Giriş Yap

Kanuni Sultan Süleyman

Yazar
9.9
12 Kişi
Unvan
Osmanlı İmparatorluğu'nun onuncu padişahı ve 89. İslam halifesi
Doğum
Trabzon, 6 Kasım 1494
Ölüm
Zigetvar, Macaristan, 7 Eylül 1566
Yaşamı
I. Süleyman veya Kanuni Sultan Süleyman ya da birçok batı ülkesinde bilindiği isimle Muhteşem Süleyman, onuncu Osmanlı padişahı ve 89. İslam halifesidir. Ayrıca I. Süleyman'ın 10. Osmanlı sultanı olması sebebiyle On numarayı tamamlayan manasına gelen Saibü'l Aşereri'l Kamilet'de denmiştir. I. Süleyman, günümüzde Türkiye'nin Trabzon şehrinde, 27 Nisan 1495 tarihinde doğdu. Babası I. Selim, annesi ise Ayşe Hafsa Sultan idi. Yedi yaşında bilim, tarih, edebiyat, din ve askeri taktikler için İstanbul'da yer alan Topkapı Sarayı'ndaki Enderun'a gönderildi. Din dersi dışında Karakızoğlu Hayrüddin Efendi'den tarih, edebiyat ve fen dersi aldı. Özel mesleği kuyumculuktu. Genç yaşlarda Pargalı Damat İbrahim Paşa'nın arkadaşı oldu. Süleyman, Şebinkarahisar ve Bolu Sancakbeyi olarak atanmak istendi. Fakat Amasya Sancakbeyi olan amcası Şehzade Ahmet bu olaydan hoşnutsuzluk duydu. Bu sebepten 1509'da, Kırım'da bulunan Kefe Valiliği'ne atandı. 1512'de babası I. Selim'in tahta çıkmasıyla Manisa Valiliği'ne atandı. Babası Selim'in 1520'de ölümü üzerine Manisa'dan İstanbul'a geldi ve tahta çıktı (30 Eylül 1520). Babasına büyük bir cenaze töreni düzenledi ve Sultan Selim Camii'ni yaptırdı. Yeni padişah Silahdarlara 1000 akçe başiş verdi gündeliklere 5 akçe zam yaptı. Bütün kimsesizlere 4 akçe dağıttı. Yeniçerilere 3000 akçe bahşiş verildi. Bir çok para daha verildi. Her padişah tahta çıktığında cülus bahşişi verirdi. Bu uygulama 18. yüzyıla kadar sürdü. Süleyman, ceza vermekten de geri durmadı. Kaptan-ı Derya Cafer Bey ve birkaç silahdar halka zulmettiği gerekçesiyle idam edildi. Bu yaptıkları onun "Kanuni" unvanını almasında önemli rol oynadı. Kanuni, başarılı bir asker, kudretli olarak kabul edilen bir devlet adamı, eşine nadir rastlanan bir devlet teşkilatçısıydı. Kanuni ünvanını kanunları yenileyip ek kanunlar yapıp, bunlara önem verdiği için verildi. Osmanlı'nın her çeşit yapılanması bu dönemde yükseldi. Ayrıca başarılı bir şair olan I. Süleyman, Muhibbî veya vezin gereği nadiren de olsa Muhib, Sultan Süleyman, Meftûnî, Âcizî mahlaslarını kullandığı hacimli divanında tam 2779 adet gazel bulunmaktadır ki, Divan şairleri arasında en fazla gazel yazmış olan Zâtî'nin bile ulaştığı gazel sayısı 1825'tir. Kanuni böylece Divan edebiyatının gazel rekorunu kırmıştır. İlk olarak 1521'de Belgrad daha sonra 1522'de Rodos, 1526'da Mohaç, 1534'de Bağdat ve Tebriz, 1538'de Boğdan'ın tamamı ve Preveze, 1541'de Macaristan'ın tamamı, 1543'de Estergon, 1551'de Trablusgarp, 1553'de Safevi topraklarının bir kısmı, 1566'da Zigetvar I. Süleyman tarafından fethedildi. I. Selim'den 6.557.000 km2 olarak devraldığı Osmanlı İmparatorluğu'nu, kırk altı yılda 14.893.000 km2'ye ulaştırdı (Avrupa'da 1.998.000 km2, Asya'da 4.169.000 km2, Afrika'da da 8.726.000 km2 olmak üzere). Zigetvar fethedilmeden 1 gün önce, 6 Eylül 1566 tarihinde hayatını kaybetti. 45 yıl 3 ay 7 gün padişahlık yaptı. Saltanatının 2745 gününü (7,5 sene) at sırtında seferlerde geçirdi. 13 büyük seferinde at üzerinde yaklaşık 43 000 kilometre kadar mesafe katetti. 21 eyalet ve 250 sancaktan oluşan Osmanlı Devleti çok geniş sınırlara ulaştı.

İncelemeler

Tümünü Gör
608 syf.
·
214 günde
·
Puan vermedi
Bu kitaba inceleme yapmak haddim değildir. Kanuni Sultan Süleyman Han hazretleri gibi bir deha ve onun kalbinin derinliklerinden dökülen letafet benim inceleme yapmamdan beridir. Sadece bazen sert gözüken niceleri sevgi ve adalet dolu kalplere sahiptir.Onlar tüm duyguları gizil yada aşikar uçta yaşarlar. Aşk sadece bedensel lezzet değildir. Sevgilide Yaradanı görmektir. Ben yerine Hu diyebilmektir. Osmanlıca dilinin zenginliğini bu kitapta rahatça görebilmekteyiz. İçerisinde ki dizeler Farsça, Arapça, Türkçe kelime oyunları ile insanı durup bir dakika kadar düşünmeye sevk ediyor. Dizeleri okurken bazen aşık olmasanız bile öyle hissederken bazen de ayrılık ve acizlik hissiyatını hissedebiliyorsunuz. Kısacası Osmanlı Sultanı, şiirde ki sultanlığını, maharetini, zekasının keskinliğini açıkça göstermektedir.
Muhibbi Divanı : Kendi Hattıyla
10.0/10 · 14 okunma
Reklam
2026 syf.
·
9/10 puan
"Ko bu yemeyi içmeyi çünkü ölümdür sonuç Ölümsüz sevgili istersen olmaya ibadet gibi.. Olsa kumlar sayısınca yılları ömrün Gelmeye bu feleğin şişesi içre bir saat gibi.."
Muhibbi Divanı - Bütün Şiirleri
9.8/10 · 13 okunma
2
4
50 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.26.42