1000Kitap Logosu
Kamile Ün Açıkgöz
Kamile Ün Açıkgöz
Kamile Ün Açıkgöz

Kamile Ün Açıkgöz

Yazar
BEĞEN
TAKİP ET
7.0
2 Kişi
10
Okunma
0
Beğeni
250
Gösterim
Unvan
Profesör Doktor
Doğum
Aydın, Türkiye
Yaşamı
Hacettepe Üniversitesi’nde, İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında 1978’de Lisans, aynı üniversitede Eğitim Programları ve Öğretim alanında 1980’de Yüksek Lisans, 1984’de Doktora çalışmalarını tamamladı. Eğitim Programları ve Öğretim alanında 1990’da Doçent, 1996’da Profesör oldu. Hacettepe ve İnönü Üniversitelerinde çalıştı. ABD’de Minnesota Üniversitesinde Fulbright, Almanya’da Tübingen Üniversitesi’nde DAAD Profesörü olarak araştırma, yayın ve eğitim etkinliklerine katıldı. Ayrıca, Hollanda’da Nijmegen, Almanya’da Bremen, Hamburg, Koblenz-Landau, İtalya’da Palermo, İsveç’te Stockholm Üniversitelerinde alanıyla ilgili çalışmalar yaptı. Rheinland–Pfalz Eyaleti Eğitim Bakanlığı’nın davetlisi olarak Almanya’da, Ulusal Eğitim Bakanlığının davetlisi olarak İsveç’te öğretmenlere; Bremen Kültür Derneğinin davetlisi olarak Almanya’da Anne babalara; Hogeschool Gelderland’ın davetlisi olarak Hollanda’da öğretmen adaylarına eğitim verdi. YÖK-Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesinde ve Avrupa Konseyi Adalet Teşkilatını Yeniden Yapılandırma Projesi'nde Eğitim Programları ve Öğretim uzmanı olarak görev aldı. İkisi ortak yazarlı 8 kitabı, 65 ulusal ve uluslararası makale ve bildirisi bulunmaktadır. Yaklaşık 40 Araştırma Projesinin yöneticiliğini yapmıştır. 21 Yüksek Lisans, 20 Doktora tezi, 6 Tezsiz Yüksek Lisans Projesi yönetmiştir. Çeşitli uluslararası ve ulusal dergilerin editör kurullarında görevlidir. Yüzlerce konferans, panel ve bilimsel toplantıya katılmıştır. İngilizce ve Almanca bilmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanlığı’ndan 2008’de emekli olmuştur. Şu konularda araştırma, yayın, danışmanlık; öğrenci, öğretmen, müfettiş, yönetici, ana baba eğitimi çalışmaları yapmaktadır: Aktif Öğrenme, Öğrenme Stilleri, Eğiticilerin Eğitimi, Çatışmaların Çözümü, Etkili Sınıf Yönetimi, Etkili Öğretmen Eğitimi, Öğrencilerin Güdülenmesi, Çoklu Zeka Kuramı ve Uygulanması, Öğrenme Stratejileri ve Çalışma Becerileri (Öğrenmeyi Öğrenme), Üst Düzey Öğrenmelerin Gerçekleştirilmesi, Çocuğun Çok Yönlü Geliştirilmesi, Çocuğumuzun Başarısının Artırılması, Zihin Geliştirme ve Etkili Düşünme, Aile-İçi İletişim.

Alıntılar

Henüz kayıt yok