Mehmet Ayhan

Mehmet Ayhan

9.6/10
13 Kişi
·
26
Okunma
·
1
Beğeni
·
539
Gösterim
Adı:
Mehmet Ayhan
Unvan:
Yazar
"Hz Aişe'den şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Resülullah'a dedim ki:
-Ya Resülallah! Benim iki komşum var.Hediyeyi hangisine vereyim?
-Sana kapısı en yakın olana ver,buyurdular."
"Şüphesiz ki Allah bana sizin mütevaz olmanızı,birinizin diğerine karşı övünmemesini ve zulmedip de haddi aşmamasını vahyetti."
"Şerrinden komşusunun güvende olmadığı kimse (gerçek) mümin olamaz."
Unuttuğumuz bir çok değeri ve güzel davranışları aynı zamanda sünnetleri, hadisleri ve peygamber efendimizin bizlere verdiği tavsiyeleri hatırlamış oldum. Zaten kısa bir kitap. Okunmalı. :)
Okuduğum en faydalı kitaplardan biri idi.Sevgili peygamber efendimizin günlük hayatta güzel sünnetlerinden bahsedilmis bize ısık tutulmus bu ölümlü hayatta nasıl doğru bir sekilde kul olabiliriz bunu bize örneklerle ifade etmis sevgili yazar...İnsallah bu faydalı bilgiler bizi güzel yerlere getirir.
Doğrudan doğruya Sünnete ittiba etmek, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ı hatıra getiriyor. O ihtardan o hatıra, bir huzur-u İlahî hatırasına inkılab eder. Hattâ en küçük bir muamelede, hattâ yemek, içmek ve yatmak âdâbında Sünnet-i Seniyeyi müraat ettiği dakikada, o âdi muamele ve o fıtrî amel, sevablı bir ibadet ve şer'î bir hareket oluyor. Çünki o âdi hareketiyle Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'a ittibaını düşünüyor ve şeriatın bir edebi olduğunu tasavvur eder ve şeriat sahibi o olduğu hatırına gelir. Ve ondan şâri-i hakikî olan Cenab-ı Hakk'a kalbi müteveccih olur, bir nevi huzur ve ibadet kazanır.
Lemalar - 50

Sünnet-i seniyeye ittibaı kendine âdet eden, âdâtını ibadete çevirir, bütün ömrünü semeredar ve sevaptar yapabilir.
Lem'alar-50

ﻗُﻞْ ﺍِﻥْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺗُﺤِﺒُّﻮﻥَ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻓَﺎﺗَّﺒِﻌُﻮﻧِﻰ ﻳُﺤْﺒِﺒْﻜُﻢُ ﺍﻟﻠَّﻪُ
("De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin." Âl-i İmrân Sûresi, 31. ayet) âyet-i azîmesi, ittiba-ı Sünnet ne kadar mühim ve lâzım olduğunu pek kat'î bir surette ilân ediyor. Evet şu âyet-i kerime, kıyasat-ı mantıkıye içinde, kıyas-ı istisnaî kısmının en kuvvetli ve kat'î bir kıyasıdır. Şöyle ki: Nasıl mantıkça kıyas-ı istisnaî misali olarak deniliyor: "Eğer güneş çıksa, gündüz olacak." Müsbet netice için denilir: "Güneş çıktı, öyle ise netice veriyor ki: Şimdi gündüzdür." Menfî netice için deniliyor: "Gündüz yok, öyle ise netice veriyor ki: Güneş çıkmamış". Mantıkça, bu müsbet ve menfî iki netice kat'îdirler. Aynen böyle de: Şu âyet-i kerime der ki: "Eğer ALLAH'a muhabbetiniz varsa, HABİBULLAH'a ittiba edilecek. İttiba edilmezse, netice veriyor ki: ALLAH'a muhabbetiniz yoktur." MUHABBETULLAH varsa, netice verir ki: HABİBULLAH'ın Sünnet-i Seniyesine ittibaı intac eder.
Lemalar - 52

Bediüzzaman Said Nursi'nin bu sözleriyle sünnete ittibanın ne kadar ehemmiyetli olduğu gayet açık ve net anlaşılıyor. Sünnete ittiba ile en küçük sıradan bir hareketimiz bile ibadete dönüşüyor. Bütün hal ve harekatımızı ibadete çeviriyor. Allah Celle celaluh bize her yönüyle rehber Peygamber Efendimizi (sav) göndermiş. İbadet ve imanda rehberimiz olduğu gibi insanı hallerde de rehberimiz odur. Nasıl ki Allah en çok Peygamber Efendimizin (sav) iman ve ibadetinden razıdır, aynen öyle onun insanlığa dair her hal ve harekatından razıdır. Biz nasıl ki ibadet ve imanda Allah'ın rızasına uygun hareketleri Peygamber Efendimizi (sav) örnek alarak gerçekleştirebiliyorsak, insani hareketlerimizde de Allah'ın rızasına en uygun davranışlarda bulunan Peygamber Efendimizi (sav) takip etmeliyiz. Ayetinde belirttiği gibi, eğer Allah'ı seviyorsak, Allah'ın da bizi sevmesi için sünnete ittiba etmek gerektir. Biz ne kadar sünnete ittiba edersek, Allah'ın bizi sevmesini o kadar istiyoruz demektir, ve bu da Allah'ı ne kadar çok sevdiğimizi gösterir. Eğer ki Allah'ı seviyorsak, onun her yönüyle razı olduğu kuluna benzemeye çalışmamız elbette bizim en büyük hedefimiz olmalıdır.

Bu kitap iki kısımdan oluşuyor. İlk kısım güzel ahlaka dair Peygamber Efendimizin (sav) hal ve hareketlerini​ anlatıyor. Bunların içinde; anne baba hakkı, komşu hakkı, yaşlıları gözetmek, mütevazı olmak, hayvanlara eziyet etmemek vb birçok konu yer alıyor. İkinci kısımda ise Peygamber Efendimizin​ (sav) günlük hayatı içindeki hal ve hareketlerini anlatıyor. Bunların içinde; yeme içme, konuşma, uyuma, giyinme, tuvalet, yolculuk vb her yönüyle hayatımızda​gerçekleştirdiğimiz hareketlerin nasıl sünnete uygun olacağı anlatılıyor.

Rabb'im sünnete ittiba etmeyi ve bu sayede ömrümüzün her anını sevabdar ve meyvedar etmeyi bizlere nasib eylesin.
Sevgili peygamber efendimizin (s.a.v) hayatımıza ışık olacak güzel sünnetlerinden oluşmaktadır.
Hayatı iyi bir şekilde yaşamamız açısından açıkça bilgiler verilmiştir.
Iyi bir müslüman nasıl olunur,komşumuza,dostlarımıza,ailemize nasıl davranmamiz konusunda bilgilendirme yapilmiştir.
Bu kitapta iki bölüm bulunmaktadır: Güzel Ahlâk ve Günlük Yaşantımızda Sünnet. Öğrendiklerimizi uygularsak çevreye örnek bir müslüman olabiliriz. Hem de bu zamanda; gözler müslümanların üzerinde olduğu bir dönemde davranışlarımız Peygamber efendimizin (sav) sünnetinde olmalıdır.

Yazarın biyografisi

Adı:
Mehmet Ayhan
Unvan:
Yazar

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 26 okur okudu.
  • 2 okur okuyor.
  • 17 okur okuyacak.