Mehmet Lemi Bağdatlılar

Mehmet Lemi Bağdatlılar

Yazar
0.0/10
0 Kişi
·
0
Okunma
·
0
Beğeni
·
1
Gösterim
Adı:
Mehmet Lemi Bağdatlılar
Unvan:
Yazar
Doğum:
Kahramanmaraş, 18 Şubat 1948
MEHMET LEMİ BAĞDATLILAR, hiç ara vermeksizin, elli üç yıldır amatör sporlailgilenmektedir. Alman Jimnastiğini (Aletli Jimnastik) Türkiye'de tanıtan ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün (B. J. K.)kurucularından olan MAZHAR KAZANCI babasının dayısıdır.Çocukluğunda çok hareketliydi. Bu sebepten ötürü, aile büyükleri enerjisinin yararlı bir disipline yönelmesi içindevamlı spor yapmasının gerektiğini vurguluyorlar, onu spor yapmaya teşvik ediyorlardı. Böylece disiplinli amatörspor hayatı, aile geleneğine de uyarak, 1962 yılında on dört yaşında, temel sporu olan Olimpik Aletli Jimnastiğeintisap etmesi ile başladı.Aradan geçen elli yıllık bu süreç içerisinde, yüzme ve güreş de dâhil, değişik birçok sporla ilgilendi. Güreş hocası,Olimpiyat Şampiyonu, Maraşlı müteveffa güreşçi MUSTAFA ÇAKMAK’TIR. Jimnastik hocası müteveffa NİHATYILBAR’DIR. Bu daldaki müsabık seviyesindeki çalışmaları devam ederken, 1965 – 67 yılları arasında yine müsabıkseviyesinde Halterle ilgilendi. Halter hocası da, müteveffa GÜNER ÇEVİR’DİR. Bu konuda, eski federasyonbaşkanları, müteveffa İHSAN KIRGÜL’DEN ve müteveffa ESAT SADİ KAZANCI hocalardan da teknik ve taktikdersleri aldı.1973 yılında, Aletli Jimnastiğe başlamasından on bir yıl sonra bu spor dalında, daha henüz yarışmacı bir sporcuiken, Türkiye Jimnastik Federasyonu’nun aynı tarihlerde ardışık olarak açtığı, antrenör ve hakem kurslarına katıldı.Bu kursların sonunda yapılan imtihanlarda, tam puan alarak, o zamanki ölçütlere göre, milli antrenör ve milli hakemunvanlarını kazandı. Hocasının da teşviki ile yıldızlar kategorisinde altı kişilik bir takım kurarak, kendisporculuğunun yanı sıra, hocalığa da başladı.1976, 78 yılları arası, İstanbul Bölgesinde, Türkiye Jimnastik Federasyonu’nun il temsilciliğini yaptı. 1978Temmuz’unda askere gitti. Askerlik görevini, Heybeli Ada Deniz Harp Okulu Komutanlığı bünyesinde, Savaş bedenEğitimi Gurup Başkanlığında, Dz. Er. Antrenör ve Deniz Harp Okulu Jimnastik takımının çalıştırıcısı olarak ifa etti.1980 Mart’ında askerden geldi ve yine Jimnastik sporuna devam etti. 28. 07. 1981 tarihinde, bu spora başlamatarihinden on dokuz yıl sonra, otuz üç yaşında da, bu spor dalında, F. I. G.’DEN (Fédération Internationale DeGymnastique) uluslararası hakem lisansı (Brevet De Juge) aldı.Bu arada yaptığı birçok değişik sporun yanı sıra, 1970 yılında da MASUTATSU OYAMA tarzı KYOKUSHINKAIKARATE’YE başlamıştı. Bu ilgi iki yıl kadar sürdü.LEMİ BAĞDATLILAR Türkiye’nin ilk AIKIDO’CUSUDUR. 1972 yılından itibaren de, AIKIDO’YU tanıyınca, KARATE’Yİbırakarak AIKIDO ile ilgilenmeye başladı. Bu ilgi de, 1982 ve 1983 yıllarında Japonya’ya, AIKIKAI’YE yazdığı ikitanıtım ve tanışma mektupları sonucunda… 1983 Haziranında otuz beş yaşında, İstanbul’da, hocası SHIHAN KENJIKUMAGAI ile tanıştıktan sonra daha da ciddi bir disipline dönüştü. 