Martin Booth

Martin Booth

Yazar
9.0/10
1 Kişi
·
1
Okunma
·
1
Beğeni
·
98
Gösterim
Adı:
Martin Booth
Unvan:
Yazar
Doğum:
7 Eylül 1944
Ölüm:
12 Şubat 2004
Sylvia Plath ve Ted Hughes'ın ince ciltli çalışmaları da dahil olmak üzere İngiliz ve Amerikalı şairlerin zarif ciltleri üreten bir şair ve yayıncı olarak adını ilk seçti. Kendi ayet kitapları, Booth'un o sırada yaşadığı köy için adlandırılan The Knotting Sequence (1977) adlı eseridir. Kitap, günümüz ile Sakson geçmişi arasında bağlantı kurmayı arzuladığı bir dizi şarkı sözü ve adını Köy'e veren Knot adlı adamı içermektedir. Booth ayrıca çağdaş âyet kütüphanesini bir araya toplamış ve antoloji ve ders vermeye başlamıştır.

1970'lerin sonlarında Booth esas olarak kurmaca yazmaya başladı. İlk başarılı romanı Hiroşima Joe, 1985 yılında basıldı. Kitap, Hong Kong'da bir çocukken tanıştığı bir adamın ne duyduğuna dayanıyor ve İkinci Dünya Savaşı sırasında o şehirde ayarlanmış pasajlar içeriyor.

Booth, "Kent Says" ve In Killing The Moscs gibi şiirlerinde de ifade eden, uçmak için bir coşku yaşayan deneyimli bir gezginiydi. Yaban hayatı gözlemleme ve çalışma ilgi onun ilgi Jim Corbett, bir büyük oyun avcısı ve adam yeme kaplanı uzman bir kitap ile sonuçlandı.

Booth'un eserlerinin çoğu, Çin, Hong Kong ve Orta Asya'daki İngiliz emperyal geçmişiyle bağlantılıydı. Booth, daha sonraki şiirlerinin çoğunda ve A Very Private Gentleman (1990) adlı romanında yer alan, birçok şair arkadaşının olduğu Birleşik Devletler ve İtalya'yı severdi. Bu çıkarlar daha sonraki romanları, seyahat kitapları ve biyografileri aracılığıyla bir ipucu oluşturuyor.

Booth'un Ruh Sektörü romanı 1998 Booker Ödülü için kısa listeye alındı.

Booth 2004'te Devon'da kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Gweilo, Hong Kong çocukluğunun kendi çocukları için yazdığı kısa bir özetini tamamladı.

George Clooney'nin oynadığı 2010 Amerikan filmi The American, romanı A Very Private Gentleman'a dayanıyordu.
İronik bir biçimde tüccar jargonunda rüşvetin adı ‘çay parası’ idi ve bugün Hong Kong’da afyon kaçakçılığından alınan komisyona hâlâ bu' ad verilir. Çoğu İngiliz olan tüccarlar da çay parası öderlerdi.
Aslında afyon, milyonlarca bağımlıyı denetimi altına almakla kalmamıştı; Britanya İmparatorluğu’nun Çin’deki ve onu izleyen diğer ülkelerdeki yayılma politikası da buna göre düzenleniyordu. İngiliz hükümeti, politik ve ekonomik istihbarat için afyon tacirlerine güvenmekteydi; onlar da kendilerine sızan veya tanıklık yoluyla edindikleri bilgilere kendi yorumlarını katıyor, hatta politikalar öneriyorlardı.
Hong Kong’da afyon ticaretinin çevresinde dev bir gemicilik sanayisi gelişti. Gemiler kolonide inşa ediliyor, her türlü hizmeti, malzemesi ve tayfası Çinli denizciler tarafından sağlanıyordu. Yerel iş adamlarının kurduğu bankalar borsa şirketi, döviz bürosu ve sigorta acentası gibi çalışmaktaydı.
Milyonlarca yaşam kurtarmıştır afyon. Ama milyonlarca can da almış, koca kültürleri köleleştirmiştir. İnsanın sonunu getirecek şeyin o olup olmadığını ise göreceğiz.
Ancak sanat ve edebiyat dünyasının afyona ilgisi devam ediyordu. 1930’larda uyuşturucu maddelere ilgi duymaya başlayan Aldous Huxley, 1932’de yayımlanan öncü romanı Yeni Dünya’da. (Brave New World) bu konuya da yer verdi,
1830’lu yıllar boyunca afyon ticaretinden yılda 3 milyon sterline kadar para kazanılıyor, bunun % 80’den çoğunu ise İngilizler elde ediyordu.
Nanking Anlaşması’nda afyondan söz edilmemesinin temel nedeni, İngilizler’in bu konuya girmekle, geleceğe yönelik bir ticaret politikası planlamak durumunda kalacak oluşuydu.
S. Ali
S. Ali Haşhaştan Eroine uyuşturucunun 6000 yıllık öyküsü'ü inceledi.
304 syf.
·10 günde·Beğendi·9/10
Kadim uygarlıklardan başlayıp günümüze gelecek şekilde uyuşturucunun 6000 yıllık tarihi anlatılıyor. Önce Haşhaş ve onun öz suyu olan afyonun dikim alanları, coğrafi şartlarda yetiştirme yerleri, boyu ne kadar olacak gibi biyolojik yapısına dair bilgiler aktarılır.

