M. Ali Baltaşı

M. Ali Baltaşı

Yazar
0.0/10
0 Kişi
·
0
Okunma
·
0
Beğeni
·
4
Gösterim
İqra/ ve rabbuke-l-ekram(u)
Oku... Senin Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir.(Kur'an, 96/3)

"En büyük kerem sahibi" tercüme edilebilecek "EKREM" İnsana Kur'an'ı öğreten insanı yaratan ve yaşamını sürdürebilmesi için dünya ve ahirette sayısız nimetleri, kabiliyetleri veren Rab, Celal ve İkram sahibidir.

_Kavramın cahiliye de çok önemli bir yeri var.
Kusursuz bir seçere ile seçkin bir soya dayanan seçkin soylu insanın şerefini anlatır. En büyük kerem sahibi, sınırsız ve cömerttir.
Bu ise sahip olduğu kuvvet ve izzetin bir delilidir. Bu bakımdan kerîm ve izzet sahibi olma arasında çok yakın bir ilişki Vardır. Birbirlerini tamamlayan düşünce ve davranışlardır.
Dünya hayatında "Kerim ve aziz" olduğunu ileri süren bir suçluya, cehenneme atılınca "Tad bakalım Sen ki aziz ve kerîmdin!" hatırlatması yapılır. (44/49) Sınırsız cömertlik(!) cahiliye dünya görüşünü oluşturan önemli bir unsurdur.
Mal - sermaye yığılımının (104/ 1 - 3)sağladığı iktidar /güç, izzet bunun sınırsızca tüketimi olan "kerîm" lik, cahiliyenin kendini herşey den bağımsız, sorumsuz yeterli gören tağuti bir özelliğidir. İnsan gerçekte egemenliğini ilan edecek kadar izzet ikram sahibi mi?

_ "Size her istediğiniz şeyi verdi. Eğer Allah’ın nimetini saymaya kalkışırsanız, onu sayıp-bitirmeye güç yetiremezsiniz. Gerçek şu ki, insan pek zalimdir, pek nankördür.(kefur)." (14/34)

_De ki “Rabbimin ikram edeceği hazineler elinizde olsa tükenir korkusuyla kimseye vermezsiniz.” Bu insanlar çok cimridir.
(17 /100)

_Hayır! Yetime ikram etmiyorsunuz. (89/17)

İLÃH'I VAHİY, İnsana kerîm olmanın ölçüsünü çok farklı verir. Her şeyini perişan olurcasına sarfetmeyi bir övünç kaynağı, meziyet olarak gören ölçü yerini Allah’ın Ulûhìyetini bilincinde olarak O'nun azabından korunmak için bir başka deyişle "takva" ya bırakır.

_"Ey insanlar! Sizi, bir erkekle bir dişiden (Âdem ile Havva'dan) yarattık. Hem de sizi soylara ve kabilelere ayırdık ki, birbirinizi tanıyasınız, (kim olduğunuz sorulunca, bağlı bulunduğunuz soy veya milletinizin adını söyleyesiniz). Biliniz ki, Allah katında en iyiniz, takvası en ziyade olanınızdır. (Şeref, soy ve neseble değildir). Şüphe yok ki Allah Alîm'dir= her şeyi bilendir, Habîr'dir = her şeyden haberdardır."(49/13)

_" Akrabaya, düşküne ve yolda kalmışa hakkını ver. Fakat, saçıp savurma! Çünkü saçıp savuranlar, şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı pek nankördür."(17/26 - 27)

_" Ey iman edenler, Allah'a ve ahiret gününe inanmayıp, insanlara karşı gösteriş olsun diye malını infak eden gibi minnet ve eziyet ederek sadakalarınızı geçersiz kılmayın. Böylesinin durumu, üzerinde toprak bulunan bir kayanın durumuna benzer; üzerine sağnak bir yağmur düştü mü, onu çırılçıplak bırakıverir. Onlar kazandıklarından hiç bir şeye güç yetiremez (elde edemez)ler. Allah, kâfirler topluluğuna hidayet vermez."(2/264) - - (2 /261 - 265)

*M. Ali Baltaşı /İlk Mesajlar*
M. Ali Baltaşı
Sayfa 57 - Birleşik Yayıncılık
"Tevhid Toplumunda egemenlik (mülk) yalnız Allah'a aittir.
Kaynağı İlãh'ı olmayan hiç bir egemenlik, hiç bir otorite meşru değildir. Muvahhidler nazarında hiç bir anlamı, bağlayıcılığı yoktur.
Otorite yalnızca Allah'ındır.
Çünkü herşeyin Rabbi O'dur.
Göklerin ve yerin mülkü O'nun dur. Ve O mülkünde (egemenliğinde) ortak tanımaz."
*M. Ali Baltaşı /İlk Mesajlar* - 2.Baskı - 1993 -
M. Ali Baltaşı
Birleşik Yayıncılık
"Fatiha'nin ilk üç ayetinde üç temel ilkesiyle karşımıza çıkmaktadır: (Evrensellik, Rahmet ve Adalet.) Bu ilkeler zıtlarıyla birlikte düşünüldüğünde karşımıza şu tablo çıkar: Evrensellik yerine ayrm (siyah - beyaz, zengin - fakir, geri - ileri...) Rahmet yerine kin, hasaed, garaz. adalet yerine zülüm."
*M. Ali Baltaşı / İlk Mesajlar*
M. Ali Baltaşı
Birleşik Yayıncılık
_ "Ey insanlar bir mesel (örnek, ders alınacak söz) anlatılıyor, ona kulak verin: Gerçek şu ki Allah 'tan başka dua ettikleriniz bir sinek dahi yaratmazlar - bunun için var güçleriyle bir araya gelseler bile. Sinek onlardan birşey kapsa, bunu ondan kurtaramazlar isteyen aciz istenen de" (Kur'an, 22/73)
* M. Ali Baltaşı /İlk Mesajlar*
M. Ali Baltaşı
Birleşik Yayıncılık
"Allah, yalnız dünya hayatının Din Gününün Malik 'i (egemeni) değil, aynı zamanda dünya hayatının da tek "egemen" gücüdür. "
*Ali Baltaşı /İlk Mesajlar*
M. Ali Baltaşı
Birleşik Yayıncılık
"Mesajın anlamını kavramadan ve gereğini yerine getirmeden yapılan bir kıraatın, (okuma) elçilik işlevi ile çelişkili bir durumu ortaya çıkardığı açıktır. [*]

[*] Bkn, Kur'an 62/5

*M. Ali Baltaşı /İlk Mesajlar*
M. Ali Baltaşı
Birleşik Yayıncılık
"Görülüyor ki insan doğasının en temel öğesinden biri "takva"dır. Diğeriyse takvanın karşıtı olan" "fucurdur".İnsanın kaderi bu iki yoldan birini seçmek/ tercih etmek ve sonucuna ulaşmak üzere takdir edildi.
(Kur'an, 90/8 - 20 - 91/7 - 10)

*M. Ali Baltaşı /İlk Mesajlar* sh.. 79 -
M. Ali Baltaşı
Sayfa 79 - Birleşik Yayıncılık
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
M. Ali Baltaşı

Yazar istatistikleri

  • 1 okur okuyor.