Jerry Kloby

Jerry Kloby

Yazar
0.0/10
0 Kişi
·
1
Okunma
·
1
Beğeni
·
101
Gösterim
Adı:
Jerry Kloby
Unvan:
Sosyoloji Profesörü, Yazar
Doğum:
1954
Jerry Kloby, 2006 yılından beri Morris County College'da sosyoloji profesörüdür. Eskiden Montclair Eyalet Üniversitesi, William Paterson Üniversitesi ve Rutgers Üniversitesi'nde ders vermiştir.

Kloby'nin ana uzmanlık alanı ABD'deki sosyal ve ekonomik eşitsizliktir. Doktora tez çalışması Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eşitsizliğin büyümesini 1973-1985 yılları arasında inceledi. Daha sonra, ABD eşitsizliğini küresel bağlamda (Eşitsizlik, Güç ve Kalkınma, Prometheus / Random House tarafından yayınlanan) inceleyen iki kitabını yayınladı.

Kloby, Monmouth County'de karısı Kathryn, iki çocuğu, sayısız tavuk ve üç Chinooks (kızak köpeği nadir bir cins) ile yaşıyor.
CIA'nın ilk ve en başarılı operasyonlarından biri 1950'lerin başında İran'da gerçekleşti. İran o zamanlar ilerici bir milliyetçi olan Muhammed Musaddık(1880-1967) tarafından yönetiliyordu. Musaddık Hükümeti, İran'ın petrol endüstrisinde tekel kurmuş İngiliz petrol şirketini millileştirdi. Amerika ile Büyük Britanya, Musaddık'ın uygulamalarına karşı çıktı. İngiltere, Amerika hükümeti ve Amerika'nın büyük şirketleriyle birlikte İran petrolünü dünya çapında boykot etti. Ne var ki boykot ve onun yol açtığı ekonomik sorun hükümeti devirmeye yetmedi. Bunun üzerine CIA, ingiliz istihbarat teşkilatıyla birlikte hükümeti devirmek için ilk kampanyasını başlattı. Darbe, Kermit''Kim'' Roosevelt ( eski başkan Theodore Roosevelt'in sorunu) öncülüğünde yapıldı ve Musaddık başarılı bir şekilde alaşağı edildi. İran'da karşı konulmaz bir diktatör olan Şah Rıza Pehlevi başa getirildi. Ayrıca darbe Amerikan petrol şirketlerinin büyük bir ayağının bölgede konumlanmasını sağladı. Yeni bir anlaşma uyarınca, Gulf oil, Standart Oil, Socony-mobil ve Texaco gibi petrol şirketleri İran petrolünün %40'ını paylaşacaktı. Beklenildiği gibi, Kim Roosevelt 1960'da Gulf Oil şirketinin başına getirildi. Ancak darbe, yıllarca sürecek baskı, sömürü ve Batı'ya özellikle Amerika'ya karşı artan nefret duygusunun tohumlarını da atmıştı. Şah'ın İran'ı dünyadaki baskıcı devletlerden biri belki'de insan haklarını ihlal eden devlet olarak ün yaptı. Şah'ın yönetimi altında gizli servis SAVAK, büyük önem ve güç kazandı. 1970'lerin sonunda şah iktidardan önce İran hapishanelerinde 25000 -100000 politik mahkumun bulunduğu tahmin ediliyor. Üstelik bu, hikayenin sadece bir kısmı. Uluslararası Af Örgütü 'nün bir yetkilisine göre o zamanlar İran,''dünyadaki en büyük ölüm cezası oranına sahipti, hiçbir meşru sivil yargılama sistemi yoktuve işkence akıl almaz boyuttaydı. Dünyadaki hiçbir ülke İran'dan daha kötü bir insan hakları siciline sahip değildi.
Jerry Kloby
Sayfa 314 - güncel yayıncılık
** 1959 ve 1960'ta Amerika'dan kalkan uçakların bomba ve imha saldırıları. Hedefleri arasında şeker kamışı tarlaları vardı ve şeker fabrikaları bombalandı
**Küba'daki hindileri bir virüsle hasta etmesi için Kanadalı bir tarım teknisyenine 5 000 dolar ödendi ve tahminen 8000 hindi öldürüldü
** 1971'de CIA, Kübalı sürgünlere Afrika domuz hummasına yol açan bir virüsü bulaştırdı. iki ay içinde Küba hükümeti ülke çapında bir hayvan salgınına engel olmak için 500 000 domuzu kesmek zorunda kaldı.
Jerry Kloby
Sayfa 356 - güncel yayıncılık
Komprador sınıf, sömürü sisteminden yararlanan ve çıkarları, metropolitan(gelişmiş) ülkelerdeki benzerleriyle çok yakından bağlantılı yerli elitlerdir.
Jerry Kloby
Sayfa 263 - güncel yayıncılık
Carnoy, devlet ve kapitalist ekonomi arasındaki ilişkiyi elle alırken, devletin devamlılığını garantiye alması için belli koşulları yerine getirmesi gerektiğini belirtir. Bu koşullar:
1) Birikim özel sektörlerde gerçekleştiğinden devlet üretimi ancak sınırlı ölçüde kontrol edilebilir.