1985 yılında, artık her iki spor dalını da birlikteyürütemeyeceğini anladı. Ve Jimnastik dalında, hakemlik, hocalık, İstanbul il temsilciliği de dâhil, mütevazı birçokfahrî hizmeti olan, Aletli Jimnastik yaşantısını, yirmi üç yıl sonra noktalayarak, spor yaşantısını, YOL (DO) olarakdeğiştirdi. Bundan sonra da, hareketli toplumun içindeki münzevi bir yolcu gibi, bütün spor yoğunluğunu bu YOL’Avererek, sadece AIKIDO ile ilgilendi.AIKIDO’DA; 15 Ağustos 1984 tarihinde hocası KENJI KUMAGAI’NİN yaptığı imtihanda (SHINSA), SHODAN (1. DAN)8. 10. 1987 tarihinde 2. DAN, 26. 11. 1993 tarihinde 3. DAN, 25. 8. 1997 tarihinde 4. DAN, seviyesine,AIKIDO’YA başlamasından on dokuz yıl sonra, 12 Ocak 2003 yılında da, hocasının da tasvibi ve takdimiyleAIKIKAI’DEN KAGAMIBIRAKI (Kurul Kararı) ile, GODAN (5. DAN) SHIHAN, 10 ocak 2011 tarihi itibarıyla da,ROKUDAN (6. DAN) SHIHAN seviyesine ulaşmıştır. 01.11.2012 Tarihi itibarıyla da AIKIKAI’DEN kendisine DANverme yetkisi tanınmıştır.Lemi Bağdatlılar, 1999 – 2000 yıllarında AIKIDO Federasyonunun kuruluş çalışmalarında bulundu. O zamanki JudoFederasyonuna bağlı olarak, İBRAHİM ÖZTEK başkanlığında kurulan AIKIDO Federasyonunun, İHSAN ÖZGÜN veYUSUF AKYURT ile birlikte Kurucularındandır.2005 yılında IAIDO hocası HANSHI EIJI YAMADA ile tanıştı ve IAIDO’YA başladı. Bu daldaki çalışmaları da, hâlen birIAIDO öğrencisi ve öğreticisi olarak sürmektedir.Lemi Bağdatlıların, AIKIDO konusunda, AIKI TANTO ismi ile 2010 yılında yayınlanmış bir kitabı, yayınlanmayahazırlanmış, AIKIDO’YA BAŞLAMA, BARIŞ SANATI AIKIDO isimli AIKIDO ile ilgili iki kitap çalışması ve mantıkmetafizik felsefeyle ilgili, VAROLUŞUN SAKİN DALGALARI isimli kitap çalışması bulunmaktadır.Şimdilerde spor hayatı mütevazı bir AIKIDO öğretmeni olarak devam ediyor. Ancak aslında o, hâlâ bu YOL’UN biröğrencisi olduğunu ifade ediyor.
Yazara henüz alıntı eklenmedi.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Mehmet Lemi Bağdatlılar
Unvan:
Yazar
Doğum:
Kahramanmaraş, 18 Şubat 1948
MEHMET LEMİ BAĞDATLILAR, hiç ara vermeksizin, elli üç yıldır amatör sporlailgilenmektedir. Alman Jimnastiğini (Aletli Jimnastik) Türkiye'de tanıtan ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün (B. J. K.)kurucularından olan MAZHAR KAZANCI babasının dayısıdır.Çocukluğunda çok hareketliydi. Bu sebepten ötürü, aile büyükleri enerjisinin yararlı bir disipline yönelmesi içindevamlı spor yapmasının gerektiğini vurguluyorlar, onu spor yapmaya teşvik ediyorlardı. Böylece disiplinli amatörspor hayatı, aile geleneğine de uyarak, 1962 yılında on dört yaşında, temel sporu olan Olimpik Aletli Jimnastiğeintisap etmesi ile başladı.Aradan geçen elli yıllık bu süreç içerisinde, yüzme ve güreş de dâhil, değişik birçok sporla ilgilendi. Güreş hocası,Olimpiyat Şampiyonu, Maraşlı müteveffa güreşçi MUSTAFA ÇAKMAK’TIR. Jimnastik hocası müteveffa NİHATYILBAR’DIR. Bu daldaki müsabık seviyesindeki çalışmaları devam ederken, 1965 – 67 yılları arasında yine müsabıkseviyesinde Halterle ilgilendi. Halter hocası da, müteveffa GÜNER ÇEVİR’DİR. Bu konuda, eski federasyonbaşkanları, müteveffa İHSAN KIRGÜL’DEN ve müteveffa ESAT SADİ KAZANCI hocalardan da teknik ve taktikdersleri aldı.1973 yılında, Aletli Jimnastiğe başlamasından on bir yıl sonra bu spor dalında, daha henüz yarışmacı bir sporcuiken, Türkiye Jimnastik Federasyonu’nun aynı tarihlerde ardışık olarak açtığı, antrenör ve hakem kurslarına katıldı.Bu kursların sonunda yapılan imtihanlarda, tam puan alarak, o zamanki ölçütlere göre, milli antrenör ve milli hakemunvanlarını kazandı. Hocasının da teşviki ile yıldızlar kategorisinde altı kişilik bir takım kurarak, kendisporculuğunun yanı sıra, hocalığa da başladı.1976, 78 yılları arası, İstanbul Bölgesinde, Türkiye Jimnastik Federasyonu’nun il temsilciliğini yaptı. 