Sonra tarihi süreci hakkında bilgi verilir. Ayrıca, İslam ve Avrupa dünyasında edebiyattaki yansımalarına da değinilir. Teknik bilgiler ve bunların bütün içinde birbirleriyle etkileşimi anlatıldığından özellikle bu konuda araştırma yapacak kişilere hitap ettiği unutulmasın.

Uyuşturucunun tarihi anlatıldığında 'Afyon Savaşları' da anlatılmadan geçilmez. İngiltere ile Çin arasında yaşanan ve bir çeşit ticaret savaşlarının adı 'haşhaş' kaynaklı Afyon Savaşları idi. İngiltere bu savaşı askeri gücün etkisiyle kazanarak, Çin'den imtiyazlar sağlar. (Ayrıca bunlara da bakılabilir #42229749 ve #43619137 )

Yazar çok kapsamlı bir olayı; haşhaş ve onun öz suyu olan afyonu anlatıyor. Kitapta, haşhaş üreten, tüketen ve pazarlamasını yapan devlet ve devlet dışı yapıların mücadelesine konuk oluyoruz. Ayrıntılı anlatım olduğundan özellikle afyon, haşhaş, uyuşturucu, eroin, morfin ya da türevleri; bunların ticarete, insanlığa etkisi; savaşlarda oynadığı roller kitap içinde anlatılarak, araştırma yapacak kişilere kılavuzluk yapıyor.


Afyon üzerinden hem Çin halkının uyuşturulması, hem de özellikle İngiltere'nin sağladığı ekonomik gelir önemliydi. Bu geliri kaybetmemek için savaşlar bile göze alındı. İngiltere devletinin hem kendi ana karasında hem de sömürgelerde hakimiyetini devam ettirebilmesi için bu ve bunun gibi gelirlere ihtiyacı vardı. O devrin gücü İngiltere idi. Bugün ABD'nin bu coğrafyadan çıkmamasının sebebi ile o zamanki İngiltere'nin sebebi benzerdir.

Afyon, 'ne olmuş yani' denilemeyecek kadar önemli bir konudur. Savaşların sebeplerinin çoğu ekonomiktir. Bazen fiziki bir saldırı olacağı gibi bazen de ekonomik tehdit ya da borçlandırma yoluyla bir saldırı olabiliyor. Yaşadığımız dünyada bunun çok sayıda örneklerini görebiliyoruz.

Çin devletinin tarihsel gelişimi içinde, uyuşturucu kullanımının yüksek olduğu devirle, Mao'nun önderliğinde yapılan komünist devrim neticesinde uyuşturucuyla yapılan kararlı mücadele de kitap içinde yer alıyor.

Çin, ABD, İngiltere'de uyuşturucu kullanımı ve önlenmesine yönelik kanunlar, 2.Dünya Savaşı sonrası gelişen olaylar bir düzen içinde anlatılıyor. Ayrıntılı bir anlatıma sahip. Kaynağından varış noktasına kadar geçen sürede elden ele değişen malın son kullanıcıya teslim aşamasına kadar izlediği yoldan bahsediliyor. Kaçakçılığın nasıl yapıldığı, alınan tedbirler, bazı ülkelerde idam cezası verilmesi gibi çeşitli bilgiler de yer alıyor.

