1000Kitap Logosu
Kelim Sıddıki
Kelim Sıddıki
Kelim Sıddıki

Kelim Sıddıki

Yazar
BEĞEN
TAKİP ET
0.0
0 Kişi
0
Okunma
0
Beğeni
22
Gösterim
Unvan
Yazar
Doğum
Donda Lohara, Durg, Chhattisgarh, Hindistan, 15 Eylül 1931
Ölüm
Pretoria, Güney Afrika, 18 Nisan 1996
Yaşamı
Kelîm, ilk öğrencilik yıllarını çoğunluğu milliyetçi Hindular’dan oluşan bir okulda tamamladı. Henüz on iki yaşında iken, Hindistan müslümanlarının bağımsız bir devlet kurmaları için faaliyet gösteren Müslüman Birliği’nin öğrenci teşkilâtına girdi. Ancak Hindu öğrencilerden gördüğü şiddet yüzünden okulunu bırakmak zorunda kaldı; ardından müslümanlara yönelik toplu katliamların başlaması üzerine ailesi yeni kurulan Pakistan’ın Karaçi şehrine göç etti (1950). Burada Hindistan’dan gelen müslüman arkadaşlarıyla beraber çıkardığı The Leader adlı öğrenci dergisinin editörlüğünü yaptı. Maddî imkânsızlık yüzünden bıraktığı bu yayımdan sonra gazetecilik eğitimi almak için 1954’te İngiltere’ye gitti. Lisansını London School of Economics and Political Science’ta tamamlayan Sıddîkī öğrenimi süresince çeşitli gazetelerde çalıştı. 1964-1972 yıllarında The Guardian’da sayfa editörlüğü yaptı. Yüksek lisansını ekonomi alanında tamamladı, ardından hazırladığı tezle (Functions of International Conflict: A Socio-Economic Study of Pakistan) University College London’ın Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden doktora derecesi aldı (1972). 1960’ların sonlarında doktora tezi için saha çalışmaları yapmak üzere on ay süreyle Pakistan’da bulundu. Pakistan dönüşü Bangladeş’in Pakistan’dan ayrılmasıyla neticelenen çatışmaların sosyal, ekonomik ve siyasal arka planını konu edindiği Conflict, Crisis and War in Pakistan adlı ilk eserini kaleme aldı. Eserin basılması üzerine sonraları yakın arkadaşı olan Zafer Bangash’ın öncülüğünde, çeşitli üniversitelerden Pakistanlı öğrencilerin davetiyle University College London’da başlayan buluşmalara katıldı. 1973’te Trablusgarp’ta iştirak ettiği Islamic Youth Conference’ta dünyanın birçok yerinden gelen müslüman heyetlerle düşüncelerini tartışma imkânı buldu. Londra’da buluşmalarına katıldığı üniversite öğrencilerinin Pakistan devlet tecrübesi üzerine araştırmalar yapacak bir enstitü kurma isteğine karşılık Sıddîkī evrensel nitelikte The Muslim Institute for Research and Planning’i önerdi. Uzun tartışmalar sonucunda öneri kabul edildi ve enstitünün kuruluş bildirisi Sıddîkī tarafından yazıldı (1974). Kısa bir süre sonra geçirdiği ilk kalp krizi sebebiyle doktorun dinlenme tavsiyesine rağmen dünyanın çeşitli ülkelerine giderek enstitü faaliyetlerini tanıtıp çalışmalar için müslümanlardan destek istedi. 1979 İran İslâm Devrimi, Sıddîkī’nin fikirlerini şekillendirmesi bakımından bir dönüm noktası oldu. Devrimle birlikte İran’da ulus-devlet anlayışının yıkılıp yeni bir İslâm devletinin kurulması üzerine yeni devletin Batı’da savunuculuğunu yaptı. Kurduğu enstitünün faaliyetleriyle Sünnî müslümanlara devrimi anlatmaya çalıştı. Editörlüğünü Kanada’da yaşayan arkadaşı Zafer Bangash’ın yürüttüğü The Crescent International dergisinin neşrini 1980 yılı Ağustos ayında The Muslim Institute’nin etkinliklerine dahil etti. Dergi 1987-1991 yıllarında Arap dünyasında el-Hilâlü’d-Düvelî adıyla yayımlandı. Sıddîkī, 1980-1989 arasında enstitü ve dergi bünyesinde düzenlediği gazetecilik vb. konulardaki kurs ve seminerlerin yanı sıra İran’da yaşanan devlet tecrübesini dikkate alarak “küresel İslâmî hareket” (global Islamic movement) şeklinde kavramlaştırdığı görüşleriyle ilgili makale ve kitaplar yazdı. Enstitü faaliyetleri kapsamında Londra, Toronto ve Pretoria’da uluslararası kongre ve seminerler düzenlemeye devam etti. Sıddîkī, 1989’da Âyetullah Humeynî’nin Selman Rüşdi ve kitabının yayımlanmasında payı bulunanlar için verdiği ölüm fetvasını destekleyince İngiliz kamuoyunun tepkisini çekti. Sonraları İran hükümetinin, Humeynî’nin fetvasını yalnızca dinî bir tercih olarak göstermesine rağmen Sıddîkī bu fetvayı desteklemeyi sürdürdü ve Rüşdi’yi koruyan İngiltere hükümetinin suça ortak olduğunu ileri sürdü. İngiltere vatandaşı olan müslümanların Selman Rüşdi olayına gösterdikleri tepki yüzünden baskılara mâruz kalmaları, onu İngiltere’deki müslüman azınlığı temsil eden bir parlamento kurma düşüncesine yöneltti. 1990’da parlamentonun kuruluş bildirisini “The Muslim Manifesto” başlığıyla yazdı ve İngiliz hükümetine karşı müslümanların haklarını savunmayı amaçlayan parlamentoyu The Muslim Parliament of Great Britain adıyla kurdu (4 Ocak 1992). Üyeleri Sıddîkī ve arkadaşları tarafından belirlenen parlamento ile özelde İngiltere’ye, genelde Batı’ya karşı katı bir muhalefeti temsil eden Sıddîkī’nin bu tavrı anılan parlamentonun İngiltere’deki müslümanlar tarafından dışlanmasına yol açtı. 1974’te geçirdiği ilk kalp krizinden sonra defalarca kalp krizi geçiren ve iki defa by-pas ameliyatı olan Sıddîkī, 18 Nisan 1996 tarihinde Güney Afrika’nın Pretoria şehrinde katıldığı bir kongrede yine kalp krizi sonunda öldü.
Henüz kayıt yok