M. Mustafa Uzun

M. Mustafa Uzun

Yazar
9.1/10
18 Kişi
·
65
Okunma
·
3
Beğeni
·
313
Gösterim
Adı:
M. Mustafa Uzun
Unvan:
Gazeteci, Yazar
Kim diyebilir ki; milyonlarca zavallı modern derebeylerin çiftliklerinde hizmetçilik yaparken "İnsan” dır.
Kim diyebilir ki; beli bükük, çöp tenekelerinden
artık toplayan çıplak bedenli, yalınayak, soluk
yüzlü, ürkek bakışlı binlerce ihtiyar insandır.
Kim diyebilir ki; evlerde hizmetçilik ve kapıcılık, dairelerde odacılık yapan insanlar gerçekten insandır.
Mevcut düzeni, ahlak ve vicdanı bozmak, devlet ve toplumu alt-üst etmek, ferdi ve sosyal yıkılışı hazırlamak suçuyla itham ediyorum.
Bir yanda vurguncu seçkinler yığını, bir yanda
yoksullar kalabalığı...
Bunlar kapitalizmin eseridir. Onun başlıca özelliği
sırf eğlenen, alabildiğine gezen, dilediği kadar mal, dilediği kadar vakit ve sarfedeceği bedeni enerjiyi bulan mutlu bir azınlık beslemesi olmasıdır. Bir yanda muhtaçlık ve perişanlık öte yanda bolluk
ve şımarıklık.”
(Seyyid Kutub İslam-Kapitolizm Çatışması, s, 18-21'den özetle)
M. Mustafa Uzun
Sayfa 18 - Ravza yayınları
1990'lann başında İskoçya'daki NATO toplantısında "Şimdi NATO'yu fesih mi edeceğiz” sorusuna cevap veren Margaret Teacher "Düşman”ı şöyle tanımlamıştır: "Düşmanı olmayan ideoloji yaşayamaz. Bizim yaşabilmemiz için mutlaka bir düşmanımızın olması lazımdır. Sovyetler Birliği dağıldı ve düşman olmaktan çıktı. Onun yerine yeni bir düşman koymamız gerekiyor. Bu yeni düşman İslam olacaktır.” cevabını vermiştir.
M. Mustafa Uzun
Sayfa 117 - Ravza yayınları
Resulullah (sav) Efendimiz:
"Diğer milletler, insanların birbirlerini sofraya davet etmeleri gibi birbirlerini sizin üzerinize davet edecek ve üzerinize üşüşecekler.” Buyurdu.
Bunun üzerine sahabeler şaşkınlıkla sordular:
- Ey Allah'ın Resulü! O gün sayımız çok mu az olacak?”
Resulullah (sav) "Efendimiz:
"Hayır! Bilakis, o gün sayınız çok olacak. Fakat siz (çokluğunuz) bir akıntıya taşınan çer-çöp gibi olacaksınız. Allah, düşmanlannızın kalbinden sizin korkunuzu
silecek, sizin kalbinize de "vehn” atacak.
Bunun üzerine sahabelerden biri sordu
- Vehn nedir ey Allah'ın Resulü? Resulullah (sav) buyurdu ki:
- "Dünya sevgisi ve ölümü sevmemek, ondan nefret etmektir.” (Ebû Dâvûd, Melâhim)
Müslümanların ideallerine bağlılıkları uzun ya-
şama arzusu ve dünya malına olan tamahlarının önüne geçmediği, dinin emirleri dünyevi endişelerden geriye
itildiği sürece hiçbir itibarları olmayacak; kâfirlerin kapısında beyhude olarak izzet aramaya, onlardan adalet
beklemeye devam edeceklerdir. Ama şeytan aldatmaktan başka bir şey vaad etmez.
M. Mustafa Uzun
Sayfa 12 - Ravza yayınları
"İnsanlık üç asırdan beri 'Hakkı” değil "Kuvveti” üstün
tutan batı medeniyetinin zulmü altında inlemektedir. Bu medeniyet iki koldan insanlan ezmekte ve zulmetmektedir. Bunlardan biri "Komünizm” diğeri de "Kapitalizm"dir.
Komünizm ile kapitalizm iki ikiz kardeşür. Çünkü bunların ikisi de "Kuvveti üstün tutan” zihniyete dayanmaktadır. Bunun için ikisi de "Ezen, ezilen” düzenidirler. Aralarındaki tek fark komünizmde ezen güç "Siyasi
güç”tür. Kapitalizmde ise ezen güç "Semıaye gücü”dür. Komünizm insanlığa 70 yıl zulmettikten sonra yıkılmıştır. Kapitalizm ise zulmüne devam etmektedir. Bu
durum kapitalizmin insanlara saadet getirmesi yüzünden
