Mehmet Kenan ŞAHİN

Mehmet Kenan ŞAHİN

Yazar
0.0/10
0 Kişi
·
1
Okunma
·
0
Beğeni
·
12
Gösterim
Adı:
Mehmet Kenan ŞAHİN
Unvan:
Yazar, ilahyatçı
Doğum:
10 Şubat 1971
İmam maturidi eserinin isminden anlaşılacağı üzere açıklamalara "tefsir" değil "te'vil" demiştir. Kuran'a doğrudan murad-ı ilâhi şudur demenin ancak Hz Peygamber ve sahabeye mahsus olduğunu düşünen İmam Maturidi'ye göre ayetleri açıklarken ihtimal ve yorum(te'vil) mahiyetinde ancak görüş beyan edilebilirler.
Mutezile'ye göre ilâhi sıfatlar Allah'ın zatıyla aynı olmak zorundadır..

O ilim ile alimdir ve ilim O dur.
O kudret ile kadirdir ve kudret O dur.
O hayat ile hay'dır ve hayat O dur..
Bu hadis İmam Maturidi'ye göre daha önceden belirlenmiş ecelin uzatılması ya da geciktirilmesi anlamına gelmemektedir. Yüce Allah ezeli ilmi ile o kişinin akraba ziyaretinde bulunacağını bildiği için uzun ömür takdir etmiştir..(?)
Mutezile: "Herkesin iki eceli vardır, eğer bir kimse öldürülürse eceli başka türlü, tabi bir ölümle ölürse başka türlü olur.

Mutezile Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığına inanmakla birlikte ikinci bir ecelden söz etmesi tutarsızlıktır..
#43183369

"Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı." -En'am 6/112
buyurmakta, onlar ise yaptıklarının dışındaki bir fiili yapmalarını diledi, demektedirler. Yüce Allah "Böylece biz, her peygambere düşman yarattık" -En'am 6/112 buyurmakta, onlar ise Allah peygambere düşman yaratmamıştır, demekte...
İmam Maturidi'ye göre yüce Allah'ın bakara suresinin 255. ayetinde "İnsanlar O'nun ilminden sadece kendisinin dilediklerini karaya bilirler" mealindeki beyanı ile Hud süresi 14. ayetinde "Bilin ki Kuran ancak Allah'ın ilminin bir eseri olarak inmiştir" beyanı, Mutezile'nin "Allah alimdir ancak ilmi yoktur" ayetin zahiri ile çelişmektedir..
"Bu mezar mesaisini ilme veren, bütün gücünü ilim öğretmek için harcayan, dine dair kaleme aldığı eserleri takdirle yad edilen ve ömrünün meyveleri toplanan kişinin kabridir."
Yüce Allah'ın "Allah kimi dilerse onu şaşırtır; dilediği kimseyi de doğru yola iletir." El-En'am 6/37

Mutezile; kötülüğün Allah'a izafesini doğru bulmamış ve kabih(çirkin) fiillerin Allah'a izafesinin, ona güveni ortadan kaldıracağına inanmıştır..

Maturidi; göre Yüce Allah kafirin küfrü kendi iradesiyle seçeceğini ezeli ilmiyle bildiği için onun için delaleti dilemiş ve inkar fiilini onda yaratmıştır..
Eşari'ye göre, bir şeyin iyi mi kötü mü olduğunu akıl ile değil nakil (vahiy) ile mümkün olabilirken, İmam Maturidi'ye göre akil yeterlidir..

Eşari: "İyi" Allah emrettiği için iyidir.
Maturidi: "İyi" olduğu için Allah emreder
Mutezile insanın sahip olduğu kudretin Allah tarafından kendisine verildiğini kabul etmektedir. Ancak Mutezile'ye göre Allah'ın vermiş olduğu bu kudretle kulun çirkin fiilleri işlemesi, Allah'ın çirkini yarattığı ve kulun fiillerinde sorumlu olduğu anlamına da gelmemektedir.
178 syf.
·7 günde·Puan vermedi
"Bu mezar mesaisini ilme veren, bütün gücünü ilim öğretmek için harcayan, dine dair kaleme aldığı eserleri takdirle yad edilen ve ömrünün meyveleri toplanan kişinin kabridir."

Kitabımızın ana hattını çizecek olan İmam Maturidi'nin mezar taşında yazan yazıyla incelememe başlamak istedim. Aslında bu yazı Maturidi hakkında oldukça gerekli bilgiyi vermekte..

Kitap bilindiği gibi salt akıl ile her şeyin çözümünü aramaya çalışan Mutezile'in görüşlerine ayetler ve yaptığı te'vil'lerle darbe üstüne darbe indiren İmam Maturidi'nin yapmış olduğu eleştirileri konu edinir. Bu eleştirilerini "Tevilatül Kuran" te'vil çalışmasında açıklamaktadır. Ayetler ve anlatılmak istenen yanında eleştirilerinide o ayet altında yazmakta ve geniş külliyata sahip olmakta..

Bunların ışığında yazar, Ordu Üniversitesinde Kelam hocam olması münasebetiyle başta zorla okuyup sonradan hoşuma giden bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Bilmiyorum yolunuz bu kitaba düşer mi :)

/ inşallah yolunuz (not kaygısı sebebiyle) düşmez :) /

Yazarın biyografisi

Adı:
Mehmet Kenan ŞAHİN
Unvan:
Yazar, ilahyatçı
Doğum:
10 Şubat 1971

Yazar istatistikleri

  • 1 okur okudu.
  • 1 okur okuyacak.