Mehmed Receb Hilmi

Mehmed Receb Hilmi

Yazar
9.0/10
1 Kişi
·
2
Okunma
·
0
Beğeni
·
3
Gösterim
Yazara henüz alıntı eklenmedi.
80 syf.
·1 günde·Beğendi·9/10
Elinizdeki eserin yazarı; Eş-Şeyh Mehmed Receb Hilmi Efendi ibn el-Fazıl Ahmed Hamdi el-Kâdiri’dir. Yazarın hayatı hakkında fazla bir bilgiye sahip değiliz. Ancak künyesinden sufî olduğu, (ahadil ahfâdi'ş- Şeyhi'l-Ekber) ifadesinden de Muhyiddin İbn Arabi'nin neslinden olduğu anlaşılmaktadır.
Hicrî 1326'da Mısır'da basılan bu Arapça eserin sayfa kenarlarına Osmanlıca çevirisi konulmuştur. Eserin baş tarafında Sultan II. Abdulhamid'e övgü ve dua bulunmaktadır. Eserin tashîhiyle eş-Şeyh Mahmud es-Simkerî el-Halebi’nin ilgilendiği ilk sayfada belirtilmiş, tashihin Muhammed Emin tarafından tamamlandığı da son sayfada kaydedilmiştir.
Eserde, konular üç ana bölüm hâlinde sunulmuştur:
Birinci bölümde, ibn Arabî'nin hayatı;
ikinci bölümde, alimlerin ibn Arabî hakkındaki görüşleri belirtilmiştir Bu bağlamda, Sühreverdî, Kadı Beydavî, Sadreddin Konevî, Süyûtî gibi alimlerin görüşlerine yer verilmiştir.
Üçüncü bölümde ise, ibn Arabî'nin eserlerinin bir listesi sunulmuştur.

Yazarın biyografisi

Adı:
Mehmed Receb Hilmi
Unvan:
Türk Yazar

Yazar istatistikleri

  • 2 okur okudu.