değildir. Tam tersine kapitalizm sadece emperyalizmin ve siyonizmin bütün insanlığı sömürmek için kullandığı bir araç olduğundan, adeta bir bardaktaki meşrubatı emmek için kullanılan kamış gibi, emperyalizmin ve siyonizmin bir aleti olmasından dolayı onların koruması ve desteği ile sun'i olarak yaşatılmaktadır. Yoksa o da çökmeye ve yok olmaya mahkûmdur.
Biz liberaliz, sağcıyız diyenler faizci kapitalist modeli en koyu, en acımasız faizle ve diğer sömürü araçlarıyla yürütmek isteyenlerdir. Biz solcuyuz, sosyal demokratız
diyenler de aynı modeli sözde bazı Pansuman tedbirleriyle yürütmek isteyenlerdir. Bunun için hepsi birbirinin aynıdır ve bunların hiçbiri Türkiye'yi geliştiremezler.
Bu çalışkan milletin bu zengin ülkede halen çekmekte olduğu ızdırapların sorumlusudurlar. Bizim ekonomik modelimiz Adil Düzen'in Adil Ekonomik Düzen'idir.
M. Mustafa Uzun
Sayfa 22 - Ravza yayınları
Davut Ufuk ERDOĞAN
Davut Ufuk ERDOĞAN Müslümanların İlmi Keşifleri ve Batı İlminin Çıkmazları'ı inceledi.
94 syf.
Batının ve İslam dünyası arasındaki liderlik çekilmesinin farklı bir yönüyle ele alındığı kitapta pek ilgi çekici ve şaşırtıcı şeylerle karşılaşmamak ile beraber eleştirilen onun ki benim ki muhabbeti üzerine kurulan kitap hiç doyurucu değildi. İsminin çok altında kalmış bir eser diye bilirim
80 syf.
·2 günde
Yazarın dediği gibi büyük bir mütefekkir ve dava adamlığıyla hayatını sürdürmüş bedeller ödemiş anca bazı fikirleri anlaşılabilir ve kabul edilebilir olmasada genel itibariyle güzel ve özet bir kitap tek seferde oturup bitirilecek kadar da özet bilgiler içeriyor. Daha kapsamlı olmasını şahsen tercih ederdim adını ilk defa duymama rağmen cidden yaptıklarından ve düşüncelerinden etkilendim.
80 syf.
·Beğendi·Puan vermedi
Biyografi türünde bir kitap. Isminden de anlaşılacağı üzere Cezayirli olan Ahmet Bin Bellâ'nın hayatını anlatıyor. Cezayir halkının Fransızlara karşı 7 yıllık direnişini ve bu direnişe aktif katılan Ahmet bin bellâ'nın hayat hikayesini anlatıyor. Bu tarz kitapları okumayı çok seviyorum. Çünkü,bu kitaplar insanlara ayrı bir güç veriyor bence. Kısacası bence kitabı okumalısınız kardeşler.
Cantürk Cerşit
Cantürk Cerşit Ahmet Bin Bella / İlkeleri İçin Yaşayan Asiller'i inceledi.
80 syf.
·2 günde·Puan vermedi
Bin Bella (1916-2012) Cezayir Kurtuluş Savaşı'nın önderi ve Cezayir'in ilk devlet başkanıdır.1962'de geldiği görevden 1965 yılında bir darbe ile uzaklaştırılır. 22 yıl hapis yatmış sosyalist iken hapishanede İslami düşünceye ulaşmıştır. Kültür,felsefe, edebiyat iktisat ve sosyoloji gibi dallarla özel olarak ilgilenen Bella günümüz dünyasının sömürü düzenine,güncel ve kültürel meselelere, İslami hareketlere, düşüncelere ve devrimlere bakış açıları bir siyasetçi ve devlet adamı olarak özgün bir kişilik. Che Guevara, Fidel, Tito, Kruşçev gibi zamanın komünist liderleri ile ahbab olan Bella hapishanede ihtida ettikten sonra tüm çabası İslam Birliği, Antiemperyalizm, Batıya alternatif bir evrensel düzen için olmuş. Suud Kralı Faysaldan sonra batıyı bu kadar karşısına alan tanıdığım Müslüman Devrimci devlet adamı. İslami düşünce ve yorumlarında bazı hataları olmakla beraber çok asil bir insan ve düşmana aman vermeyen bir vatanperver.

Yazarın biyografisi

Adı:
M. Mustafa Uzun
Unvan:
Gazeteci, Yazar

Yazar istatistikleri

  • 3 okur beğendi.
  • 65 okur okudu.
  • 2 okur okuyor.
  • 40 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.