1000Kitap Logosu
Kızıltan Ulukavak

Kızıltan Ulukavak

Yazar
BEĞEN
TAKİP ET
0.0
0 Kişi
0
Okunma
0
Beğeni
109
Gösterim
Tam adı
Kızıltan Ulukavak
Unvan
Mühendis, Avukat
Doğum
Safranbolu, 19 Kasım 1937
Yaşamı
İlk ve ortaokulu Safranbolu’da okumuş, 1955 yılında Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi’ni Pekiyi derece ile bitirmiştir. Aynı yıl girdiği Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden 1959 yılında Pekiyi dereceyle, Yüksek Ziraat Mühendisi ünvanıyla mezun olmuştur. Memuriyeti sırasında devam ettiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni de 1967 yılında Pekiyi dereceyle bitirmiş; Ankara Adliyesi’nde 1969 yılında avukatlık stajını tamamlamıştır. 1959-1960 yıllarında Devlet Su İşleri Ankara V. Bölge Müdürlüğü’nde Ziraat Yüksek Mühendisi olarak çalışmış; 1960-1961 yıllarında Yedeksubaylık hizmetini ifa etmiş ve askerlik sonrası 1962 yılında, Toprak ve İskan İşleri Genel Müdürlüğü’nde Ziraat Yüksek Mühendisi olarak görev almıştır. 1962 yılı sonunda Tarım Bakanlığı’nın açtığı sınavı kazanarak, anılan Bakanlığa Müfettiş Yardımcısı olarak atanmış, 3 yıl sonra Bakanlık Müfettişi olmuş ve bu görevinden Safranbolu’da avukatlık yapmak amacıyla, 1970 yılında istifa ederek ayrılmıştır. 1970 – 1980 yılları arasında Safranbolu’da avukatlık ve iki dönem Belediye Başkanlığı yapmış; Belediye Başkanlığı sırasında, kentteki yoğun imar düzenlemelerinin yanı sıra, özellikle Safranbolu’nun tarihsel ve kültürel değerlerinin Türk ve Dünya kamuoyuna tanıtılması ve koruma altına alınması konusundaki karar ve uygulamaları gerçekleştirmiştir. 12 Eylül 1980 harekatıyla tüm siyasal nitelikli görevlere son verilmesi nedeniyle, Belediye Başkanlığından ayrılmış ve 29 Kasım 1980 tarihinde Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu’na denetçi olarak atanmıştır. Aynı Kurul’da 1983 yılında Başdenetçi olmuş ve bu görevi ile birlikte 1988 yılından sonra 10 yıl Kurul Hukuk Danışmanlığı görevini de deruhte etmiştir. 1998 yılında Bakanlar Kurulu Kararıyla Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu üyeliğine atanmıştır. Kurul Üyeliğinin yanında 3 yıl Kurul Başkan Vekili olarak görev yapmış ve Mayıs/2002’de, yine Bakanlar Kurulu Kararıyla Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı’na atanmış olup, Başkanlık görevi sırasında 19.11.2002 tarihinde 65 yaşını tamamlayarak, yaş haddinden emekliye ayrılmıştır. Emekliliği sırasında yazdığı, Belediye Başkanlığı döneminde karşılaştığı yerel sosyal ve siyasal sorunlar ile Safranbolu’nun tarihsel ve kültürel değerlerinin koruma altına alınmasına ilişkin uğraşları konu alan “Safranbolu’da Bir Zaman; Bir Başkan (1974-1980)” adlı kitabı 2005 yılında Safranbolu Belediyesi’nce yayımlanmış ve bu kitabın 2010 yılında, ikinci basımı da aynı Belediye tarafından gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Safranbolu’ya özgü çeşitli konuları içeren “Bir Safranbolulunun Penceresinden Safranbolu (Gözlemler – Derlemeler – Denemeler)” adında ikinci bir kitap daha hazırlamış ve bu kitabı 2007 yılında kendi olanaklarıyla bastırıp, Safranbolu’yla ilgilenenlerin yararlanmasına sunmuştur. Bu kitap da ikinci kez, Karabük Üniversitesi yayını olarak, 2017 yılında tekrar basılmıştır. Ayrıca, Safranbolu’yla ilişkili olarak Aytekin KUŞ’la yaptığı, “Nehir Söyleşi” tarzındaki görüşmeleri de, “Safranbolu; Korumada 40.Yıl – 40 Söyleşi (1975-1980)” adıyla Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı tarafından 2015 yılında yayımlanmış bulunmaktadır. Bu arada kendisine Karabük Üniversitesi Senatosu tarafından, Safranbolu’nun tarihsel ve kültürel değerlerinin Türk ve Dünya kamuoyuna tanıtılıp koruma altına alınması konusundaki karar ve uygulamaları başlatmış ve Türkiye’deki diğer tarihi kentlerin korunması ve kültürlerinin yaşatılması sürecine örnek oluşturmuş olması nedeniyle “Mimarlık Alanında Tarihi Çevrede Koruma Dalı’nda”, 11.06.2010 tarihinde,Üniversite’de yapılan bir törenle “Onursal Doktora” unvanı verilmiştir.
Henüz kayıt yok