Özellikle Altın Üçgen ve Altın Hilal tabir edilen (Orta Asya ve Uzak Doğu) bölgelerde, ülkelerin kendi içinde veya komşularıyla ilgili sorunlar yüzünden siyasi istikrar sağlanamaz. Belli bölgelerde köylülerin tek geçim kaynağı haşhaştır. Gelirin çok iyi olmasından dolayı devlet dışı yapılar da bu uyuşturucu içinde yer alır. Yasadışı silahlı gruplar, elde ettikleri uyuşturucu geliriyle birlikte asker istihdam ederek güçlenirler.

Bazı devletler, devlet dışı yapılar ve mafyanın uyuşturucu ticareti içinde olması, buradan elde edilen gelirin yüksek olmasından dolayıdır. Dünyanın bazı yerlerinde istikrarsız yönetimlerin var olması bu şekilde ticareti daimi kılıyor.

Martin Booth'un 'Haşhaştan Eroine, Uyuşturucunun 6000 Yıllık Öyküsü' adlı kitabı, çok kapsamlı, ayrıntılı ve kullandığı kaynakça ile iyi bir çalışma. Kitapta, uyuşturucunun tarihi anlatılırken özellikle 'haşhaş' bitkisinden bahsedilir. Ağırlıklı olarak yasadışı üretilen uyuşturucunun, yasadışı olma sebepleri, satın alan, pazarlayan kişi ya da kuruluşların, bunlardan elde ettikleri kazançlar ve sisteme dahil edilmesi de anlatılır.


++ Sık dizgiye sahip. Eğer kitap dizgisinde yazılar biraz aralıklı ve büyük karakterli olsa kitabın hacmi şu ankinden daha büyük olurdu.
++ Bu kitap 1997 yılında Sabah Kitapları tarafından yayımlanmış; şimdi sadece sahaflarda bulunabilir.
++ Bu kitabı 24 Nisan - 3 Mayıs 2019 tarihleri arasında okuyup, 4 Mayıs 2019 tarihinde ise inceleme yazısını siteye ekledim.

Yazarın biyografisi

Adı:
Martin Booth
Unvan:
Yazar
Doğum:
7 Eylül 1944
Ölüm:
12 Şubat 2004
Sylvia Plath ve Ted Hughes'ın ince ciltli çalışmaları da dahil olmak üzere İngiliz ve Amerikalı şairlerin zarif ciltleri üreten bir şair ve yayıncı olarak adını ilk seçti. Kendi ayet kitapları, Booth'un o sırada yaşadığı köy için adlandırılan The Knotting Sequence (1977) adlı eseridir. Kitap, günümüz ile Sakson geçmişi arasında bağlantı kurmayı arzuladığı bir dizi şarkı sözü ve adını Köy'e veren Knot adlı adamı içermektedir. Booth ayrıca çağdaş âyet kütüphanesini bir araya toplamış ve antoloji ve ders vermeye başlamıştır.

1970'lerin sonlarında Booth esas olarak kurmaca yazmaya başladı. İlk başarılı romanı Hiroşima Joe, 1985 yılında basıldı. Kitap, Hong Kong'da bir çocukken tanıştığı bir adamın ne duyduğuna dayanıyor ve İkinci Dünya Savaşı sırasında o şehirde ayarlanmış pasajlar içeriyor.

Booth, "Kent Says" ve In Killing The Moscs gibi şiirlerinde de ifade eden, uçmak için bir coşku yaşayan deneyimli bir gezginiydi. Yaban hayatı gözlemleme ve çalışma ilgi onun ilgi Jim Corbett, bir büyük oyun avcısı ve adam yeme kaplanı uzman bir kitap ile sonuçlandı.

Booth'un eserlerinin çoğu, Çin, Hong Kong ve Orta Asya'daki İngiliz emperyal geçmişiyle bağlantılıydı. Booth, daha sonraki şiirlerinin çoğunda ve A Very Private Gentleman (1990) adlı romanında yer alan, birçok şair arkadaşının olduğu Birleşik Devletler ve İtalya'yı severdi. Bu çıkarlar daha sonraki romanları, seyahat kitapları ve biyografileri aracılığıyla bir ipucu oluşturuyor.

Booth'un Ruh Sektörü romanı 1998 Booker Ödülü için kısa listeye alındı.

Booth 2004'te Devon'da kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Gweilo, Hong Kong çocukluğunun kendi çocukları için yazdığı kısa bir özetini tamamladı.

George Clooney'nin oynadığı 2010 Amerikan filmi The American, romanı A Very Private Gentleman'a dayanıyordu.

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 1 okur okudu.
  • 2 okur okuyacak.