1978Temmuz’unda askere gitti. Askerlik görevini, Heybeli Ada Deniz Harp Okulu Komutanlığı bünyesinde, Savaş bedenEğitimi Gurup Başkanlığında, Dz. Er. Antrenör ve Deniz Harp Okulu Jimnastik takımının çalıştırıcısı olarak ifa etti.1980 Mart’ında askerden geldi ve yine Jimnastik sporuna devam etti. 28. 07. 1981 tarihinde, bu spora başlamatarihinden on dokuz yıl sonra, otuz üç yaşında da, bu spor dalında, F. I. G.’DEN (Fédération Internationale DeGymnastique) uluslararası hakem lisansı (Brevet De Juge) aldı.Bu arada yaptığı birçok değişik sporun yanı sıra, 1970 yılında da MASUTATSU OYAMA tarzı KYOKUSHINKAIKARATE’YE başlamıştı. Bu ilgi iki yıl kadar sürdü.LEMİ BAĞDATLILAR Türkiye’nin ilk AIKIDO’CUSUDUR. 1972 yılından itibaren de, AIKIDO’YU tanıyınca, KARATE’Yİbırakarak AIKIDO ile ilgilenmeye başladı. Bu ilgi de, 1982 ve 1983 yıllarında Japonya’ya, AIKIKAI’YE yazdığı ikitanıtım ve tanışma mektupları sonucunda… 1983 Haziranında otuz beş yaşında, İstanbul’da, hocası SHIHAN KENJIKUMAGAI ile tanıştıktan sonra daha da ciddi bir disipline dönüştü. 1985 yılında, artık her iki spor dalını da birlikteyürütemeyeceğini anladı. Ve Jimnastik dalında, hakemlik, hocalık, İstanbul il temsilciliği de dâhil, mütevazı birçokfahrî hizmeti olan, Aletli Jimnastik yaşantısını, yirmi üç yıl sonra noktalayarak, spor yaşantısını, YOL (DO) olarakdeğiştirdi. Bundan sonra da, hareketli toplumun içindeki münzevi bir yolcu gibi, bütün spor yoğunluğunu bu YOL’Avererek, sadece AIKIDO ile ilgilendi.AIKIDO’DA; 15 Ağustos 1984 tarihinde hocası KENJI KUMAGAI’NİN yaptığı imtihanda (SHINSA), SHODAN (1. DAN)8. 10. 1987 tarihinde 2. DAN, 26. 11. 1993 tarihinde 3. DAN, 25. 8. 1997 tarihinde 4. DAN, seviyesine,AIKIDO’YA başlamasından on dokuz yıl sonra, 12 Ocak 2003 yılında da, hocasının da tasvibi ve takdimiyleAIKIKAI’DEN KAGAMIBIRAKI (Kurul Kararı) ile, GODAN (5. DAN) SHIHAN, 10 ocak 2011 tarihi itibarıyla da,ROKUDAN (6. DAN) SHIHAN seviyesine ulaşmıştır. 01.11.2012 Tarihi itibarıyla da AIKIKAI’DEN kendisine DANverme yetkisi tanınmıştır.Lemi Bağdatlılar, 1999 – 2000 yıllarında AIKIDO Federasyonunun kuruluş çalışmalarında bulundu. O zamanki JudoFederasyonuna bağlı olarak, İBRAHİM ÖZTEK başkanlığında kurulan AIKIDO Federasyonunun, İHSAN ÖZGÜN veYUSUF AKYURT ile birlikte Kurucularındandır.2005 yılında IAIDO hocası HANSHI EIJI YAMADA ile tanıştı ve IAIDO’YA başladı. Bu daldaki çalışmaları da, hâlen birIAIDO öğrencisi ve öğreticisi olarak sürmektedir.Lemi Bağdatlıların, AIKIDO konusunda, AIKI TANTO ismi ile 2010 yılında yayınlanmış bir kitabı, yayınlanmayahazırlanmış, AIKIDO’YA BAŞLAMA, BARIŞ SANATI AIKIDO isimli AIKIDO ile ilgili iki kitap çalışması ve mantıkmetafizik felsefeyle ilgili, VAROLUŞUN SAKİN DALGALARI isimli kitap çalışması bulunmaktadır.Şimdilerde spor hayatı mütevazı bir AIKIDO öğretmeni olarak devam ediyor. Ancak aslında o, hâlâ bu YOL’UN biröğrencisi olduğunu ifade ediyor.