2) Devlet vergi yoluyla gelir elde etmede özel sektöre bağımlıdır, bu nedenle birikimi engelleyecek politikalar gütmesi pek mümkün değildir.
3) Aynı şekilde devlet birikimi sürecini hızlandıracak bir desteğe sahiptir.
4) Devlet personeli kendi başına bir güce sahip değildir ve dolayısıyla ‘’ tüm toplumun ortak ve genel çıkarlarını’’temsil ederken, desteğe ihtiyaç duyar
Jerry Kloby
Sayfa 168 - güncel yayıncılık
Zengin ülkelerden yoksul ülkelere akan yatırım sermayesi, genelde, yabancı yatırımcıların yararına servet elde etmeyi destekleyen kalkınma projeleri ve hizmetler için harcanmıştır. Tarafsızca değerlendiğinde, zengin ülkelerin yoksul ülkelere büyük miktarda borçlu olduğu ve 3. Dünya'nın günümüzde karşı karşıya bulunduğu borç krizinin, merkez ülkelerin asırlarca değerinin çok altında satın aldıkları kaynakların ve emeğin bir sonucu olduğu söylenebilir
Jerry Kloby
Sayfa 465 - güncel yayıncılık
Neoliberalizmin başlıca ilkeleri arasında endüstrilerin ya da ekonomi sektörlerinin serbest bırakılması; gümrük vergilerinin ve ticarete engel olan diğer şeylerin kısıtlanması ya da ortadan kaldırılması; sosyal hizmetler için yapılan devlet harcamalarının azaltılması; özelleştirme devletin sahip olduğu yatırımların özel sektöre satılması ve yerli talep yerine ihracat için üretim yapmaya ağırlık vermek
Jerry Kloby
Sayfa 289 - güncel yayıncılık
Fortune 500 listesindeki şirketlerin çoğu, birçok az gelişmiş ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasından(GSYİH) daha fazla yıllık satışlara sahiptir.( Örneğin, General Motors'un yıllık satışı Orta Amerikanın yedi ülkesinin toplam gayri safi yurtiçi hasılasından fazladır ve Exxon'un yıllık satış tutarı, Kuveyt'in gayri safi yurtiçi hasılasının dört katıdır)
Jerry Kloby
Sayfa 125 - güncel yayıncılık
Kral Leopard'ın yirmi yıllık yönetiminden sonra Kongo'nun tahmini 10 milyon sakini Belçika ya da yerli askerlerin ellerinde veya sömürünün yol açtığı açlık ve hastalıklar yüzünden öldü
Jerry Kloby
Sayfa 270 - güncel yayıncılık
Geri kalmışlık ve sömürünün somut sorunları 3. Dünya'nın çoğunda hep yoksulluk, açlık , hastalık ve ölüm olarak ortaya çıkmıştır. 700 milyon insanın açlık çektiği, çoğunun yetersiz beslenmeden kaynaklanan dirençsizliğin yol açtığı hastalıklarda dahil olmak üzere açlıkla ilintili hastalıklardan öldüğü tahmin edilmektedir. bu ölümlerin büyük çoğunluğu çocuklarda görülmektedir. Her yıl 12 milyon çocuk açlıkla ilintili hastalıklar yüzünden ölmektedir. Ayrıca 2 milyar insan öğünlerinde yeterince vitamin ve mineral alamamaktadır. Bu da ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır
günümüzde dünyanın büyük bir kısmında çok yaygın olan açlık ve yoksulluk, kaynak, zenginlik ve iktidarın eşitsizce paylaşımının doğrudan bir sonucudur.
Jerry Kloby
Sayfa 279 - güncel yayıncılık
1984'den 1990'a kadar,Dünya bankası ve IMF'nın topladığı borç net olarak 155 milyar doların yoksul ülkelerden zengin ülkelere aktarılmasıyla sonuçlanmıştır
Jerry Kloby
Sayfa 293 - güncel yayıncılık
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Jerry Kloby
Unvan:
Sosyoloji Profesörü, Yazar
Doğum:
1954
Jerry Kloby, 2006 yılından beri Morris County College'da sosyoloji profesörüdür. Eskiden Montclair Eyalet Üniversitesi, William Paterson Üniversitesi ve Rutgers Üniversitesi'nde ders vermiştir.

Kloby'nin ana uzmanlık alanı ABD'deki sosyal ve ekonomik eşitsizliktir. Doktora tez çalışması Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eşitsizliğin büyümesini 1973-1985 yılları arasında inceledi. Daha sonra, ABD eşitsizliğini küresel bağlamda (Eşitsizlik, Güç ve Kalkınma, Prometheus / Random House tarafından yayınlanan) inceleyen iki kitabını yayınladı.

Kloby, Monmouth County'de karısı Kathryn, iki çocuğu, sayısız tavuk ve üç Chinooks (kızak köpeği nadir bir cins) ile yaşıyor.

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 1 okur okudu.
  • 7 okur okuyacak.