak.